smartee.cz

Jak vybrat správný obor?

Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course
18. července 2017
doba čtení 6 minut
„Je dobře, pokud člověk má možnost vybrat si povolání nikoli podle potřeby, ale podle předpokladů", říkal filosof Ali Apšeroni.

Tento výrok neplatí pro většinu žáků českých škol, kteří častěji chybují, než podnikají správné kroky ve volbě povolání. Ve výsledků více než 60 % absolventů středních a vysokých škol si nachází uplatnění v jiném oboru, než který vystudovali. Mnozí absolventi mění svoje zaměření, někteří získávají vzdělání v dalším oboru. Tyto statistiky vypovídá o tom, že je možné 4 nebo 5 let života strávit s větším užitkem. A samotný život může být v budoucnu mnohem zajímavější.

Člověk se nemůže vyvarovat všech chyb, není to ani dobré, protože se chybami učíme a pojem „chyba" je často velmi relativní, ale ve vztahu k odbornému studiu se to říci nedá. Potřebujeme zkrátka vědět, co studujeme a proč to studujeme. V průběhu studia by člověk měl získat odborné znalosti, základní návyky a představy o svých kvalitách a možnostech uplatnění ve vybraném oboru nebo na styku s jinými disciplínami. Realita ovšem bývá taková, že i před promocí mnozí netuší, kde takové uplatnění hledat, nejsou schopní ocenit sebe a nemají ani představy o tom, čeho chtějí ve vybraném oboru dosáhnout, jak se chtějí rozvíjet dál.

4 KROKY K VĚDOMÉ VOLBĚ POVOLÁNÍ

Uvědomit si, ke které profesní oblasti tíhneme nejvíce, nemusí být tak složité, pokud budeme vědět, jak na to. Výběr budoucího povolání není otázka týdne, procesu volby je potřeba věnovat určitý čas. Pochopit, který obor studovat, porozumět tomu, jak se orientovat ve svých tužbách a představách, ve světě různých povolání a na trhu práce je důležité, protože tímto teprve začíná řetěz profesních rozhodnutí, kterých v životě bude mnohem a mnohem více.

Algoritmus výběru, na kterém jsou založeny všechny naše programy volby povolání (pro mládež a dospělé) je univerzálním algoritmem, který využijete kdykoli, kdy budete potřebovat se rozhodnout. Skládá se ze 4 kroků, v průběhu kterých je potřeba odpovědět na tyto otázky:

Otázka č. 1: „Kdo jsem?"

Tato otázka patří k celoživotním, proto vaše dnešní odpověď nemusí platit za rok v plné míře. Odpověď vyžaduje soustředění pozornosti a vnímavost. Potřebujeme pochopit, které směry rozvoje našich schopností jsou nejpravděpodobnější a nejvhodnější, a rozhodnout se pro hlubší prozkoumání těchto prioritních směrů.

Dobrým vodítkem mohou být pocity a emoce. Koneckonců potřebujeme se naučit je chápat a správně interpretovat. Popřemýšlejte nad tím, kterým činnostem se věnujete nejraději, které oblasti života vás nejvíce zajímají, na čem byste se chtěli podílet, kde si dokážete představit sebe sama jako součást dění? Jaké zkušenosti máte s rozhodováním? Vzpomeňte si, kdy jste se rozhodli dobře, byli jste spokojení s výsledkem, i když možná vaše okolí bylo skeptické.

Pozor na sebekritiku! Často se stává, že pochybujeme o vlastních schopnostech, buď nemáme se s čím porovnat, podle čeho se objektivně ohodnotit, anebo naopak se porovnáme příliš. Zdravá míra nespokojenosti nás nutí být lepší, posouvá nás kupředu, pobízí nezastavovat se na dosaženém, ale přitom je důležité pamatovat si na to, že každý krok, který jsme zvládli, každé malé vítězství, dobré rozhodnutí je dobré odměnit, pochválit se, umět prožívat nejen velký, ale i malé úspěchy.

Přemýšlíte-li nad různými obory, v tomto kroku se pokuste rozšířit svůj předběžný výběr. Hledejte i takové oblasti činnosti, o kterých jste doposud neuvažovali, ale které vás zaujmou, kde rovněž můžete uplatnit svoje schopnosti a zájmy.

Více než 60 % absolventů středních a vysokých škol si nachází uplatnění v jiném oboru, než který vystudovali. Mnozí absolventi mění svoje zaměření, někteří získávají vzdělání v dalším oboru. Tyto statistiky vypovídá o tom, že je možné 4 nebo 5 let života strávit s větším užitkem. A samotný život může být v budoucnu mnohem zajímavější.

Volba povolání je příležitostí, která nám dovoluje začít lépe poznávat sebe sama, chápat svoji motivy a motivaci, učit se uvažovat strategicky, jako v kung-fu učíme se soustřeďovat svoji energii směrem, který nejlépe odpovídá našim předpokladům, schopnostem a představám a v tomto směru vytrvat, stát se profesionálem, mistrem, který si uvědomuje svoji hodnotu a má přirozenou radost z dosažených úspěchů.
Otázka č. 2: „Čeho chci dosáhnout?"

Výběr konkrétního cíle je velmi důležitý krok. V životě se většinou snažíme dosáhnout více cílů najednou, proto ve všech našich aktivitách výběr oboru nevytrháváme z kontextu celkových představ o životě. Proto tato otázka může znít „Jakou představu o svém životě máte dnes?"

Tato představa se bude měnit. S nadsázkou můžete snít o červeném Ferrari, ale ve finále si koupíte modré Porsche. Můžete například cítit, že máte sílu a chuť ovlivnit nějaké oblasti společenského života, podílet se na něčem, co vás zajímá a chcete být vidět. Je důležité takové pocity uslyšet, přiznat, protože jsou vodítkem k vaší vnitřní motivaci.

Zamyslete se nad tím, co pro vás znamená „úspěch". Odpověď na tuto otázku vám pomůže začít chápat, co je vašim skutečným přáním a cílem a pochopit, kterým směrem se můžete vydat, abyste svých cílů dosáhli.

Otázka č. 3: „Kam jít?"

Abyste se dokázali rozhodnout, potřebujete vidět plusy a minusy všech potenciálních směrů vývoje. Tato otázka předpokládá výběr několika prioritních oborů a výběru toho nebo těch, ve kterých budete chtít dosáhnout mistrovství. Velmi často se člověk snaží vybrat směr jednodušší, kde má větší jistotu. Své hranice ovšem posouváme a úspěchu dosahujeme tam, kde potřebujeme překonat určité překážky. Je to jako trénink. Pouhé představy o cvičení svaly nevytrénují. Jednodušší cestu můžete mít v záloze. Jsou školy, které mají nízkou úspěšnost přijetí, i proto musíte mít několik alternativních scénářů.

Tato třetí otázka nás učí přemýšlet o tom, jaké kroky je potřeba podniknout k tomu, abychom dosáhli svých cílů, reálně ocenit své síly a možnosti, a naplánovat postupné kroky.

Otázka č. 4: „Čím začít?"

Když jsou jasné směry, cíle a máte předběžný plán, je důležité uskutečnit první krok. Spousta dospělých lidí ztroskotá na tom, že i když o něčem sní, nikdy tento první malý krok neudělají.

Každá samostatná volba předpokládá, že jsme zodpovědní za to, co bude následovat, proto bychom si to měli umět představit. V naší kultuře pod pojmem zodpovědnost často vnímáme obavu z trestů, strach z chyby, zklamání. My se na zodpovědnost díváme jako na součást strategie, protože rozhodnutí o tom, kterou školu studovat dál, je strategické, tj. má dlouhodobý dopad na život. Proto je dobré, dokonce důležité, si představit, co se bude dít ve vašem životě, když si vyberete ten či onen směr, co od toho očekáváte.

ZA VŠÍM HLEDEJ VNITŘNÍ MOTIVACI

Volba povolání je příležitostí, která nám dovoluje začít lépe poznávat sebe sama, chápat svoji motivy a motivaci, učit se uvažovat strategicky, jako v kung-fu učíme se soustřeďovat svoji energii směrem, který nejlépe odpovídá našim předpokladům, schopnostem a představám a v tomto směru vytrvat, stát se profesionálem, mistrem, který si uvědomuje svoji hodnotu a má přirozenou radost z dosažených úspěchů.

Často překážky pro vědomé rozhodnutí a výběr oboru, který bude bavit, jsou banální – nedostatek času, velké množství povinností, které nedovolují soustředit energii na tento úkol (znáte to, ze školy na trénink, z tréninku do školy), nejistota a pochybnosti, stereotypy a nedostatek informací. Právě proto se nepodaří vytvořit celistvý obrázek o sobě a vybrat si budoucí směr zodpovědně (strategicky). Proto tomu věnujeme pozornost a vytváříme program "Kdo jsem? Kam jdu?", které tuto volbu značně usnadňují a pomáhají odpovídat na otázku

Co je pro mne v mém životě opravdu důležité?"


Hledáte cestu, jak podpořit svoje dítě v jeho první důležité volbě?
Tyto publikace a kurz Vám s tím zaručeně pomohou
"Správná střední! První kroky"
E-book (pdf, 22 str.) Vám pomůže podívat se na výběr střední školy očima dítěte a uvidět, v čem se přístup dětí liší od přístupu dospělých. Dokážete více porozumět svému dítěti a díky připraveným otázkám začít se s ním/ní bavit o výběru střední. Najdete v něm informace o novinkách v přijímacím řízení pro rok 2024, odkaz na katalog středních škol a radu, jak se v něm orientovat, důležité termíny přijímačkového roku a doporučení k návštěvám veletrhů.
"8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded"
Interaktivní pracovní sešit-trénink pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (76 str., pdf). Krok za krokem provede teenagera procesem sebepoznání, pomůže pojmenovat talenty a silné stránky nejen v rámci školních předmětů, naučí vybírat povolání ve světě, který se neustále mění.
Pomohl už více než 3000 žákům. Sešit využívají ve výuce téměř 500 základních škol.

Online kurz "Správná střední"
13-dílný online kurz pro žáky 8. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií v kombinací s individuálním poradenstvím. K výběru střední školy se můžete připravovat postupně a s předstihem. Díky kurzu se Váš teenager naučí rozumět sobě, dokáže se zorientovat ve velké nabídce oborů a škol, stanovit si kritéria výběru a nahlédne do své dospělé budoucnosti nejen z profesního úhlu pohledu. Kurz a osobní konzultace podpoří jeho nebo její sebevědomí a sebedůvěru, naučí stanovovat si cíle a podpoří vnitřní motivaci.