Programy
#VOLBA a #KARIÉRA

odpovědi na nejčastější otázky
Čím se Vaše kurzy liší od školních programů?
Především cílem, přístupem a nástroji.
Cílem školních aktivit profesní orientace je výběr studijního oboru a školy, kterou bude studovat Váš teenager. Často děti nevědí, že na jejich školách fungují kariéroví poradci, mnohdy funkce kariérového poradce zastává výchovný poradce, školní psycholog nebo dokonce učitel. S konkrétními otázkami děti a jejich rodiče jsou směrováni na pedagogicko-psychologické poradny a/nebo úřady práce. Častým nástrojem jsou diagnostické testy profesní orientace, studijních předpokladů a osobnosti. Školní programy mají jasně stanovený kontext "ze základní na střední", "ze střední na vysokou nebo do praxe".

Cílem programů Smart Course je usnadnit teenagerům proces profesního sebeurčení, rozvíjet u nich návyky samostatného rozhodování, ukázat cestu sebepoznání, posilovat sebedůvěru, schopnost adekvátně hodnotit své možnosti, plánovat svoji budoucnost, vytvářet životní vize a celkově vzbudit zájem o budoucí vzdělávací a profesní cestu, který je často tlumen obavami, nejistotou, vnějším hodnocením, nedostatkem času, radami dospělých aj.

Všechny naše programy jsou založeny na partnerství "trenér volby - teenager - rodiče". Respektujeme individuální pohled na svět každého člověka, vytváříme prostředí, které mu pomáhá objevit jeho vlastní potenciál a najít svůj vlastní proud.

"Orientace" předpokládá výběr z existujících směrů a možností, často je to orientace na profese. "Sebeurčení" je proces samostatného zkoumání a vlastního rozhodování o své životní cestě, který není závislý na konkrétních profesích. Jeho cílem je nalezení osobního směrování v souladu s vlohami, talenty a představami o budoucím životě a podpora adaptivního přístupu, schopnosti se orientovat a najít svoje místo v proměnlivém prostředí.
Proč skupinové kurzy a tréninky?
1. Při práci ve skupině teenager se nezamyká v sobě, nezůstává sám se svými problémy, zjišťuje, že jeho pochybnosti nejsou ničím výjimečným, že ostatní také mají podobné problémy a prožívají podobné pocity. Pro mnoho lidi je to velké zjištění a úleva.

2. Skupina je miniaturou společností, ukazuje systém vzájemných interakcí a komunikace, s kterými se setkáváme v běžném životě. Dává to možnost v bezpečném a podporujícím prostředí uvidět a analyzovat různé zákonitosti komunikace a normy chování lidí a sebe sama, které v běžných životních situacích nejsou zjevné.

3. Získání zpětné vazby a podpora od lidí, kteří řeší podobné otázky. V reálném životě zdaleka ne každý má možnost se zaručit upřímnou podporou a zpětnou vazbou bez hodnocení a kritiky. Možnost se podívat do celé řady "živých zrcadel" je jednou z důležitých výhod skupinových programů. Školní třída se svými pevnými vazbami a názory takovým prostředím není. Kromě toho, ne každý má to štěstí ve škole mít super třídní kolektiv.

4. Ve skupině se člověk dokáže učit novým návykům, zkoušet různé styly komunikace ve skupině, a to vše společně se svými vrstevníky bez hierarchie a dělení podle prospěchu. V rámci tréninku se můžete naučit vidět sebe, svoje situace, otázky, které řešíte z jiného úhlu pohledu. Navíc v tréninku pro teenagery všechny aktivity probíhají zábavnou a zajímavou formou. Učení se hrou:-)

5. Ve skupině se můžeme oblékat do různých rolí, experimentovat, identifikovat se s jinými lidmi, přirozenou formou rozvíjet empatii, která napomáhá rozvoji osobnosti, její zralosti a dospívání. Skupina usnadňuje proces sebepoznání.

6. Skupina vrstevníků je v tomto období nejproduktivnějším prostředím, kde teenager hledá svoje odpovědí na otázky. Názory a uvědomění, která zaznívají, obohacují každého účastníka. Profesionální vedení diskuzí, otázky pokládané trenérem uzemňují extrémní názory a přibližují je k reálnému životu.
Z čeho vycházejí programy Smart Course ČR?
Vývojová psychologie
Zážitková pedagogika
Makroekonomika a praxe řízení týmů, firem a start-upů
Design thinking
Ken Robinson. Ve svém živlu
Daniel Siegel. Rozbouřený mozek dospívání, teenageři a jejich výchova
Lev Vygotskij. Myšlení a řeč. Vývoj vyšších psychických funkcí
Barbara Sher, kariérový kouč, autorka unikátní metodiky volby kariérové cesty
Parent as a Coach approach, Diana Sterling
20 let manažerské a koučovací praxe
Jak probíhá programy #VOLBA a #KARIÉRA?
Trénink, nebo dvoudenní sebezkušenostní program, je velmi efektivní forma práce se svými představami, plány a cíli, která umožňuje vytvořit bezpečné, produktivní, inspirující a podporující prostředí, obzvlášť důležité pro dospívající mládež. Kvalitní trénink by měl vygenerovat mnoho nových odpovědí a nových otázek.

Náš přístup je komplexní a individuální, vytváříme komfortní prostředí pro komunikaci mezi vrstevníky, které se doposud neznali. Holky a kluci individuálně a společně pracují na různých úkolech a mini-projektech, aktivity se střídají tak, aby přinášely co největší užitek, přitom si málokdo všimne, že dva dny už jsou za námi.

Po kvalitním tréninku účastník bude mít nové otázky, které neměl předtím, ale zároveň pochopení toho, kde se nachází a co s tím má dělat. Po tréninku může změnit svůj pohled na věc, přehodnotit činy, názory, postoje - to je normální.

Kvalitní trénink poskytuje nástroje a naučí je používat, proto kvalitní řešení účastník najde sám ve správný okamžik když bude připraven. Řada věci bude "docvakávat" nějakou dobu po tréninku. Po tréninku bude mnohem blíž k volbě svého oboru, konkrétních odpovědí dosáhneme v průběhu následujících osobních konzultací.

V České republice je pouze pár organizací, které nabízí promyšlené ověřené mimoškolní programy profesní orientace, jejichž cílem je podpořit samostatnost volby, naučit se vybírat nejlepší variantu, podporovat rozvoj individuálních talentů a schopností bez nutnosti testů a s důrazem na vztahy v rodině.
Kdy a kde probíhá trénink?
Program začíná nezávazným rozhovorem s rodiči, pokračuje online konzultací s teenagerem. Tréninky probíhají v BRNĚ vždy SOBOTA - NEDĚLE od 9:00 do 16:00, v jiných městech po dohodě. Výstupy programu sdílíme na společné závěrečné online konzultaci.
Kdo vede program?
Všechny programy Smart Course vedou certifikovaní trenéři se zkušenostmi práce s dětmi ve věku 13 - 18 let, s vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie nebo pedagogika (prvním nebo dalším). V současné době všechny tréninky vede zakladatelka Smart Course, která má 20 let podnikatelské praxe v různých oborech, zkušenosti spolupráce ve start-upové oblasti, je členem Asociace malých a středních podniků a Asociace finančního řízení.
Jaký je cíl tréninku a individuálních konzultací?
Existuje několik typů otázek, které se v tomto věku snaží řešit rodiče a děti. Pro některé otázka volby povolání je velmi aktuální, je to nutnost tady a teď, pro některé to je jen začátek cesty, první pokusy, protože je dost času. Program je správnou volbou pro ty, kdo se chce naučit vybírat, kdo chce pochopit, o která kritéria a motivy se opírá, když činí svoje rozhodnutí. Individuální konzultace je potřeba, pokud jsou pokládány konkrétní otázky, kdy zbývá málo času a otázka volby je velice aktuální.
Jak často jsou přestávky a je zajištěn oběd?
V průběhu každého dne děláme přestávky na oběd a dvě občerstvení. Drobné občerstvení zajišťujeme v místě konání tréninku. Na oběd odcházíme všichni společně do jedné z restaurací v místě konán tréninku (není v ceně kurzovného). Po celý den je rovněž zajištěn pitný režim. Každý účastník je jiný, určitě se nic nepokazí, když s sebou budou mít i svoje nápoje.
Kolik je obvykle účastníků?
V průměru 10 - 15 účastníků. Menší skupina poskytuje více prostoru, respektuje osobní tempo a situaci každého účastníka, umožňuje individuální přístup a ověření výsledků všech úkolů a programu jako celku.
Program je intenzivní, budou účastníci unavení?
Ano i ne. Je to pro ně nová zkušenost, proto dva dny utečou velmi rychle. Díky tomu, že program je velmi intenzivní, ke konci druhého dne účastníci mohou pociťovat mírnou únavu, jiní jsou naopak nabití energií. Většinou vůbec nechtějí, aby to skončilo.
Co dělat, pokud moje dítě je stydlivé?
Absolutně nic - 40 % populace jsou introverti. Je možné, že mezi ně také patříte. To znamená, že několik hodin na začátku tréninku věnujeme tomu, abychom se naladili na téma, poznali se, vytvořili takovou atmosféru, která bude komfortní pro všechny. Obvykle na tréninky chodí právě teenageři, kteří jsou spíše introverti.
Mému dítěti je 13 let, může se zúčastnit tohoto tréninku?
Věk není to podstatné, důležité je to, zda si on sám (nebo ona sama) klade otázky "Kdo jsem?", "Co budu dělat?", "Co chci dělat?". Pokud tyto otázky jsou, Vaše dítě je připravené. Pokud tyto otázky si kladete jenom Vy, pak je potřeba pozvolna toto téma vnášet do každodenního života. Nebude-li účastník vědět, s čím přichází (nebo, že vůbec nevěděl, že má někam jít), ani my to nepochopíme.
Mému dítěti je 18 let, budou tam jeho vrstevníci? Nebude se nudit s mladšími teenagery?
V naších skupinách jsou mladí lidé různého věku záměrně. To vytváří atmosféru sdílení zkušeností, vzájemného učení se a generuje nové nápady. Po předešlých zkušenostech naše programy jsme rozdělili na dvě skupiny - pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro středoškoláky.
Mohu přijít na trénink společně s dítětem?
Ne. Dospělí na tyto tréninky mohou jen dovézt a vyzvednout svoje dítě. Účast dospělých společně s dětmi spouští jiné dynamiky. Úkolem trenéra je aktivovat děti. Přítomnost rodičů nebo jakýchkoli jiných dospělých proces zkomplikuje. Po programu se setkáme na individuální konzultaci společně s rodičem a dítětem. Konzultace je součástí ceny kurzu. V projektu si zakládáme na tom, že rodina pro teenagery je to nejdůležitější, proto zakládáme na transparentní a podporující komunikaci.
Je potřeba, aby teenager souhlasil s účastí?
Ano, měl(a) by o tom vědět a vědět, proč tam jde. Program předpokládá aktivní zapojení účastníků. Vaše dítě může přijít skepticky naladěno, ale nemělo by být nuceno. Zúčastnit se tréninku by měla být jeho / její volba.
Co s sebou?
Dobrou náladu určitě. Poskytujeme psací potřeby, papír a všechny potřebné materiály a pomůcky. Podle ročního období doporučujeme si vzít přezuvky. Strávit dva dny v těsné nebo neprodyšné obuvi není příjemné. Před zahájením tréninku vybíráme vyplněné rodiči formuláře Souhlasu s účastí na tréninku a pravidly vyzvednutí dítěte, které Vám budou zaslány po přihlášce.