Jakou budoucnost má virtuální realita?

Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course CZ
29. května 2017
18. května v prostoru Teen v Knihovně Jiřího Mahena proběhlo páté v pořadí setkání PROFESE BUDOUCNOSTI, kterým jsme uzavřeli pololetní cyklus.

Mluvili jsme o tom, jak přistupujete k výběru školy, vaše nejčastější odpovědi byly tyto:

- "Vůbec nevím, jak vybírat, co mám k dispozici."
- "Vím, co by se mi líbilo, ale je to náročné, nevím, jestli je to to pravé."
- "Vím, k čemu mám předpoklady, ale s tím směrem nesouhlasí rodiče, říkají, že se neuživím."
- "Mám dilema, nevím, pro kterou ze dvou (nebo více) variant se mám rozhodnout."
- "Zajímá mne směr, pro který žádná škola v ČR není, ale v zahraničí je to moc náročné (nákladné, nereálné apod.), a ani nevím, jestli to studium je podstatné."
- "Mám mnoho nadání a zájmů, spousta věcí mi jde, nevím, jak toto všechno skloubit do jedné profesi."

Mohu vás uklidnit - stejné otázky trápily i vaše rodiče před 20 lety, ale i oni si vybrali. Vaše situace je odlišná od té "naší" v tom, že před sebou máte velký výběr a překvapivě více možností řídit svůj vlastní život. Vstupujeme do období velké transformace všech oborů a pracovního trhu, existuje řada předpovědí dopadů rozvoje technologií, Internetu Všeho a robotizace na velkou řadu profesí a povolání, a to vzbuzuje nejistotu, jestli rozhodnutí, které činíme dnes, bude správné a aktuální zítra.

Vaším úkolem při výběru budoucího povolání a školy, která vás na toto povolání připraví, je naučit se rozumět sobě, svým schopnostem a zájmům, rozlišit krátkodobé a dlouhodobé zájmy, orientovat se v okolním prostředí a rozhodovat pružně a zodpovědně. Ano, zodpovědnost v naší kultuře volající po svobodě není zrovna „in". Ale je to otázka názvosloví a toho, co pod tím pojmem vnímáme. Ve Smart Course jsme přesvědčení o tom, že zodpovědný je takový přístup, kdy v každé životní situaci člověk dokáže vybírat pro sebe tu nejhodnotnější variantu.

Tři dobré zprávy

1. Návyku vědomého (zodpovědného) rozhodování je možné se naučit,
2. Tento návyk uplatníte v různých životních situacích (v profesním životě pokaždé, kdy budete uvažovat o svém postupu, měnit zaměstnání nebo směr činnosti),
3. Úspěšní lidé (a tím nemyslím slavní atd.) se liší především tím, že vědí, co chtějí, umí plánovat svůj čas a rozložení sil na cestě k dosahování cílů, umí se radovat i z drobných úspěchů a z neúspěchu čerpat ponaučení a inspiraci.


Proč atraktivní neznamená zaručeně úspěšný?

Dá se říci, že móda je pomíjivá. Gartnerova křivka vývoje nových technologií ukazuje, že každá technologie na vzestupu přehlížená širokou veřejností dospěje do určitého vrcholu popularity a následně se stane dostupná každému. A tam, kde je velká konkurence, je mimo jiné i nízká cena.

Z pohledu volby povolání výběr "oboru budoucnosti" pouze na základě předpokladu, že bude žádány, nestačí. Důležité je vidět v tomto oboru svoji budoucnost, mít skutečný zájem a vytvořit si reálnou představu o svých schopnostech, uplatnění a rozvoji. Abychom dokázali nahlédnout do budoucnosti, pracujeme s hypotézami.

Hypotéza, se kterou jsme pracovali v květnu, zněla takto: "Virtuální realita (VR) nebude mít úspěch". Myšlenka přímo skandální.

Jak je to možné? - řeknete. - O virtuální realitě se teprve začíná mluvit.

Ano, začíná se o tom více mluvit i v neodborných kruzích. Na Gartnerově křivce 2016 se VR nachází již za zenitem, na plošině produktivity, tj. v oblasti zavedení do každodenního života. Virtuální realita je v našem příkladu umělý prostor, který obklopuje uživatele, v němž lze interaktivně manipulovat s virtuálními objekty.

Naše Case Study (případová studie)

Dopad této hypotézy jsme analyzovali na příkladu dosud úspěšného projektanta virtuálních pracovišť. Víme o něm, že již 6 let pracuje pro nadnárodní společnost, která zaměstnává lidi z celého světa. Týmy se skládají z různých odborníků, kteří se fyzicky potkají snad jednou za rok, většina jejich komunikace probíhá online. Naprostá většina z nich pracuje doma (tzv. home-office). Společnost zřídila tzv. virtuální pracoviště – každodenní holografickou 3D projekci pracovního prostředí včetně kolegů přímo do speciálního vizuálního zařízení. Detaily si odpusťme, pro náš úkol nejsou úplně důležité.

Náš projektant virtuálních pracovišť začal pociťovat narůstající nespokojenost v práci. Zamyslel se tedy nad tím, co je důvodem této nespokojenosti:

- jeho pracovní povinnosti se pro něj staly rutinou,
- prostředky, se kterými pracuje, a znalosti, jsou již dostupné mnoha lidem, čerstvým absolventům vysokých škol,
- přestal cítit výjimečnost toho, co dělá, a vnímat perspektivy vývoje používaných technologií, snížil se počet změn a novinek,
- vadí mu, že svoji práci nemůže prezentovat vlastním jménem,s větší konkurencí v oboru klesla i úroveň finančních odměn,
- je málo příležitostí pracovat na vedlejších projektech, když se zamyslel nad svoji perspektivou ve firmě,
- představa, že bude tutéž práci vykonávat dalších 5 let vyvolala tíživé emoce, nedává mu to smysl.

Znamená to, že je nejvyšší čas porozhlédnout se po něčem jiném. Stejná práce v jiné firmě nepřipadá v úvahu. Takže co vlastně umí, které návyky a zkušenosti chce uplatnit a rozvíjet dál? Jaká pracovní náplň, pracovní prostředí uspokojí jeho potřeby?

Co napsat do životopisu? Narodil se, studoval, studoval, pracoval, chci změnu, poraďte ...

Přibližně tak vypadá asi většina životopisů. Následuje proces "babo-raď" provádějící člověka chodbami, zasedačkami, pohovory. Odmítnutí, odmítnutí, oboustranné odmítnutí... Stop! To je ono!

Co vlastně umí?

  • pracuje v IT a zajímá se o nové trendy a technologie,
  • má bohatou představivost a designerské schopnosti,
  • prostorové vidění a virtualizace je jeho doménou,
  • má mnoho praktických znalostí o ergonomii pracoviště a psychologii komunikace,
  • vyzná se v odlišném vnímání barev a symbolů lidmi z různých kultur,
  • myslí nestandardně, přichází s novými nápady, nachází řešení za viditelnými hranicemi problému.

Potřebuje:

  • být vidět a spojovat svoje jméno s výsledky své práce,
  • pracovat s novými nápady a výzvami,
  • být na špičce vývoje technologií a trendů,
  • má jasné představy o výši příjmu, kterého chce dosahovat.

Když teď tolik víte o našem projektantovi VR, na chvíli zapomeňte na virtuální realitu a nabídněte mu pozici, která by vyhovovala všem jeho požadavkům.

Určitě vás napadne pár zajímavých uplatnění. Pracovní pozice je totiž jako šaty. Ty sice dělají člověka, ale zároveň se dají vystřídat, změnit styl, barvu, náladu. Podstatné jsou oblasti našich znalostí, schopností, zájmů a cílů. Ty určují, kterou školu budete studovat, do které firmy se budete hlásit, s kterými lidmi se budete nejčastěji potkávat, jak budete trávit svůj volný čas.

Co z toho vyplývá?

Výběr budoucího povolánímůže být v něčem frustrující. Je příliš mnoho věcí na výběr a není nějaký záchytný bod, který vám řekne, co je to pravé pro vás. Chtělo by to vyřešit tuto otázku nějak snadněji a rychleji, jenže odbytá odpověď může znamenat nespokojenost s oborem v půlce studia a půl života stráveného v práci, která nenadchne. Změna je možná, ale čas zastavit nejde. Ano, nestabilita ve světě, války, hrozba terorismu, přírodní katastrofy a změna klimatu jsou znepokojující. Ale dejme si ruku na srdce, nikdy ve své historií člověk neměl více možností řídit svůj vlastní život tak jako dnes. Pravidlo pro volbu povolání, nebo v podstatě pro jakoukoli životní volbu je relativně jednoduché. Je důležité si vybrat to, co bezprostředně mohu ovlivnit, a na to zaměřit svoji pozornost.

S přáním šťastných voleb,
Kateřina Málková
trenér Vědomé volby povolání