Samostatný teenager

7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE RODIČE - KOUČE
Jak podpořit rozvoj osobnosti a neztratit citové pouto?
Online kurz pro rodiče teenagerů ve věku od 10 do 19 let
"Po rozvodu se ohledně dcery nedokážeme shodnout fakticky na ničem. Vybrala si vysokou v jiné části republiky. Její táta ji tlačí do studia druhého oboru, aby se uživila. Mám obavy, jestli to zvládne."
"Podnikám a mám dost zkušeností. Vím, jak to v životě chodí. Ale když mne začíná poučovat moje vlastní dcera a já si uvědomuji, že nemám argumenty, cítím vnitřní bezmoc, s kterou jsem se ještě nikdy nesetkal."
"Měly jsme úžasný vztah, vždy jsme byly jako kamarádky. V pubertě se to hodně změnilo, už na mne nemá čas, neříká mi všechno jako dříve. Trápí mne to. Chápu, že se má osamostatnit. Bojím se, že ji nedokážu pustit."
"Na druhém stupni se zhoršil prospěch. Kluk nemá žádné zájmy, v žádném kroužku nevydrží, ze všeho se chce vyvléknout, ale u počítače je schopen sedět přes noc. Jak ho přimět více se učit? Jak ho přesvědčit, že je to pro jeho dobro?"
Puberťák v rodině je velká výzva pro rodiče - je to zkouška Vaší odolnosti, Vaší autority, citu pro humor, připravenosti hledat a nacházet nestandardní řešení. Kde hledat podporu? O co se opírat ve svých rozhodnutích? Na co klást důraz ve výchově teenagerů? Jak poznat co je přiměřené a co už není? S čím se můžete smířit a co nesmíte nechat být? Jak postupovat, když cítíte, že něco nefunguje tak jak má? Věřte nebo ne, ale je to zároveň velká životní zkouška pro Vašeho teenagera. Aby v ní obstál, potřebuje Vaše pochopení, přijetí a podporu.

Návyky, kterým se člověk naučí v období dospívání, znalosti a zvyky, které získá, mu budou sloužit v dospělosti, anebo naopak škodit. Je poměrně těžké je v dospělosti měnit. Abych nebyla abstraktní, nejsou to jenom profesní návyky nebo školní znalosti, ale také a především přizpůsobivost životu a změnám, schopnost sebereflexe, proaktivní přístup, zodpovědnost v rozhodnutích, schopnost pěstovat zdravé vztahy, zacházet s penězi.

Hlavními Vašim nástrojem v tomto období je komunikace a to, čemu se říká "jít vlastním příkladem". Domluvy a zákazy na teenagera neplatí. Zároveň je to právě komunikace s teenagerem, s kterou nejspíš máte největší problém - vytrácí se respekt, mohou narůstat konflikty, přichází nečekané a často těžko vysvětlitelné změny v chování, někdy se cítíte bezradní a vyčerpaní a vůbec netušíte, proč se Vaše dítě chová tak, jak se chová.

Kateřina Málková
autorka a lektorka kurzu "Samostatný teenager. 7 principů komunikace rodiče-kouče"
máma Alexa (5 let) a Filipa (12 let)
Přesto, že tento věk je důležitý a zároveň je to jedna z nejsložitějších etap životního cyklu rodiny, můžete ho využít ve prospěch všech členů rodiny, především sebe a Vašeho dítěte. Co tím myslím? Velmi často se totiž puberta jednoho nebo několika potomků časově shoduje s krizí středního věku u rodičů (37 - 45 let). V této fázi teenager a jeho rodiče mají velmi odlišné, často opačné potřeby, což přirozeně vede ke konfliktům, střetům a vzájemnému nepochopení.

Teenager má potřebu se osamostatnit, pochopit "kdo je?", "kam směřuje?", jaké má představy o svém budoucím životě, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, jak obstojí ve skupině svých vrstevníků. Je plný pochybností, ale zároveň energie, tíhne ke všemu novému, k experimentům, zdá se, že nic není nemožné a život bude trvat věčně. Doslova hltá nové informace, i když je nemusí umět správně vyhodnotit, intenzivně se rozvijí jeho mozek, schopnost se učit novým návykům a získávat znalosti je bezprecedentní.

Rodiče ve stejnou dobu mají období životního přehodnocení. V tomto věku nejčastěji dochází k problémům v partnerských vztazích a rozvodům. Člověk dosáhl svého kariérního stropu nebo naopak, když se dívá na svoje dospívající dítě, si uvědomuje, že nic z toho, co chtěl v jeho věku, se mu nepodařilo realizovat. Cítí méně energie, uvažuje o zásadní kariérní změně, ale nechce riskovat. Hůř se přizpůsobuje novinkám, má rád svůj režim a řád. Učení se čemukoli jde mnohem tíž. Dospělý člověk je skeptičtější a těžko mění své názory. Někdo se již setkal se závažným zdravotním problémem, kolapsem nebo s úmrtím blízkého kamaráda či rodiče. Ví, že život není nekonečný, přemýšlí, jak strávit tu druhou půlku mnohem smysluplněji.

V období dospívání tyto dva světy začínají do sebe narážet. Někdy i tři, protože každý z rodičů to může vnímat jinak. Pokud se v tom poznáváte, pak tento kurz bude pro Vás užitečný. Můžete totiž využít období dospívání Vašeho teenagera pro zlepšení komunikace s nim, pro poskytnutí mu podpory, kterou potřebuje ke svému dospění, ale také pro svůj osobní rozvoj a pochopení toho, co Vám přinese spokojenost.

Z ČEHO SE SKLÁDÁ TENTO ONLINE KURZ?

(na mobilních telefonech prohlédnete jednotlivé bloky kurzu kliknutím na malou šipku vpravo nahoře)
i. ZMĚNA PŘÍSTUPU RODIČE
ii. HODNOTY, ZÁSADY A CÍLE RODIČE
iii. 7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE
I. ZMĚNA V PŘÍSTUPU RODIČE
6 video lekcí

1.1. Etapy rodičovství (3:48)
1.2. Etapy rodičovství. Rodič - učitel (16:41)
1.3. Etapy rodičovství. Rodič - manažer (8:11)
1.4. Mýty období dospívání (21:34)
1.5. Cíle období dospívání. 4 základní kvality (16:25)
1.6. Emoční inteligence - základ životní úspěšnosti (14:44)

Uvidíte svého teenagera z jiného úhlu pohledu. Pochopíte, jak se vyvíjí dítě a jeho myšlení od narození až po dospělost. Uvidíte, proč některé Vaše postupy v komunikaci typu "Chceš být dospělý - chovej se jako dospělý, pak si promluvíme" nefungují tak, jak byste chtěli a jak se dají změnit. Proč s 15-letým teenagerem nejde mluvit jako se 7-letým dítětem, ani jako s 10-letým. Společně se podíváme na předpoklady úspěšnosti člověka v dospělosti. Oživíte si svého "vnitřního teenagera" a uvidíte příležitosti, které jste doposud neviděli.
II. HODNOTY, ZÁSADY A CÍLE RODIČE
5 video lekcí

2.1. Hodnoty rodiče-kouče (26:20)
2.2. Zásady rodiče - kouče (19:24)
2.3. Nástroje rodiče - kouče: vývoj mozku a myšlení, otevřené otázky (31:35)
2.4. Projevy nesamostatnosti teenagera, rodinné trojúhelníky a zákony rodinných systémů. (26:32)
2.5. Kolo rodičovské rovnováhy. Důležité návyky pro život a motivace je získávat (

Uděláte podrobnou inventuru všeho, co prožíváte jako rodič teenagera, roztřídíte své představy a cíle, vytvoříte plán a získáte nástroje, které budete používat v následujících 7 týdnech v komunikaci s teenagerem a později s již dospělým synem nebo dcerou. Uvidíte spletitost rodinných vazeb z pohledu Vašeho teenagera, lépe pochopíte jeho postoj a potřeby. Naučíte se vidět problémy z jiného úhlu pohledu, díky tomu si zvolíte účinnější metody výchovy a komunikace. Zjistíte, které oblasti Vašeho života nefungují podle Vašich představ.
III. 7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE
7 video lekcí

3.1. Respekt (17:53)
3.2. Naslouchání (11:10)
3.3. Pochopení (15:26)
3.4. Ocenění (7:57)
3.5. Podpora (20:36)
3.6. Odpovědnost (32:28)
3.7. Nezávislost (26:19)

Respektující komunikace se stane Vaším obvyklým návykem v komunikaci s teenagerem. Pokud jste doposud přehlíželi své potřeby, začnete si více uvědomovat, že máte plné právo na jejich naplnění, ale mluvit o tom dokážete v klidu, uvidíte mnohem více možností. Problémy a otázky, které se tykají Vašeho teenagera, s kterými jste vstupovali do kurzu, se začnou řešit. Pocítíte, že jste tím nejlepším rodičem pro své dospívající dítě. Tyto principy začnete uplatňovat ve svém každodenním životě se svým životním partnerem, v práci nebo i sami se sebou. Váš život bude klidnější a harmoničtější.

POSLECHNĚTE SI ZAČÁTEK JEDNÉ Z LEKCÍ

2.4. Teenager v rodinných trojúhelnících (ukázka lekce)

První část důležité lekce z druhého bloku online kurzu. V kurzu "Samostatný teenager" se dokážete na existující výchovné nebo studijní problémy podívat z jiného úhlu pohledu a uvidět funkční řešení, která teenagerovi pomohou zvládnout to, co mu nejde, získat návyk, který je důležitý pro jeho dospělý život. Taková řešení, naladění dialogu s teenagerem působí na celý rodinný systém, pomáhají mu najít nový bod stability a rovnováhy, proto období dospívání má význam nejen pro děti, které potřebují dospět, ale i pro jejich rodiče (pro přehodnocení vztahů, profesních cílů atd.).
Přednost úspěšných rodičů spočívá v tom, že jsou připravení na změny. Děti rostou a postupně dospívají. Rodiče rovněž nepřestávají zrát a měnit se, i svět kolem nich také nestojí na místě. Přijímají proměny jako nezbytnou součást života a snaží se to využít ve prospěch rodiny.
- Virginia Satir -

CO VÁS ČEKÁ UVNITŘ KURZU?

10 týdnů
v optimálním tempu, které zvládne i velmi zaměstnaný rodič, plánovací kalendář s doporučeným rozvrhem hned v první lekci. Celý kurz zvládnete shlédnout během 4 - 5 týdnů. Poslední blok je věnován 7 principům komunikace. Doporučuji Vám praktikování každého principu věnovat aspoň týden.

Videolekce se Vám budou otvírat v blocích. Tento kurz není rychlokvaška, neslibuje okamžité řešení problémů a happyend za každou cenu. Vedu Vás k jinému pohledu na rodinu, na své děti, na sebe sama v kontextu rodiny, k hledání malých kroků, které budete postupně uvádět do života. Kurz je univerzální, tyto principy platí v komunikaci nejen s Vašimi dětmi, ale i s jinými členy rodiny nebo v pracovním prostředí.
18 video lekcí
6 hodin strukturovaných v 18 video lekcích (každá lekce v délce 10 až 30 minut). V harmonogramu, který si stáhnete hned v první úvodní lekci kurzu, uvidíte, že v prvních čtyřech týdnech budete potřebovat celkem hodinku času na lekce plus čas na cvičení, v dalších týdnech video lekce budou vyžadovat 15 - 30 minut týdně. V lekcích není žádná "voda", povídání o mém příběhu a jak jsem to úspěšně zvládla. Ano, mám svůj příběh a možná by se vešel do 3 knih typu "Vojna a Mír", ale Vy do tohoto kurzu nevstupujete kvůli mně, ale kvůli sobě a svému dítěti, jeho úspěšné dospělosti. Proto v každé lekci to bude jenom o Vás a o situacích, které řešíte.
podpora a doživotní přístup ke kurzu
po dobu 10 týdnů budete mít možnost se mne ptát přímo u každé lekce neomezeně, řešit aktuální situace i dříve, než se otevře příslušná sekce. (V případě řešení osobních situací nejsem zastáncem facebookových skupin.)
27 cvičení a úkolů
která slouží k tomu, abyste každý krok a princip zažili a našli pro sebe ten nejlepší způsob použití ve Vaší rodině. Když absolvujete živý seminář, získáte mnoho nových poznatků, inspirace, ale většinou po návratu domů Vám v hlavě zůstane jen zlomek toho, co Vás nadchlo. Cvičení v tomto kurzu Vás vedou postupně krok za krokem k tomu, aby Vám nic neuniklo, abyste všechny znalosti a uvědomění dokázali uplatnit v praxi.
v pohodlí domova
celý kurz absolvujete v pohodlí domova v čase, který Vám nejvíc vyhovuje, můžete se vracet k jednotlivým lekcím kdykoli to budete potřebovat
všechno v MP3
NAVÍC pro poslech v autě nebo ve smartphonu všechny lekce jsou ke stažení v MP3
30 stránkový e-book
"Jak podpořit teenagera ve volbě povolání" a další přílohy
BONUSY - 60 minut audio + e-kniha"4 kroky k volbě povolání"
4 MP3 nahrávky na téma výběru budoucího povolání z úhlu pohledu, s kterým se nesetkáte ve školách
TENTO KURZ JE PRO VÁS
1
Pokud chcete, aby Váš teenager byl samostatný a zodpovědný, aby se dokázal o sebe postarat v dospělosti, aby poznával sebe sama a svoje silné stránky, uměl je ocenit a dokázal rozhodovat uvědoměle.
2
Když nehledáte způsob jak přežít pubertu, ale chcete, aby komunikace s Vašim dospívajícím dítětem byla založena na vzájemném pochopení a důvěře.
3
Když si uvědomujete, že se v současném světě rodič nemůže spolehnout jen na školu, protože dítě se tam nenaučí návykům důležitým pro soběstačný život.
4
Potřebujete jasně chápat, kdy a jak ho / jí podpořit, jak nepřehlédnout rizikové projevy v chování.
5
Když cítíte, že potřebujete svůj vlastní prostor, pro své zájmy, pro kariérní změnu, pro partnerský vztah, ale v současné době starosti, které máte s teenagerem, Vám na tomto prostoru ubírají.
V TOMTO KURZU VÁS POVEDU K POCHOPENÍ TOHO
Jak se podívat na existující problémy z jiného úhlu pohledu a najít funkční řešení, které Vás nebude tolik vyčerpávat.
Jak se domlouvat s teenagerem s ohledem na jeho a Vaše zájmy, stanovovat hranice a pravidla, předávat zkušenosti formou, kterou teenager neodmítne. Jak být důslední v požadavcích, které na něj kladete. Jak se vyhnout krajnostem a rizikovým situacím.
Jak ho motivovat ke studiu a mluvit o výběru studijní cesty, o úspěších a neúspěších. Jak poznat, k čemu má vlohy a jak mu pomoci tyto vlohy rozvíjet.
Jak v něm vychovávat samostatnost a zodpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí a podporovat svobodu výběru, důslednost a trpělivost v dosahování cílů a životní optimismus. Jak vytvářet podnětné a zdravé prostředí pro rozvoj jeho osobnosti.
Jak zlepšit vzájemné pochopení v rodině a vyřešit konflikty s dospívajícím teenagerem, mezi sourozenci nebo s jinými členy rodiny. Jak pěstovat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu, který jim pomůže v budoucnu zakládat zdravé vztahy a vážit si sebe sama.
Jak mít dost času na sebe a nezapomínat na svoje vlastní potřeby. Jak ho připravit k dospělému životu: samostatnému, sebevědomému a spokojenému a vyhnout se "mamahotelům" nebo syndromu "opuštěného hnízda".
Kurz je zaměřen úzce na období dospívání a vychází z mých zkušeností v kariérovém poradenství pro teenagery, kdy jsem zjistila, že v 7 z 10 rodin existuje komunikační vakuum mezi rodiči a teenagery, který teenagery znejišťuje při výběru budoucího povolání.

CELÝ KURZ JE ZAMĚŘEN NA KOMUNIKACI

kurz Vás naučí koučovacím principům pro použití v běžném životě
bez nutnosti investovat desítky tisíc do certifikovaných kurzů
Kateřina Málková
autorka a lektorka kurzu "Samostatný teenager. 7 principů komunikace rodiče-kouče"
máma Alexa (5 let) a Filipa (12 let)
Navíc ke kurzu Vám přidám jeden dárek

60 minut + E-KNIHA "4 KROKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ"

Jaké máte zkušenosti s volbou povolání? Určitě se pamatujete, jak jste si vybírali střední nebo vysokou školu, když Vám bylo 15 nebo 18 let. Dnes se mnoho věcí změnilo, je více možností, větší výběr a také větší nejistota v tom, která volba je správná. Zároveň nároky, které jsou kladeny na žáky a studenty, jsou vysoké. Současná mládež se připravuje pro pracovní trh s globální konkurencí. Proto je důležité věnovat větší pozornost výběru studijní cesty a motivaci ke studiu. Tento bonus Vás uvede do problematiky volby povolání a nabídne několik nástrojů, jak se bavit o této volbě s Vašimi dětmi.
Pokud dnes přemýšlíte o kariérní změně, tento e-book pomůže i Vám.

ŘEKLI O KURZU

Diana Sterling
autorka přístupu Parents as Coach Approach, Parenting 2.0., uznávaný kouč s mezinárodní certifikací ICF a 35 letou praxí práce s teenagery a jejich rodiči
"Přístup "Rodič jako kouč" je určen pro všechny. Není to vznešená, drahá nebo komplikovaná metodologie. Respektování jiných lidí a aktivní naslouchání doopravdy posiluje sebevědomí, zdravé sebehodnocení a zlepšuje komunikaci. A to umožňuje lidem spojit se se svým vyšším já. Dnes stojíme na křižovatce. Mladí lidé nejsou lídry budoucnosti. Oni jsou lídry současnosti. Mají větší ekonomickou sílu, větší vliv a větší potenciál než kterákoli předchozí generace. Oni vědí, jak používat technologie 21. století k tomu, aby se věcí řešily. My je můžeme podpořit v tom, aby svůj silný hlas používali pro dobro, nikoli k destrukci".
Jindřiška Chaloupková
osobní koučka, http://jchaloupkova.cz/
"Projekt Samostatný teenager má mou plnou podporu. Vnímám jako velmi cenné uvědomění každého rodiče, které směřuje k němu samotnému. Uvědomění o tom, ze nejvíce mohu svému dítěti pomoci, když pomůžu sám sobě. Když si jako rodič uvědomím, kde jsou má omezení, která mě v životě blokují. Jedině tak mohu nastartovat zdravou komunikaci se svým dítětem podporovanou důvěrou a respektem k dítěti.

Sama jsem matkou dvou synů a z mých zkušenosti mohu toto jen potvrdit. Jedním z mých nejsilnějších uvědomění se starším synem bylo, když jsem já sama překonala před lety svou nejistotu a strachy z profesní změny a udělala ten rozhodný krok, začalo se synovi dařit a v tom co ho bavilo najednou vystartoval jak raketa. Jakoby zcela přirozeně se zvýšila jeho jistota v rozhodnutích a začaly přicházet do života příležitosti, díky kterým se jeho praní začala realizovat."
Michal Navrátil
majitel firmy Picas
"Dobrý den paní Málková, slíbil jsem vám zpětnou reakci na Váš kurz. Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvování vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace.
Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost. Ještě jednou děkuji za to."
Kateřina Málková
autorka kurzu "Samostatný teenager"
kariérový poradce a certifikovaný trenér volby povolání
parenting coach
zakladatelka Smart Course ČR
máma Alexa (5 let) a Filipa (12 let)
Již 20 let se věnuji podnikání rodinných firem jako profesionální manažer. Jako konzultant a mentor jsem nahlížela pod pokličku rodinných vazeb a viděla souvislosti mezi úspěšností podniku, schopností vést a motivovat lidi a vzorci a modely, které mnozí majitelé a jednatelé a také jejich zaměstnanci nesou právě z období dospívání. Velmi často se v malých firmách kopírují rodinné modely, najdete v nich různé archetypy "rodičů", "rebelujících teenagerů" nebo například "nesamostatných dětí". Rodinnými systémy z hlediska psychologie jsem se začala zabývat před 10 lety, kdy jsem se po 13 letech manželství rozvedla a můj starší (tehdy ještě jediný) syn zůstal ve střídavé péči.

Dnes působím jako kariérový poradce a musím přiznat, že mne baví společně s mladými lidmi objevovat jejich budoucí profesní směr, hledat a podporovat jejich talenty, baví mne dívat se do naší společné budoucnosti. Vidím v tom velký smysl a poslání kariérového poradenství Smart Course ČR založeného na autorských komplexních programech profesního sebeurčení bez testů. Úspěšnost výběru budoucího povolání a profesního sebeurčení (a to znamená samostatnosti a soběstačnosti v dospělosti) u teenagerů je ovlivněna kvalitou vztahů v rodině. Proto tomuto kurzu osobně přikládám velký význam.

Principy komunikace a znalosti, které Vám v něm předávám, jsem získávala v průběhu posledních 10 let. Mám za sebou desítky kurzů, školení, přečtených knih a konzultací. Kurz není založen na názoru jednoho člověka a počítá s tím, že v každé rodině to funguje jinak, nicméně předávané principy komunikace jsou univerzální. Tyto principy uplatňuji ve svém osobním životě se svým 12-letým synem, se svým ex-manželem a také současným životním partnerem.
Registrace na kurz je uzavřena

"SAMOSTATNÝ TEENAGER"
ONLINE KURZ

KOLIK KURZ STOJÍ A JAK HO UHRADIT?

Platba za kurz je možná bankovním převodem.
Po vložení do košíku (červené tlačítko) a odeslání objednávky obdržíte výzvu k úhradě. Po uhrazení kurzovného Vám zašlu přístup k online platformě Teachable, na které běží kurz, a informace k jejímu používání.

Kurz můžete uhradit platební kartou v českých korunách, eurech anebo amerických dolarech. Odkaz na platební bránu Vám přijde po odeslání objednávky.

Zakoupením kurzu nic neriskujete. Pokud kurz nebude odpovídat Vašim představám, můžete do 21 dnů od vstupu do kurzu požádat o vracení peněz.
2990
CZK
3490
CZK
Uvedená cena je konečná, zahrnuje všechny materiály a výukové lekce.
Nejsem plátcem DPH.
Proč vznikl kurz "Samostatný teenager"?
Živé semináře pro rodiče teenagerů nepořádám. Kdybych všechny informace obsažené v tomto kurzu dala do jednodenního semináře, odnesete si z toho ani ne 30 %. Musím se také přiznat, že tento kurz původně vznikl jako vedlejší produkt kariérového poradenství. Ale čím hlouběji jsem se dostávala do tématu, čím více jsem komunikovala s rodiči teenagerů v průběhu online konzultací k živým tréninkům volby povolání, tím více jsem cítila, že přesto, že mezi současnou generací teenagerů a jejich rodiči konflikt generací není vyjádřen silně, existuje nějaké komunikační vakuum, něco, o čem se nemluví. A to je vždy problém. Je jasné, že každá rodina je jiná a každý teenager má jinou povahu, jiný průběh puberty a neexistuje jediný universální recept na všechno.

Určitě existují ideální rodiny, kde to všechno klape. Ale zároveň existují rodiny, kde se rodiče v období dospívání dětí rozvádí, dnes mnoho dětí žije v rodině s jedním rodičem, nebo pendluje mezi dvěma rodinami a 4 dospělými, jako například můj syn. Je mnoho velmi zaměstnaných rodičů, kteří dětem zajistí všechno materiální, ale nemají čas na citový vztah. Právě pro takové rodiny je tento kurz určený. Rodičovství nekončí maturitou.

Neslibuji Vám v tomto kurzu zázračnou pilulku. Pokud řešíte konkrétní problém, možná pro Vás lepším řešením bude osobní konzultace. Kurz bude užitečný pro ty rodiče, kteří vnímají zhoršení vztahu s teenagerem, nebo citové pouto bylo narušeno někdy dříve a teď se to v pubertě projevuje. Aby principy, o kterých v kurzu mluvím, fungovaly, musíte je uvádět do života a také pochopit, v jakých případech a kdy. Proto kurz trvá 10 týdnů. Možná v průběhu dospějete k názoru, že potřebujete odbornou pomoc a budete vědět, na koho se obrátit. I takový výsledek je velkou výhrou, protože člověk by neměl se svými problémy zůstávat sám, a zase naopak by měl umět sdílet svoji radost. Přeji Vám hodně radosti s Vašimi dospívajícími a později i s dospělými dětmi a pocit naplněného rodičovství, ať se rozhodnete jakkoli!
Kdy tento kurz začíná a končí?
Kurz začíná hned, jakmile ho spustíte a nekončí nikdy! Záznam kurzu máte k dispozici, dokud bude pro Vás aktuální. Kurz je plně samoobslužný. Můžete jim procházet ve svém vlastním tempu, vracet se k jednotlivým přednáškám a cvičením, opakovat je, pokud sami se nerozhodnete, že už víte vše, co potřebujete.
Registrace do kurzu je otevřena do 31. března 2018.
Jak dlouho budu mít přístup k tomuto kurzu?
S nadsázkou do konce života:-) Tento kurz máte k dispozici, pokud je pro Vás aktuální. V průběhu let může dojít k jeho aktualizaci, některé informace obsažené v tomto kurzu mohou zastarat, Vy můžete zrušit účast na této vzdělávací platformě, ale v zásadě jen Vy sami určíte, kdy už ho nebudete potřebovat.
Registrace do kurzu je otevřená do 31. března 2018.
Kde najdu podrobný harmonogram a program kurzu?
Seznam bloků a jednotlivých lekcí na této webové stránce a také na platformě Teachable, která poskytuje technické zázemí pro kurz. Na této stránce se můžete rovnou přihlásit a uhradit kurz platební kartou (je důležité mít povolené platby přes internet).
Co když nebudu s kurzem spokojen(á)?
Mým cílem není vytvářet kurzy, které nepřinesou žádný užitek! Ale pokud kurz nesplní Vaše očekávání, napište mi v době 21 dnů od jeho spuštění a dohodneme se na refundaci. Je důležité mít na paměti, že výsledků můžete dosáhnout jen pokud budete realizovat v praxi kroky a principy, které v kurzu nabízím. Samotný kurz Váš život nezmění. Ke změnám může dojít, pokud podniknete aktivní kroky. Také je velmi důležité komunikovat - nebojte se zeptat lektora na cokoli, co v průběhu kurzu budete potřebovat vědět nebo upřesnit. Je také důležité vědět, že kurz nenahrazuje odborné poradenství v oblasti výchovných nebo studijních problémů. Může ovšem sloužit jako dobrý podpůrný prostředek - podpoří Vás, abyste Vy mohli podpořit svoje dítě.
Proč registrace do kurzu je časově omezená?
Kurz otevírám jednou za půlroku. Trvá 11 týdnů, v jejichž průběhu účastníci prochází krok za krokem jednotlivými úkoly, učí se používat metody a přístupy ve své rodině, hledají svoji unikátní kombinaci a také pracuji na sobě. V tomto procesu potřebují moji podporu. Díky organizaci kurzu v bězích můžu se Vám věnovat a také kurz vylepšovat na základě zpětné vazby od účastníků.
Budu mít v průběhu kurzu podporu?
Ano, u každé lekce máte k dispozici možnost komentářů, na které Vám budu průběžně odpovídat.
Kdy bude otevřen další běh kurzu?
Další běh bude otevřen v říjnu 2018.
Potřebujete se na něco zeptat?
Napište mi na volba (a) smart-course.cz
Tento program není náhradou za terapii
Tento online kurz není náhradou odborné psychoterapeutické péče, práce s výchovnými poradci nebo jinými odborníky. Slouží především rodičům, kteří řeší běžné a časté problémy dospívání svých dětí, které souvisí s motivací ke studiu, komunikací, rovněž pomáhají včas zpozornět a obrátit se na odborníka v případech psychických a jiných problémů teenagerů.
© 2018 SMART COURSE ČR | Kateřina Málková
Objednávkou online kurzu "Rodič jako kouč" vzniká právní nárok na zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro vyřízení objednávky.
Objednáním souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami a se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Kateřiny Málkové | Smart Course ČR, IČ 76450180, která je jejím správcem, a s jejich následným zpracováním pro účely komunikace prostřednictvím elektronických nástrojů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání poskytnutého souhlasu. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.

Všeobecné obchodní podmínky | Zásady pro ochranu osobních údajů
Click to order
Cart
OBJEDNÁVKA KURZU "RODIČ JAKO KOUČ"
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte e-mailovou zprávou s výzvou k úhradě kurzovného. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Telefonní číslo
Váš e-mail
Fakturační adresa
Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Kateřina Málkové, Smart Course ČR, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course ČR.
Pusťte si 3 první video lekce kurzu zdarma
Zároveň se seznámíte se vzdělávací platformou, na které běží kurz, s jeho organizací a průběhem. Tyto lekce neobsahují reklamní balast, jsou to úvodní lekce velkého kurzu.