Jak se připravovat na budoucnost
s umělou inteligencí?

Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
kariérový kouč a trenér
02. ledna 2018
doba čtení 5 minut
Když se řekne „umělá inteligence" (UI) mnozí si vybaví film Terminátor: Den Zúčtování, kdy nebezpečí invaze strojů bylo zdánlivě zažehnáno zničením obou terminátorů - T-800 ztvárněného Arnoldem Schwarzeneggerem a nelítostného fluidního T-1000. Naše vnímání umělé inteligence a podvědomé obavy z nebezpečí „Skynetu", ve filmu obranného systému vytvořeného na bázi umělé inteligence, který vyhodnotil lidi jako nebezpečí, velmi často vedou k nepochopení podstaty tohoto oboru, který již dnes ovlivňuje mnohé oblasti lidské činnosti.

Obor „Umělá inteligence" patří k oborům budoucnosti, kterým bychom měli věnovat svoji pozornost obzvlášť když uvažujeme o povolání, které bude mít perspektivy. Dnes chytré stroje umí diagnostikovat nemoci s větší přesností než člověk, malovat, vytvářet finanční analýzy, generovat texty a blogovat. V roce 2016 počítačový program AlphaGo společnosti Google DeepMind využívající umělou inteligenci a strojové učení porazil světového šampiona ve hře Go, a to bez náskoku.

Hra Go pochází z Číny, její vznik se datuje 2 tisíci lety před našim letopočtem, je považována za mnohem složitější hru než šachy, ve kterých výhra stroje nad člověkem přišla o 10 let dříve. V roce 1997 Garri Kasparov prohrál počítači Deep Blue společnosti IBM. Výhra Deep Blue nebyla způsobena složitostí a vysokou inteligencí programu, ale obyčejným bugem, chybou systému, kterou stroj vyřešil tahem bez významu nebo výhody tak, jak to bylo naprogramováno. Šachový velmistr ovšem to vyhodnotil jako náznak složité inteligence a logiky, které nerozumí, což ho rozhodilo, proto svůj původní náskok nedokázal proměnit ve výhru.

Výhra stroje nad člověkem v Go přišla o deset let dřív než se čekalo. Znamená to, že vývoj umělé inteligence je velmi rychlý, i proto bychom tomu měli věnovat zvýšenou pozornost. Podle odhadu výzkumné organizace McKensley Global Institute v následujících 10 letech nové technologie radikálně změní trh práce, což společnostem po celém světě ušetří až 50 trilionů dolarů díky zefektivnění procesů a v neposlední řadě díky snížení počtu pracovních míst. Změny se dotknou stovek milionů lidí a je faktem, že v otázkách budoucí kariéry mnozí mladí lidé a jejich rodiče, ale také zaměstnavatelé mají nad čím se zamyslet.

Už dnes 70 % obchodování na burzách je prováděno pomocí UI, většina zkušených brokerů opustila oblast své tradiční činnosti. Společnost Bosch, která po celém světě zaměstnává 390 tisíc lidí, umělou inteligencí nahradila finanční analytiky. V počítačové hře Horizon: Zero Down 80 % herního světa je vytvářeno touto technologií bez zapříčinění lidské práce.

Vyhraje stroj nad člověkem i v tomto souboji, anebo nahrazování rutinní práce a opakujících se úkolů se stane příležitostí pro hodnotnější uplatnění lidských schopností?

Umělá inteligence je nástroj, který můžeme přirovnat k počítači. Ten změnil způsob lidské práce tím, že nahradil složité výpočty, které dříve prováděli lidé. Například, u návrhu loga umělá inteligence může nabídnout optimální kombinaci barvy nebo fontů, které budou dobře spolupracovat. Grafický designer, který se naučí používat nový nástroj, bude moci navrhovat loga mnohem efektivněji. Kromě toho, začínající podnikatelé nebo majitelé malých firem, kteří si vytvoří logo online, s velkou pravděpodobností nepatří k lidem, kteří zaplatí 500 až 50 000 USD za firemní logo grafickým studiím," odpověděl na můj dotaz Greg Fretz, vedoucí pro globální marketing kanadské technologické společnosti Logojoy, která využívá algoritmů umělé inteligence v grafickém designu, oblasti, která tradičně patřila člověku a jeho kreativitě.

Takový přístup mění pohled na způsob práce a kompetence pracovníků ve spoustě tradičních oblastí. Jack Ma, zakladatel Ali Baba, ve svém nedávném prohlášení soustřeďuje pozornost na to, že místo obav o svoje pracovní místo a snahu se držet tradičních způsobů práce, je důležité si uvědomit, že umělá inteligence vytvoří mnoho nových příležitostí. Ovšem aby mladí lidé dokázali je obsadit, je potřeba volit vzdělání v duchu inovací, nesnažit se za každou cenu se učit zažitým způsobům.

Jeden z nových návyků, který potřebujeme všichni, je schopnost adaptace, přizpůsobivost k novým technologiím a neustálým a zrychlujícím se změnám prostředí. Téměř každý Čech nosí v kapse chytrý telefon, aniž by si uvědomoval, že ten je pouhým začátkem změn, které přichází. V průběhu následujících 10 let každý obyvatel planety bude mít 5 nebo 6 zařízení komunikujících s nim, mezi sebou a se světem Internetu Všeho. Proto pouhá znalost Wordu, Excelu a Power Pointu, kterou se bohužel velmi často omezuje výuka informatiky na základních školách, nestačí. Informační technologie mění oblasti projektového řízení, logistiky, marketingu, medicíny, grafického designu a mnoha dalších.

Kdysi ve staré Číně hra Go patřila ke čtyřem základním dovednostem člověka spolu s poezií, hudbou a výtvarnictvím. Pochopení principů umělé inteligence, strojového učení alespoň na uživatelské úrovni se stává faktickou nezbytností, její využití v profesích, které si vybíráme - konkurenční výhodou.

Co to znamená pro výběr budoucího povolání
a pracovního uplatnění?

Umělá inteligence je schéma hardwaru a softwaru, výpočetní algoritmus, který vykonává určité intelektuální funkce, které dříve patřily výsadně člověku. Ve výpočetní technice umělá inteligence řeší úkoly zpracování a ukládání dat. Hlavním úkolem UI je navrhnout logické východisko. S algoritmy UI se setkáváme běžně na Internetu, například u chytrého zobrazování reklam podle vyhodnocených preferencí uživatele a digitálních stop, které po sobě zanechává, v počítačových hrách, u chatbotů, které odpovídají na dotazy zákazníků na webech různých společností, na zpravodajských webech nebo v chytrých domácnostech.

Už v roce 2016 až 20 % velkých korporací začaly používat UI v personalistice, přičemž se předpokládá, že v letošním roce toto číslo přesáhne hranici 60 %. Tyto algoritmy slouží zefektivnění náboru pracovníků na standardní pozice, například do retailu, telekomunikací, bankovního sektoru. Roboti nejen vyhodnotí velké množství životopisů a připraví seznam vhodných kandidátů, ale také jim zavolají, dohodnou se na vhodném datu pohovoru a budou je průběžně informovat o průběhu výběrového řízení. Pro mnohé budoucí uchazeče to znamená potřebu věnovat větší pozornost věcné struktuře svého životopisu, kompetencím a dovednostem, které může uplatnit, profesním cílům, kterých chce dosáhnout na pozici, o kterou se uchází. Tyto algoritmy rovněž vyhledávají informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů, analyzují jejich profily v sociálních sítích a tím vytváří mnohem barvitější portrét uchazeče, vyhodnocují parametry, kterým v běžném životě obvykle nevěnujeme velkou pozornost.

Prozatím zavedení těchto technologií v HR je výhodné a dostupné pro velké korporace, nicméně nedostatek kvalitních lidí v České republice trápí mnoho malých firem, které často mají problém informovat potenciální zaměstnance na správném místě ve správný čas a také poznat motivaci svých budoucích zaměstnanců, jejich požadavky na rozvoj, profesní očekávání a cíle, v neposlední řadě správně je vyhodnotit a v rámci svých rozpočtů nabídnout hodnotný motivační program. To vše otevírá prostor pro technologické startupy, které podobně Logojoy v grafickém designu, nabídnou majitelům malých podniků cenově dostupný a efektivní HR nástroj, který bude využívat algoritmů umělé inteligence.

Jak se připravovat na budoucnost s UI?

Podle analýzy McKensley Institute technologie změní 60 % současných pracovních míst, kde minimálně 30 % pracovního času převezmou technologie. Dnes neumíme přesně předpovědět, jak rychle bude postupovat vývoj UI a automatizace. Je možné, že technologie budou schopné převzít mnohem větší objem současné pracovní náplně lidí.

Jednou ze strategií, kterou můžete zvolit při výběru budoucího povolání, je studium oborů Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na Masarykově Univerzitě v Brně, která jako jediná nabízí studium tohoto oboru již v bakalariátu. Dalším souvisejícím a velmi důležitým tématem je Kybernetická bezpečnost, kterou můžete studovat v navazujícím magisterském studiu Otevřené informatiky na ČVUT, kde kromě tohoto směru, máte možnost se vydat velmi perspektivní cestou Bioinformatiky nebo Biomedicínského inženýrství.

Pokud patříte k humanitnímu typu, tíhnete k lingvistice, obor Sémiotika a filozofie komunikace může vám zajistit uplatnění v oblastech spojených s umělou inteligencí, protože pro vývoj UI se využívají znalosti, modely a metody aplikované sémiotiky. Na příkladu tohoto oboru vidíme, jak se tradiční technický svět prolíná s humanitním, jak mnohé obory se stávají interdisciplinárními, do mnoha „mužských" povolání vstupují ženy, které v oboru umělé inteligence velmi úspěšně mohou uplatnit a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Příklady vysokoškolského studia uvádím záměrně. V době umělé inteligence kvalita vzdělání včetně stupně dosažení, znalost sebe sama, svých schopností, předpokladů, profesních cílů, umění plánovat a realizovat vzdělávací cestu od první volby povolání, výběru střední školy až po celoživotní vzdělávání začínají patřit ke klíčovým návykům a předpokladům pro úspěšnou profesní uplatnitelnost v průběhu celého života. „Z jistého úhlu pohledu lidstvo jako celek má důležitý a zajímavý úkol, aby každý konkrétní člověk se rozvíjel mnohem rychleji než se rozvijí systémy umělé inteligence," - podotýká Grigory Bakunov, ředitel pro šíření technologií společnosti Yandex. Analýzy společnosti McKensley tato slova jen potvrzují.

Plánovat svoji vzdělávací cestu se vyplatí již od základní školy

Česká republika má prozatím jednu velkou výhodu – kvalitní bezplatné univerzitní vzdělání, které je dostupné velkému počtu lidí. Zároveň dlouhodobě trpí jedním neduhem – neúspěšností studentů v bakalářských studiích, kteří studium nedokončí kvůli nenaplněným představám, nedostatečné motivaci, špatnému výběru oboru. Proto přední české univerzity v současné době začínají zavádět anglosaský systém průchodu studiem, který nabídne více možností jak studovat vysokou školu. Úplnou novinkou je sdružené studium, které studentům umožní zvolit si vlastní kombinaci hlavního a vedlejšího studijního plánů ze dvou různých studijních programů.

Pro žáky základních škol, kteří si teprve vybírají střední školu, to znamená přímo nutnost naučit se přemýšlet o své vzdělávací cestě strategicky. Toto se na základních školách nevyučuje a rodiče, kteří studovali o mnoho let dříve, o těchto změnách toho moc nevědí. Proto společně s oborem umělé inteligence svůj rozkvět zažívá kariérové poradenství, které již od základní školy učí přemýšlet o svých profesních cílech z dlouhodobého pohledu a v souladu se skutečnými předpoklady, talenty a zájmy. Kariérní programy Smart Course ČR například jsou vytvořeny tak, aby přesně odpovídaly životní etapě dospívání a převzetí zodpovědnosti za všechna svá rozhodnutí včetně kariérních.

Teenager, který projde tímto programem, naučí se vytvářet vlastní vizi profesní budoucnosti, vybírat studijní obor a školu, která naplní tyto představy, zároveň zůstane pružný ve svých budoucích profesních rozhodnutích a otevřený možnostem, které mu nabídne proměnlivý svět.

Byl tento článek pro Vás užitečný?
Sdílejte ho se svými přáteli v sociálních sítích
Photo by h heyerlein on Unsplash