PROGRAM #VOLBA
NÁŠ PROGRAM PROFESNÍHO SEBEURČENÍ
POMÁHÁ TAM, KDE ŠKOLA NESTAČÍ
PRO MLÁDEŽ OD 13 DO 18 LET
Program #VOLBA je moderní zážitkový mimoškolní program profesního sebeurčení pro žáky posledních ročníků základních škol a žáky středních škol, který byl vytvořen týmem odborníků - psychologů, kurátorů, profesionálů, kteří přišli z jiných oblastí a oborů a spojili svoje znalosti a zkušenosti, protože vědí, nakolik v životě je důležité dělat to, co vás naplňuje. Zážitkovou formou v bloku interaktivních cvičení, projektových her a diskuzí se zaměřujeme na otázky, které pomohou lépe uchopit volbu povolání, vybírat střední nebo vysokou školu, která nejlépe připraví na budoucí profesní život, pochopit jak plánovat svoji studijní a profesní cestu a získat návyky, které jsou důležité pro úspěšné profesní uplatnění a spokojený a produktivní život.

Z ČEHO S SKLÁDÁ PROGRAM #VOLBA

zaměřený na výběr střední školy, oboru na VŠ a zvýšení motivace ke studiu
Online konzultace s účastníkem (60 min.)
Výsledkem úvodních konzultací s budoucím účastníkem programu je ujasnění individuálního záměru a představ o tom, kam by mělo směřovat hledání školy. Poskytnu Vám zpětnou vazbu, zpřehledním informace, které máte k dispozici, doporučím obory a školy, na které se můžete zaměřit a prozkoumat, upozorním na plusy a minusy výběru a nabídnu několik cvičení před tréninkem, které pomohou se naladit na správnou vlnu.
1. krok
Víkendový trénink
(2 dny)
Naučí jak rozhodovat efektivně, jak plánovat svoji budoucnost, správně vybírat cíle a činit vědomá rozhodnutí. Po absolvování tréninku účastník bude mít jasné představy o tom, který typ školy a oboru hledá, která kritéria jsou důležitá pro jeho výběr a proč. Výběr bude mnohem jednodušší a motivace mnohem větší.

Pracovní sešit s poznámkami nedovolí na nic zapomenout i po absolvování programu.
2. krok
Společná závěrečná konzultace (60 min.)
Závěrečná konzultace je důležitá. V průběhu programu se vygeneruje spousta nápadů, přijde se na spoustu věcí, které nebyly na začátku zřejmé. Za původní odpovědí "nevím" se často skrývá velmi konkrétní představa, kterou zavrhujeme, protože si nevěříme, nebo nemáme dostatek informací, nebo naše okolí není k tomu nakloněno. Právě proto je velmi důležité dát hlavy dohromady a prodiskutovat všechny možnosti realizace různých představ bez předsudků a stereotypů. Je důležité se nevzdávat svých snů a zároveň se dívat realitě do tváře.
3. krok
Na otázku deníku The Telegraph „Nakolik je pro Vás důležitá úspěšnost kariérní cesty Vašeho dítěte?" 83 % rodičů odpověděli kladně. Úspěšnost dětí je důležitá bez ohledu na to, že si ji každý z nás představuje trochu jinak. Právě proto se od základní školy věnujeme školnímu prospěchu, doučování, protože celkový průměr známek v současném vzdělávacím systému je podmínkou pro přijetí na kvalitní střední školy a také na vysoké školy.

Nicméně životní a profesní úspěšnost známky neovlivňují. Za celých 21 let mého profesního života se nikdo a nikdy neptal na barvu mého diplomu (je červený), ačkoli získané kvalitní znalosti hrály a hrají svoji roli. Profesní a životní úspěšnost předurčuje životní postoj člověka a osobnostní charakteristiky více než školní prospěch.

Unikátní studie publikovaná ve vědeckém časopise Developmental Psychology odpovídá na otázky mnoha rodičů a teenagerů "Co je kritériem životní úspěšností a co pro to mohu udělat dnes, když si vybírám střední nebo vysokou školu?" Studie, která po dobu 40 let sledovala osudy 745 lidí od puberty až po pozdní dospělost, ukazuje jasnou spojitost mezi schopností mít svůj vlastní názor, zodpovědností a důsledností a životní úspěšností.

Právě tyto schopnosti a sociální adaptivnost jsou vlastní všem úspěšným podnikatelům (jak světově známým, tak i ostatním, méně známým, přesto úspěšně rozvíjejícím své podniky). Z příběhů těchto lidí vyplývá, že tyto návyky se u nich formovaly v období dospívání mezi 14. a 20. rokem života. Tehdy se rodily jejich sny a vize, v době, kdy si vybírali svoji budoucí profesní dráhu, kdy rozhodovali, zda a jak využít příležitostí, které se jim naskytly.

Dobrou zprávou je, že k tomu není třeba mít nějaký zvláštní talent, všechny tyto návyky se dají přirozeně rozvíjet, nejlépe právě v době, kdy si mladý člověk poprvé vybírá střední školu (nebo další studium na VŠ), kdy si pokládá otázky "Na co se hodím?".

Program #Volba vychází z poznatků několika odborných studií o subjektivním pocitu úspěšností a vlivu prvního kariérního rozhodnutí na budoucí profesní cestu. Pomůžeme se vyznat v možnostech vzdělávacího systému a vybrat si školu, která bude dávat smysl, která dá znalosti a umožní rozvíjet návyky důležité pro život.
Co účastník získá absolvováním programu?
Bezesporu se správnou podporou dokáže hravě zvládnout jedno z nejsložitějších a nejdůležitějších období života, pochopí, jak se vyznat v sobě, svých schopnostech a předpokladech a vybrat si školu, která pomůže rozvíjet správné profesní návyky, vidět možností profesního rozvoje a plánovat svoji pracovní cestu.
Dokáže odlišit cíle od očekávání. Profesní cesta, která výběrem školy teprve začíná, bude mít jasný směr a smysl.
Pochopí jak se vyznat ve svých silných stránkách, jak využít svých slabin ve svůj prospěch, seznámí se s koncepcí kariérových kompetencí a s trendy budoucích povolání.
Pozná, na jakých hodnotách staví svá rozhodnutí. Jak naše rozhodnutí ovlivňují stereotypy o úspěchu, o práci, o vzdělání, cizí názory. Toto poznání mu / jí pomůže v uvědomělém rozhodování o výběru školy, profese, v budoucnosti zaměstnavatele, životního partnera... na základě vlastních kritérií.
Naučí se vážit si své individuality a také vidět v ostatních jejich jedinečnost a schopnosti. Vzájemná podpora a spolupráce vytváří prostředí, v kterém se člověk cítí spokojeně, těší se na každý nový den.
Pro úspěšnost v každém počínání je důležitá motivace. Znalost svých klíčových motivů umožní nestřílet naslepo a efektivně zacházet se svým časem a sílami.
Bude vědět, jak plánovat svoji studijní cestu, na co myslet v průběhu střední (vysoké) školy, co znamená "projektová kariéra" a jaké jsou možnosti profesního uplatnění (zaměstnání, podnikání, freelance, homeoffice, digitální nomádství aj), jak zvládnout přechodná období mezi školami nebo mezi školou a prací.
V rámci týmové spolupráce při práci na mini-projektech začne chápat, jaká role v týmu mu/jí sedí nejvíc, v čem se necítí příliš komfortně. Představí si prostředí, ve kterém by chtěl(a) v budoucnosti pracovat.
Bude mít jasno v tom, proč studovat. Bude připraven(a) řídit svoji vlastní profesní budoucnost. "Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." - Zig Ziglar
Cíle a výsledky programu #VOLBA
1
Výběr oboru a školy
Pochopení, v jaké profesní oblasti bude zajímavé a perspektivní se rozvíjet. Naučím, jak si vytvořit objektivní představu o budoucím povolání a začít vědomě vytvářet kariérní cestu ve vybrané oblasti.
2
Návyk efektivního rozhodování
Návyk uvědomělého rozhodování, který používáme pro výběr budoucího povolání, je univerzální. Tento návyk je důležitý v jakékoli oblasti života, protože celý náš život je výsledkem našich rozhodnutí.
3
Sebepoznání
Cílené sebepoznání, pochopení svých silných a slabých stránek, svých představ a zájmů. Pochopení své motivace, seznámení se s hlavními motivy důležitými pro profesní seberealizaci.
4
Spolupráce v rodině
Podpora rodičů v době výběru studijní a profesní cesty je důležitá. Efektivní způsob podpory teenagerů v období formování osobnosti a výběru životní cesty. Podpora vzájemného pochopení a důvěry v rodině.

Jak to u nás na tréninku obvykle vypadá?

Pusťte si toto video a dozvíte se více
Ing. Kateřina Málková
kariérový konzultant, trenér programu #Volba
podnikatelka s 20-letou praxí
"Když se blížila promoce, těšila jsem se na to, že konečně budu rozhodovat sama o sobě. V posledním ročníku jsem už pracovala v oboru, který jsem studovala. Můj kariérní start vypadal velmi dobře. Bylo mi 21 let. Moji rodiče mne nikdy neomezovali v mém výběru ani svými představami, ani svými pochybnostmi. Proto jsem si vybrala velmi prestižní školu s tím, že i kdybych se tam bývala nedostala, přihlásím se, abych si později nevyčítala, že jsem to nezkusila. Vystudovala jsem ji.

Jenže k dospělosti nepatří "jen" práce, ale také vztahy. Vztah s mým budoucím manželem mne postavil před volbu: kariéra v mé zemi nebo manželství v Česku. Vybrala jsem to druhé, protože jsem byla přesvědčená, že můj diplom, znalosti a schopnosti mi otevřou cestu. Mýlila jsem se.

Dnes o 21 let starší a o hodně zkušenější mohu říci, že kdybych bývala mohla v té době mít mentora, který by mi neradil, ale pokládal správné otázky, bývala bych věděla, že volba "buď - anebo" není ani jediná, ani ta správná, že důležité vztahy jsou více než diplom, že mám na výběr, že profesní seberealizace pro ženu je velmi důležitá.

Klíčem k úspěchu a spokojenosti v práci a v životě jsou uvážlivá rozhodnutí, životní optimismus a vztahy s důležitými lidmi. Je klíčové umět se zastavit, zvážit si varianty, ve svém výběru vycházet ze svých hodnot a představ o budoucím životě a nezapomenout každý den dělat alespoň jeden malý krok. Učím tomu moje dva syny a proto vedu tyto programy pro mladé lidi, kteří si obor a školu teprve vybírají. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš."
Ing. Kateřina Málková
kariérový konzultant, trenér programu #Volba
podnikatelka s 20-letou praxí
"Když se blížila promoce, těšila jsem se na to, že konečně budu rozhodovat sama o sobě. V posledním ročníku jsem už pracovala v oboru, který jsem studovala. Můj kariérní start vypadal velmi dobře. Bylo mi 21 let. Moji rodiče mne nikdy neomezovali v mém výběru ani svými představami, ani svými pochybnostmi. Proto jsem si vybrala velmi prestižní školu s tím, že i kdybych se tam bývala nedostala, přihlásím se, abych si později nevyčítala, že jsem to nezkusila. Vystudovala jsem ji.

Jenže k dospělosti nepatří "jen" práce, ale také vztahy. Vztah s mým budoucím manželem mne postavil před volbu: kariéra v mé zemi nebo manželství v Česku. Vybrala jsem to druhé, protože jsem byla přesvědčená, že můj diplom, znalosti a schopnosti mi otevřou cestu. Mýlila jsem se.

Dnes o 21 let starší a o hodně zkušenější mohu říci, že kdybych bývala mohla v té době mít mentora, který by mi neradil, ale pokládal správné otázky, bývala bych věděla, že volba "buď - anebo" není ani jediná, ani ta správná, že důležité vztahy jsou více než diplom, že mám na výběr, že profesní seberealizace pro ženu je velmi důležitá.

Klíčem k úspěchu a spokojenosti v práci a v životě jsou uvážlivá rozhodnutí, životní optimismus a vztahy s důležitými lidmi. Je klíčové umět se zastavit, zvážit si varianty, ve svém výběru vycházet ze svých hodnot a představ o budoucím životě a nezapomenout každý den dělat alespoň jeden malý krok. Učím tomu moje dva syny a proto vedu tyto programy pro mladé lidi, kteří si obor a školu teprve vybírají. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš."
Zkušenosti našich absolventů
Vítek, 15 let, program #VOLBA
komentář táty, Michal Navrátil, majitel firmy Picas
Dobrý den paní Málková, slíbil jsem vám zpětnou reakci na Váš kurz.
Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvování vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace.
Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost.
Ještě jednou děkuji za to.
Tea, 15 let, program #VOLBA
komentář maminky
Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka.Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek.
Adam, 18 let, program #VOLBA
student gymnázia Matyáše Lercha, Brno
Odcházím s jistotou, že budoucnost závisí jen na mně, vytvoří ji moje vědomá volba.
Lukáš, 15 let, program #VOLBA
Odcházel jsem z kurzu s tím, že vím, který další krok mám udělat. Mám jistotu, kterou střední školu chci studovat, takže teď budu zjišťovat další informace, abych si vybral dobře. Mám více motivace se učit, protože teď už chápu, jaký to má smysl, i když občas to může být nuda.
Aneta, program #VOLBA
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Jiří, 16 let, program #VOLBA
Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Anna, 15 let, program #VOLBA
Program mi pomohl vybrat si povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Tereza, program #VOLBA
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, 14 let, program #VOLBA
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě.
Michal, 14 let, program #VOLBA
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace.

Aktuální termín programu

19. - 20. května 2018
2 dny (sobota + neděle)
9:00 - 17:00
COWO Brno, Moravské nám. 4
Maximální počet účastníků: 15

Kurzovné: 4 490,00 Kč
Click to order
Cart
VAŠE REGISTRACE
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte podrobné informace o dalším postupu, žádost o vyplnění podrobných údajů o účastnících a fakturu na kurzovné. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Zadejte promo kód
Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude účastník zařazen do mimoškolního programu "Vědomá volba povolání" ve zvoleném termínu. Dnem zařazení přijímáte na vědomí storno podmínky uvedené v Podmínkách poskytnutí služby, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Katěrina Málkové, Smart Course, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course.

Více informací o programu
a odpovědi na časté dotazy

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete více informací k programu?
Nechte na sebe kontakt, zavolám Vám zpět.
Vaše telefonní číslo bude použito výhradně za účelem jednoho nezávazného telefonátu.