Online kurz pro rodiče teenagerů ve věku od 10 do 18 let

Samostatný teenager
7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE RODIČE - KOUČE

"Po rozvodu se ohledně dcery nedokážeme shodnout fakticky na ničem. Vybrala si vysokou v jiné části republiky. Její táta ji tlačí do studia druhého oboru, aby se uživila. Mám obavy, jestli to zvládne."
"Podnikám a mám dost zkušeností. Vím, jak to v životě chodí. Ale když mne začíná poučovat moje vlastní dcera a já si uvědomuji, že nemám argumenty, cítím vnitřní bezmoc, s kterou jsem se ještě nikdy nesetkal."
"Měly jsme úžasný vztah, vždy jsme byly jako kamarádky. V pubertě se to hodně změnilo, už na mne nemá čas, neříká mi všechno jako dříve. Trápí mne to. Chápu, že se má osamostatnit. Bojím se, že ji nedokážu pustit."
"Na druhém stupni se zhoršil prospěch. Kluk nemá žádné zájmy, v žádném kroužku nevydrží, ze všeho se chce vyvléknout, ale u počítače je schopen sedět přes noc. Jak ho přimět více se učit? Jak ho přesvědčit, že je to pro jeho dobro?"
Puberťák v rodině je velká výzva pro rodiče - je to zkouška Vaší odolnosti, Vaší autority, citu pro humor, připravenosti hledat a nacházet nestandardní řešení. Kde hledat podporu? O co se opírat ve svých rozhodnutích? Na co klást důraz ve výchově teenagerů? Jak poznat co je přiměřené a co už není? S čím se můžete smířit a co nesmíte nechat být? Jak postupovat, když cítíte, že něco nefunguje tak jak má? Věřte nebo ne, ale je to zároveň velká životní zkouška pro Vašeho teenagera. Aby v ní obstál, potřebuje Vaše pochopení, přijetí a podporu.

Návyky, kterým se člověk naučí v období dospívání, znalosti a zvyky, které získá, mu budou sloužit v dospělosti, anebo naopak škodit. Je poměrně těžké je v dospělosti měnit. Abych nebyla abstraktní, nejsou to jenom profesní návyky nebo školní znalosti, ale také a především přizpůsobivost životu a změnám, schopnost sebereflexe, proaktivní přístup, zodpovědnost v rozhodnutích, schopnost pěstovat zdravé vztahy, zacházet s penězi.

Hlavními Vašim nástrojem v tomto období je komunikace a to, čemu se říká "jít vlastním příkladem". Domluvy a zákazy na teenagera neplatí. Zároveň je to právě komunikace s teenagerem, s kterou nejspíš máte největší problém - vytrácí se respekt, mohou narůstat konflikty, přichází nečekané a často těžko vysvětlitelné změny v chování, někdy se cítíte bezradní a vyčerpaní a vůbec netušíte, proč se Vaše dítě chová tak, jak se chová.

Kateřina Málková
autorka a lektorka kurzu "Samostatný teenager. 7 principů komunikace rodiče-kouče"
máma Alexa (5 let) a Filipa (12 let)

Z ČEHO SE SKLÁDÁ TENTO ONLINE KURZ?

(na mobilních telefonech prohlédnete jednotlivé bloky kurzu kliknutím na malou šipku vpravo nahoře)
i. ZMĚNA PŘÍSTUPU RODIČE
ii. HODNOTY, ZÁSADY A CÍLE RODIČE
iii. 7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE
I. ZMĚNA V PŘÍSTUPU RODIČE
6 video lekcí

1.1. Etapy rodičovství (3:48)
1.2. Etapy rodičovství. Rodič - učitel (16:41)
1.3. Etapy rodičovství. Rodič - manažer (8:11)
1.4. Mýty období dospívání (21:34)
1.5. Cíle období dospívání. 4 základní kvality (16:25)
1.6. Emoční inteligence - základ životní úspěšnosti (14:44)

Uvidíte svého teenagera z jiného úhlu pohledu. Pochopíte, jak se vyvíjí dítě a jeho myšlení od narození až po dospělost. Uvidíte, proč některé Vaše postupy v komunikaci typu "Chceš být dospělý - chovej se jako dospělý, pak si promluvíme" nefungují tak, jak byste chtěli a jak se dají změnit. Proč s 15-letým teenagerem nejde mluvit jako se 7-letým dítětem, ani jako s 10-letým. Společně se podíváme na předpoklady úspěšnosti člověka v dospělosti. Oživíte si svého "vnitřního teenagera" a uvidíte příležitosti, které jste doposud neviděli.
II. HODNOTY, ZÁSADY A CÍLE RODIČE
4 video lekce

2.1. Hodnoty rodiče-kouče (26:20)
2.2. Zásady rodiče - kouče (19:24)
2.3. Nástroje rodiče - kouče: vývoj mozku a myšlení, otevřené otázky (31:35)
2.4. Projevy nesamostatnosti teenagera, rodinné trojúhelníky a zákony rodinných systémů. (26:32)

Uděláte podrobnou inventuru všeho, co prožíváte jako rodič teenagera, roztřídíte své představy a cíle, vytvoříte plán a získáte nástroje, které budete používat v následujících 7 týdnech v komunikaci s teenagerem a později s již dospělým synem nebo dcerou. Uvidíte spletitost rodinných vazeb z pohledu Vašeho teenagera, lépe pochopíte jeho postoj a potřeby. Naučíte se vidět problémy z jiného úhlu pohledu, díky tomu si zvolíte účinnější metody výchovy a komunikace. Zjistíte, které oblasti Vašeho života nefungují podle Vašich představ.
III. 7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE
7 video lekcí

3.1. Respekt (17:53)
3.2. Naslouchání (11:10)
3.3. Pochopení (15:26)
3.4. Ocenění (7:57)
3.5. Podpora (20:36)
3.6. Odpovědnost (32:28)
3.7. Nezávislost (26:19)

Respektující komunikace se stane Vaším obvyklým návykem v komunikaci s teenagerem. Pokud jste doposud přehlíželi své potřeby, začnete si více uvědomovat, že máte plné právo na jejich naplnění, ale mluvit o tom dokážete v klidu, uvidíte mnohem více možností. Problémy a otázky, které se tykají Vašeho teenagera, s kterými jste vstupovali do kurzu, se začnou řešit. Pocítíte, že jste tím nejlepším rodičem pro své dospívající dítě. Tyto principy začnete uplatňovat ve svém každodenním životě se svým životním partnerem, v práci nebo i sami se sebou. Váš život bude klidnější a harmoničtější.
Přednost úspěšných rodičů spočívá v tom, že jsou připravení na změny. Děti rostou a postupně dospívají. Rodiče rovněž nepřestávají zrát a měnit se, i svět kolem nich také nestojí na místě. Přijímají proměny jako nezbytnou součást života a snaží se to využít ve prospěch rodiny.
- Virginia Satir -

CO VÁS ČEKÁ UVNITŘ KURZU?

16 video lekcí
5 hodin strukturovaných v 16 video lekcích (každá lekce v délce 10 až 30 minut). V harmonogramu, který si stáhnete hned v první úvodní lekci kurzu, uvidíte, že v prvních čtyřech týdnech budete potřebovat celkem hodinku času na lekce plus čas na cvičení, v dalších týdnech video lekce budou vyžadovat 15 - 30 minut týdně. V lekcích není žádná "voda", povídání o mém příběhu a jak jsem to úspěšně zvládla. Ano, mám svůj příběh a možná by se vešel do 3 knih typu "Vojna a Mír", ale Vy do tohoto kurzu nevstupujete kvůli mně, ale kvůli sobě a svému dítěti, jeho úspěšné dospělosti. Proto v každé lekci to bude jenom o Vás a o situacích, které řešíte.
27 cvičení a úkolů
která slouží k tomu, abyste každý krok a princip zažili a našli pro sebe ten nejlepší způsob použití ve Vaší rodině. Když absolvujete živý seminář, získáte mnoho nových poznatků, inspirace, ale většinou po návratu domů Vám v hlavě zůstane jen zlomek toho, co Vás nadchlo. Cvičení v tomto kurzu Vás vedou postupně krok za krokem k tomu, aby Vám nic neuniklo, abyste všechny znalosti a uvědomění dokázali uplatnit v praxi.
v pohodlí domova
celý kurz absolvujete v pohodlí domova v čase, který Vám nejvíc vyhovuje, můžete se vracet k jednotlivým lekcím kdykoli to budete potřebovat
všechno v MP3
NAVÍC pro poslech v autě nebo ve smartphonu všechny lekce jsou ke stažení v MP3
30 stránkový e-book
"Jak podpořit teenagera ve volbě povolání" a další přílohy
BONUSY - 60 minut audio + e-kniha"4 kroky k volbě povolání"
4 MP3 nahrávky na téma výběru budoucího povolání z úhlu pohledu, s kterým se nesetkáte ve školách
TENTO KURZ JE PRO VÁS
1
Pokud chcete, aby Váš teenager byl samostatný a zodpovědný, aby se dokázal o sebe postarat v dospělosti, aby poznával sebe sama a svoje silné stránky, uměl je ocenit a dokázal rozhodovat uvědoměle.
2
Když nehledáte způsob jak přežít pubertu, ale chcete, aby komunikace s Vašim dospívajícím dítětem byla založena na vzájemném pochopení a důvěře.
3
Když si uvědomujete, že se v současném světě rodič nemůže spolehnout jen na školu, protože dítě se tam nenaučí návykům důležitým pro soběstačný život.
4
Potřebujete jasně chápat, kdy a jak ho / jí podpořit, jak nepřehlédnout rizikové projevy v chování.
5
Když cítíte, že potřebujete svůj vlastní prostor, pro své zájmy, pro kariérní změnu, pro partnerský vztah, ale v současné době starosti, které máte s teenagerem, Vám na tomto prostoru ubírají.
V TOMTO KURZU POZNÁTE
Jak se podívat na existující problémy z jiného úhlu pohledu a najít funkční řešení, které Vás nebude tolik vyčerpávat.
Jak se domlouvat s teenagerem s ohledem na jeho a Vaše zájmy, stanovovat hranice a pravidla, předávat zkušenosti formou, kterou teenager neodmítne. Jak být důslední v požadavcích, které na něj kladete. Jak se vyhnout krajnostem a rizikovým situacím.
Jak ho motivovat ke studiu a mluvit o výběru studijní cesty, o úspěších a neúspěších. Jak poznat, k čemu má vlohy a jak mu pomoci tyto vlohy rozvíjet.
Jak v něm vychovávat samostatnost a zodpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí a podporovat svobodu výběru, důslednost a trpělivost v dosahování cílů a životní optimismus. Jak vytvářet podnětné a zdravé prostředí pro rozvoj jeho osobnosti.
Jak zlepšit vzájemné pochopení v rodině a vyřešit konflikty s dospívajícím teenagerem, mezi sourozenci nebo s jinými členy rodiny. Jak pěstovat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu, který jim pomůže v budoucnu zakládat zdravé vztahy a vážit si sebe sama.
Jak mít dost času na sebe a nezapomínat na svoje vlastní potřeby. Jak ho připravit k dospělému životu: samostatnému, sebevědomému a spokojenému a vyhnout se "mamahotelům" nebo syndromu "opuštěného hnízda".
Kurz je zaměřen úzce na období dospívání a vychází z mých zkušeností v kariérovém poradenství pro teenagery, kdy jsem zjistila, že v 7 z 10 rodin existuje komunikační vakuum mezi rodiči a teenagery, který teenagery znejišťuje při výběru budoucího povolání.

CELÝ KURZ JE ZAMĚŘEN NA KOMUNIKACI

kurz Vás naučí koučovacím principům pro použití v běžném životě
bez nutnosti investovat desítky tisíc do certifikovaných kurzů
Kateřina Málková
autorka a lektorka kurzu "Samostatný teenager. 7 principů komunikace rodiče-kouče"
máma Alexa (5 let) a Filipa (12 let)

ŘEKLI O KURZU

Diana Sterling
autorka přístupu Parents as Coach Approach, Parenting 2.0., uznávaný kouč s mezinárodní certifikací ICF a 35 letou praxí práce s teenagery a jejich rodiči
"Přístup "Rodič jako kouč" je určen pro všechny. Není to vznešená, drahá nebo komplikovaná metodologie. Respektování jiných lidí a aktivní naslouchání doopravdy posiluje sebevědomí, zdravé sebehodnocení a zlepšuje komunikaci. A to umožňuje lidem spojit se se svým vyšším já. Dnes stojíme na křižovatce. Mladí lidé nejsou lídry budoucnosti. Oni jsou lídry současnosti. Mají větší ekonomickou sílu, větší vliv a větší potenciál než kterákoli předchozí generace. Oni vědí, jak používat technologie 21. století k tomu, aby se věcí řešily. My je můžeme podpořit v tom, aby svůj silný hlas používali pro dobro, nikoli k destrukci".
Jindřiška Chaloupková
osobní koučka, http://jchaloupkova.cz/
"Projekt Samostatný teenager má mou plnou podporu. Vnímám jako velmi cenné uvědomění každého rodiče, které směřuje k němu samotnému. Uvědomění o tom, ze nejvíce mohu svému dítěti pomoci, když pomůžu sám sobě. Když si jako rodič uvědomím, kde jsou má omezení, která mě v životě blokují. Jedině tak mohu nastartovat zdravou komunikaci se svým dítětem podporovanou důvěrou a respektem k dítěti.

Sama jsem matkou dvou synů a z mých zkušenosti mohu toto jen potvrdit. Jedním z mých nejsilnějších uvědomění se starším synem bylo, když jsem já sama překonala před lety svou nejistotu a strachy z profesní změny a udělala ten rozhodný krok, začalo se synovi dařit a v tom co ho bavilo najednou vystartoval jak raketa. Jakoby zcela přirozeně se zvýšila jeho jistota v rozhodnutích a začaly přicházet do života příležitosti, díky kterým se jeho praní začala realizovat."
Michal Navrátil
majitel firmy Picas
"Dobrý den paní Málková, slíbil jsem vám zpětnou reakci na Váš kurz. Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvování vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace.
Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost. Ještě jednou děkuji za to."
Kateřina Málková
autorka kurzu "Samostatný teenager"
kariérový poradce a certifikovaný trenér volby povolání
parenting coach
zakladatelka Smart Course ČR
máma Alexa (5 let) a Filipa (12 let)
Již 20 let se věnuji podnikání rodinných firem jako profesionální manažer. Jako konzultant a mentor jsem nahlížela pod pokličku rodinných vazeb a viděla souvislosti mezi úspěšností podniku, schopností vést a motivovat lidi a vzorci a modely, které mnozí majitelé a jednatelé a také jejich zaměstnanci nesou právě z období dospívání. Velmi často se v malých firmách kopírují rodinné modely, najdete v nich různé archetypy "rodičů", "rebelujících teenagerů" nebo například "nesamostatných dětí". Rodinnými systémy z hlediska psychologie jsem se začala zabývat před 10 lety, kdy jsem se po 13 letech manželství rozvedla a můj starší (tehdy ještě jediný) syn zůstal ve střídavé péči.

Principy komunikace a znalosti, které předávám v tomto kurzu, jsem získávala díky tomu, že jsem sama hledala odpovědi na běžné otázky, které řeší rodiče mnoha teenagerů - jak s ním mluvit, jak docílit toho, aby slyšel, jak předejít různým rizikovým situacím, jak nastavit hranice, ale nestát se diktátorem a spoustu dalších "jak".

Starší syn, který mne dnes objeme a poděkuje za to, že ho podporuji, mi tím říká, že tento přístup funguje.
Kdy tento kurz začíná a končí?
Kurz začíná hned, jakmile ho spustíte a nekončí nikdy! Záznam kurzu máte k dispozici, dokud bude pro Vás aktuální. Kurz je plně samoobslužný. Můžete jim procházet ve svém vlastním tempu, vracet se k jednotlivým přednáškám a cvičením, opakovat je, pokud sami se nerozhodnete, že už víte vše, co potřebujete.
Do kurzu se můžete přihlásit v průběhu celého roku
Jak dlouho budu mít přístup k tomuto kurzu?
S nadsázkou do konce života:-) Tento kurz máte k dispozici, pokud je pro Vás aktuální. V průběhu let může dojít k jeho aktualizaci, některé informace obsažené v tomto kurzu mohou zastarat, Vy můžete zrušit účast na této vzdělávací platformě, ale v zásadě jen Vy sami určíte, kdy už ho nebudete potřebovat.
Kde najdu podrobný harmonogram a program kurzu?
Seznam bloků a jednotlivých lekcí na této webové stránce a také na platformě Teachable, která poskytuje technické zázemí pro kurz. Na této stránce se můžete rovnou přihlásit a uhradit kurz platební kartou (je důležité mít povolené platby přes internet).
Co když nebudu s kurzem spokojen(á)?
Mým cílem není vytvářet kurzy, které nepřinesou žádný užitek! Ale pokud kurz nesplní Vaše očekávání, napište mi v době 14 dnů od jeho spuštění a dohodneme se na refundaci. Je důležité mít na paměti, že výsledků můžete dosáhnout jen pokud budete realizovat v praxi kroky a principy, které v kurzu nabízím. Samotný kurz Váš život nezmění. Ke změnám může dojít, pokud podniknete aktivní kroky. Také je velmi důležité komunikovat - nebojte se zeptat lektora na cokoli, co v průběhu kurzu budete potřebovat vědět nebo upřesnit. Je také důležité vědět, že kurz nenahrazuje odborné poradenství v oblasti výchovných nebo studijních problémů. Může ovšem sloužit jako dobrý podpůrný prostředek - podpoří Vás, abyste Vy mohli podpořit svoje dítě.
Potřebujete se na něco zeptat?
Napište mi na volba (a) smart-course.cz
Tento program není náhradou za terapii
Tento online kurz není náhradou odborné psychoterapeutické péče, práce s výchovnými poradci nebo jinými odborníky. Slouží především rodičům, kteří řeší běžné a časté problémy dospívání svých dětí, které souvisí s motivací ke studiu, komunikací, rovněž pomáhají včas zpozornět a obrátit se na odborníka v případech psychických a jiných problémů teenagerů.
© 2018 SMART COURSE ČR | Kateřina Málková
Objednáním souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami Ing. Kateřiny Málkové | Smart Course ČR, IČ 76450180.
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.

Všeobecné obchodní podmínky | Zásady pro ochranu osobních údajů
Click to order
Cart
OBJEDNÁVKA KURZU "RODIČ JAKO KOUČ"
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte e-mailovou zprávou s výzvou k úhradě kurzovného. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Telefonní číslo
Váš e-mail
Fakturační adresa
Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Kateřina Málkové, Smart Course ČR, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course ČR.
Pusťte si 3 první video lekce kurzu zdarma
Zároveň se seznámíte se vzdělávací platformou, na které běží kurz, s jeho organizací a průběhem. Tyto lekce neobsahují reklamní balast, jsou to úvodní lekce velkého kurzu.
Kliknutím na tlačítko "Registruji se a souhlasím" souhlasíte s tím, že na uvedený Vámi e-mail Vám pošlu odkaz k ukázkovým lekcím kurzu "Rodič jako kouč" a informacím ke kurzu. Při zpracování Vašich osobních údajů řídím se Zásadami pro ochranu osobních údajů. Vaše preference týkající se informací, o které máte, můžete spravovat a upravit, více informací obdržíte v e-mailové zprávě.