PROGRAM #VOLBA
MIMOŠKOLNÍ PROGRAM PROFESNÍ ORIENTACE
vyber si svoji střední školu

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
"Podle mého hlubokého přesvědčení, cílem vzdělání je pomoci žákům co nejlépe pochopit svět a objevit svoje skryté talenty proto, aby se dokázali realizovat jako osobnosti a stali se aktivními a soucítícími lidmi... Vzdělání by mělo být jedním z hlavních procesů, které pomáhají najít svůj proud. Ovšem velmi často v naších životech hraje opačnou roli, a to se stalo velmi vážným problémem pro nás všechny. I dnes ve mnoha vzdělávacích systémech tento problém přetrvává."

"Creative Schools (Revolutionizing Education from the Ground Up) /
Škola budoucnosti. Jak vychovat talentované dítě" Ken Robinson
Představ si...
"Úžasný pocit je vědět,
že ty sám vytváříš
tento svět"
Aiesec Asimov
že končíš školu. Jsou to tvoje poslední prázdniny. Je na čase přemýšlet kam dál. Mezi školními předměty nenajdeš moc informací o profesích budoucnosti a o životních snech. To znamená, že svoji profesní cestu potřebuješ vytvářet samostatně. Ty jsi ten nebo ta, kdo svůj (nejen) profesní život utváří svými rozhodnutími a představami o svých schopnostech a cílech, ale zřejmě ještě nevíš, z čeho můžeš vybírat. Právě na to si posvítíme v našich kurzech a programech.

Program #VOLBA je zajímavý a zážitkový mimoškolní program profesního sebeurčení pro žáky posledních ročníků základních škol, který byl vytvořen týmem odborníků - psychologů, kurátorů, profesionálů, kteří přišli z různých oblastí a oborů a spojili svoje znalosti a zkušenosti, protože vědí, nakolik je důležité v životě dělat to, co vás naplňuje.

Hlavním cílem kurzu je sebepoznání, sebedůvěra a rozhodnutí založené na jasné představě o svých schopnostech. Výběr oboru a školy nebude náhodný, probereme alternativy pro případ, že se nedostaneš tam, kam budeš chtít, prioritou studia nebude "maturita", ale "znalosti - dovednosti - seberealizace - životní styl". Znalost svých předpokladů a silných stránek a cílevědomí neohrozí ani Průmysl 4.0, ani blížící se proměna 46 % profesí a pracovních míst v ČR.

Zážitkovou formou v bloku interaktivních cvičení, projektových her a diskuzí se zaměřujeme na otázky, které pomohou lépe uchopit volbu povolání, vybírat střední školu, která dobře připraví na budoucí profesní život, pochopit jak plánovat svoji studijní a profesní cestu a získat návyky, které jsou důležité pro úspěšné profesní uplatnění a spokojený a produktivní život.

Jak to probíhá?

1. Rozhovor s rodičem / rodiči
Společně si popovídáme o tom, jak probíhá výběr střední školy u Vás v rodině. Jak to vnímáte Vy, co si myslíte o výběru svého dítěte. Souhlasíte s nim, nebo máte výhrady? Co vidíte jako problém a v čem byste chtěli svoje dítě podpořit. Budete mít možnost se zeptat na obsah programu, jeho průběh a výstupy. Rozhovor je nezávazný. Po něm se rozhodnete, jestli do toho jdete.
2. Online konzultace s teenagerem (60 min.)
Popovídáme si o tom, kam směřuješ a co očekáváš. Seznámíme se a určíme cíle, kterých budeš chtíti dosáhnout v programu. Položím několik zajímavých otázek, interpretace odpovědí tě překvapí, nebude to žádný test ani diagnostika, ale podnět k další diskuzi o tvých plánech. a možná ti dám několik úkolů, které pomohou naladit se na víkendový program.
3. Dvoudenní víkendový program (16 hod.)
Pochopíš, jak rozhodovat efektivně, jak plánovat svoji budoucnost, správně vybírat cíle a činit vědomá rozhodnutí. Po absolvování programu budeš mít jasné představy o tom, který typ školy a oboru hledat, která kritéria jsou důležitá pro tvůj výběr a proč. Výběr bude mnohem jednodušší a motivace mnohem větší. Věř tomu, že když program skončí, nebudeš chtít odejít.

Pracovní sešit s poznámkami nedovolí na nic zapomenout i po skončení programu.
4. Společná konzultace s teenagerem a rodiči (60 - 90 min.) v Brně nebo online
Závěrečná společná konzultace je důležitá. V průběhu programu se vygeneruje spousta nápadů, přijde se na spoustu věcí, které nebyly na začátku zřejmé.

Za původní odpovědí "nevím" se často skrývá velmi konkrétní představa, kterou zavrhujeme, protože si nevěříme, nebo nemáme dostatek informací, nebo naše okolí není k tomu nakloněno. Právě proto je velmi důležité dát hlavy dohromady a prodiskutovat všechny možnosti realizace různých představ bez předsudků a stereotypů. Je důležité se nevzdávat svých snů a zároveň se dívat realitě do tváře.

Jak to u nás na tréninku obvykle vypadá?

Pusťte si toto video a dozvíte se více
Přínosy programu
Bezesporu se správnou podporou dokážeš hravě zvládnout jedno z nejsložitějších a nejdůležitějších období života, pochopíš, jak se vyznat v sobě, svých schopnostech a předpokladech a vybrat si školu, která pomůže rozvíjet aktuální a žádané profesní návyky, vidět možností profesního rozvoje a plánovat svoji pracovní cestu.
Dokážeš odlišit cíle od očekávání. Profesní cesta, která výběrem školy teprve začíná, bude mít jasný směr a smysl.
Pochopíš jak se vyznat ve svých silných stránkách, jak využít svých slabin ve svůj prospěch, seznámíš se s koncepcí kariérových kompetencí a s trendy budoucích povolání.
Naučíš se vážit si své individuality a také vidět v ostatních jejich jedinečnost a schopnosti. Vzájemná podpora a spolupráce vytváří prostředí, v kterém se člověk cítí spokojeně, těší se na každý nový den.
Pro úspěšnost v každém počínání je důležitá motivace. Znalost svých klíčových motivů umožní nestřílet naslepo a efektivně zacházet se svým časem a sílami.
Budeš vědět, jak plánovat svoji studijní cestu, na co myslet v průběhu studia střední školy, co znamená "projektová kariéra" a jaké jsou možnosti profesního uplatnění (zaměstnání, podnikání, freelance, homeoffice, digitální nomádství aj), jak zvládnout přechodná období mezi školami nebo mezi školou a prací.
V rámci týmové spolupráce při práci na mini-projektech začneš chápat, jaká role v týmu ti sedí nejvíc, v čem se necítíš příliš komfortně. Představíš si prostředí, ve kterém bys chtěl(a) v budoucnosti pracovat.
Budeš mít jasno v tom, proč studovat. Budeš připraven(a) řídit svoji vlastní profesní budoucnost. "Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." - Zig Ziglar
V programu #VOLBA se soustřeďujeme na
1
Sebepoznání
Cílené sebepoznání, pochopení svých silných a slabých stránek, svých představ a zájmů. Pochopení své motivace, seznámení se s hlavními motivy důležitými pro profesní seberealizaci. Víra ve vlastní schopnosti.
2
Výběr oboru a školy
Pochopení, v jaké profesní oblasti bude zajímavé a perspektivní se rozvíjet nikoli podle prestiže profese, ale podle předpokladů, talentů a schopností. Naučím, jak si vytvořit objektivní představu o budoucím povolání a začít vědomě vytvářet kariérní cestu ve vybrané oblasti.
3
Návyk efektivního rozhodování
Návyk uvědomělého rozhodování, který používáme pro výběr budoucího povolání, je univerzální. Tento návyk je důležitý v jakékoli oblasti života, protože celý náš život je výsledkem našich rozhodnutí.
4
Spolupráce v rodině
Podpora rodičů v době výběru studijní a profesní cesty je veledůležitá. Efektivní způsob podpory teenagerů v období formování osobnosti a výběru životní cesty. Podpora vzájemného pochopení a důvěry v rodině.
Kateřina Málková
kariérové poradenství pro mládež
www.katerinamalkova.cz
Patřím k lidem, kteří si přejí, aby každý člověk dokázal najít takový profesní směr, který mu dovolí realizovat a rozvíjet své schopnosti a nadání, který mu umožní žít šťastný a spokojený život. Každé semínko vyklíčí, když bude mít dobré prostředí. Záleží mi na tom, aby každý člověk dokázal pochopit, které prostředí je pro něj to nejlepší, která profese naplní jeho poslání.

Když vstupujete do prostoru Smart Course, stáváte se součástí komunity lidí hledajících svoji autentickou cestu, kteří věří v to, že svůj život nežijeme pro práci, ale pracujeme proto, aby náš svět byl hezčím místem pro náš život.

- Ing. Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
kariérový konzultant a trenér, podnikatelka s 20tiletou zkušeností
Zkušenosti našich absolventů
Vítek, 15 let, program #VOLBA
komentář táty, Michal Navrátil, majitel firmy Picas
Dobrý den paní Málková, slíbil jsem vám zpětnou reakci na Váš kurz.
Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvování vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace.
Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost.
Ještě jednou děkuji za to.
Tea, 15 let, program #VOLBA
komentář maminky
Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka.Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek.
Adam, 18 let, program #VOLBA
student gymnázia Matyáše Lercha, Brno
Odcházím s jistotou, že budoucnost závisí jen na mně, vytvoří ji moje vědomá volba.
Lukáš, 15 let, program #VOLBA
Odcházel jsem z kurzu s tím, že vím, který další krok mám udělat. Mám jistotu, kterou střední školu chci studovat, takže teď budu zjišťovat další informace, abych si vybral dobře. Mám více motivace se učit, protože teď už chápu, jaký to má smysl, i když občas to může být nuda.
Aneta, program #VOLBA
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Jiří, 16 let, program #KARIÉRA
Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Anna, 15 let, program #VOLBA
Program mi pomohl vybrat si povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Tereza, program #VOLBA
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, 14 let, program #VOLBA
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě.
Michal, 14 let, program #VOLBA
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace.

Aktuální termín programu

15. - 16. září 2018
2 dny (sobota + neděle)
9:00 - 17:00
COWO Brno, Moravské nám. 4
Maximální počet účastníků: 15

Kurzovné: 3 690,00 Kč
Click to order
Cart
VAŠE REGISTRACE
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte podrobné informace o dalším postupu, žádost o vyplnění podrobných údajů o účastnících a fakturu na kurzovné. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Zadejte promo kód
Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude účastník zařazen do mimoškolního programu "Vědomá volba povolání" ve zvoleném termínu. Dnem zařazení přijímáte na vědomí storno podmínky uvedené v Podmínkách poskytnutí služby, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Katěrina Málkové, Smart Course, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?
Napište mi

Jakým způsobem bude nejlepší se s Vámi spojit?

Více informací o programu
a odpovědi na časté dotazy