Výběr školy jako úspěšný projekt

Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
kariérový kouč a trenér
23. listopadu 2017
doba čtení 5 minut
"Já jsem = Já mohu = Já dělám = Já mám = Já jsem."
Joel Marie Teutsch


Všude, kam se podíváme, jsou projektoví manažeři. Zkusila jsem starý dobrý Google, který mne ani tentokrát nezklamal a na můj dotaz "projektový manažer" vydal 831 tisíc variant. Náplní práce projektového manažera je vytvoření plánu realizace konkrétního projektu, sestavení vhodného týmu, dosažení cíle (nebo cílů) a dodržení financování. Projekt totiž má začátek a konec. Tím se liší od aktivit dlouhodobých a kontinuálních.

Projektový manažer je jednou z profesí, kterou jsme ještě před 10 lety moc neznali, ačkoli její podstata sahá tisíce let do historie lidstva. Alexandr Makedonský nebo Kryštof Kolumbus byli typickými projektovými manažery. Oba měli svůj cíl, omezené zdroje a čas, ve svých výpravách (projektech) museli počítat s různými riziky.

V neuznávanější knize o projektovém řízení "Řízení projektů v IT", kterou napsala Kathy Schwalbe, projekt je definován jako "časově omezené úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo výstupu". Tato definice mi přijde ideálně použitelná pro výběr střední nebo vysoké školy. Stejně jako v IT, i tento projekt má své atributy, neboli vlastnosti:

 • má jedinečný cíl (vybrat školu, která bude mít smysl pro budoucí profesní život),
 • je dočasný (končí podáním přihlášek a přijetím na SŠ nebo VŠ),
 • vytváří se postupným rozpracováním (od prvních otázek "Kým být?" po pochopení schopností, které chcete realizovat v budoucím povolání až po vytvoření představy o budoucím životě),
 • vyžaduje zdroje (minimálně přípravu k přijímacím zkouškám),
 • má primárního zákazníka (v tomto případě je jim ten, kdo si vybírá další studijní směr),
 • součástí projektu je nejistota, spousta otázníků: zdá se rozhodujete správně, splní tato škola očekávání, dostanete se na školu, kterou jste si vybrali? atd.

Každý projekt začíná, aby uspěl, dosáhl určitých cílů. Zdaleka ne každý projekt je úspěšný. Výběr střední školy je také specifickým projektem, ovšem i k němu se vztahují určitá pravidla, která jsou důležitá pro výběr, s kterým budete spokojení. (Všimněte si toho, že záměrně nepíši "správný výběr").
ZÁKLADNÍ POTŘEBOU ČLOVĚKA JE USPĚT
Z mého pohledu správnou je volba, s jejímž výsledkem je člověk spokojen, který pro něj má hodnotu, přesto že díky mnoha nejasnostem a nejistotám ho není možné předpovědět.

Hodnotným může být:

 • obsah studia - je důležité, aby člověk věděl a cítil, že získává znalosti a dovednosti, které dokáže uplatnit v profesním životě byť jeho cesta může vést mimo obor;
 • studijní pobyty a školní projekty - praxe dává jistotu a pochopení toho, k čemu slouží hromada teoretických informací, které se člověk musí naučit;
 • noví přátelé a komunita podobně smyšlejících lidí - na střední nebo vysoké škole získáváme přátelství, která vydrží celý život, anebo vytváříme síť známých, která může dobře posloužit v profesním životě;
 • výuční list, maturitní vysvědčení, diplom konkrétní školy;
 • kontakty na potenciální zaměstnavatele, získání příslibu zaměstnání již v průběhu studia;
 • pochopení toho, že vybraný obor není tím pravým. Ano, i to je pozitivní výsledek za předpokladu, že si člověk dokáže z této zkušenosti vyvodit pozitivní ponaučení a vybrat si další směr (například vysokou školu) uvědoměle.

V tomto případě jsou to první seriózní úspěchy v profesním životě, které znamenají a utvářejí určitý životní postoj: "i když všechno nemusí být ideální, jsem spokojen(-á) s výsledkem, protože jsem si to promyslel(-a), vynaložil(-a) určité úsilí, samostatně dosáhl(-a) konkrétního výsledku a teď vím, kam směřuji dál".

Ve Smart Course tomu říkáme "vědomá volba".
VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY JE PROJEKT NA 4 ROKY
Výběr školy je obklopen mnoha mýty a polopravdami. Zároveň je to otázka, na kterou současný vzdělávací systém nemá systémovou odpověď, která by umožnila snížit úroveň stresu a napětí (u rodičů a dětí) a rozumně krok za krokem projít procesem vědomého výběru školy.

Na konferencích o kariérovém poradenství uslyšíte spoustu zajímavých a důležitých podnětů, zároveň také spoustu "musí":

 • Rodiče musí nechat své děti vybírat samostatně.
 • Rodiče se musí zapojit do volby dětí, protože samostatně to nezvládnou.
 • Žáci musí vybírat zodpovědně, protože to ovlivní celý jejich život.
 • Žáci musí vybírat technické obory, protože jsou perspektivní.
 • Žáci se musí naučit adaptabilitě a zvládat všech 7C (7 klíčových kompetencí 21. století).
 • Dětí si musí vybírat povolání, které je baví, dream job atd.

Co říkají statistiky? Spokojenost s vybraným oborem v 3. - 4. ročníku SOŠ se pohybuje od 50 do 80 %. V průměru je to 50 - 60 %, v číslech - 5 až 6 žáků z 10 by zvolilo stejný obor, kdyby vybírali znovu. Zbývající 4 by ho určitě podruhé nevolili. Po 3 letech po ukončení studia ve svém oboru zůstává pouhých 31 % absolventů.

Je to dobře nebo špatně? Je to různé. Záleží na tom, s jakým pocitem člověk opouští střední školu, nakolik je si jistý tím, co bude dělat dál, nakolik je připravený vstoupit do dospělého života a utvářet svůj vlastní život podle svých představ. Základní kameny úspěšnosti tohoto projektu se zakládají, když se na základní škole uvažuje o budoucím povolání.

Sledujte pokračování...