Průvodce obory

Robotika je perspektivní obor, který nabízí mnoho různých možností profesního uplatnění a zároveň vyžaduje kvalitní odbornou přípravu, která by měla začít už na střední škole. Jako obor se výrazně liší od robotiky zájmové, proto aby na střední škole nedošlo k rozčarování, je důležité se v něm dobře zorientovat a vybrat si střední školu odpovídající svým osobním předpokladům a představám. Nabízí mnoho příležitostí nejen pro kluky, kteří si tradičně volí technické směry, ale i pro slečny, které velmi často podceňují své schopnosti.

ROBOTIKA

průvodce moderními obory
pro žáky posledních ročníků základních škol
180
CZK
Na jednom místě se dozvíte o tomto oboru všechno podstatné, abyste si dokázali představit různé možnosti uplatnění a vybrali si takový vzdělávací směr, který nejvíc naplní vaše představy a bude odpovídat vašim zájmům a schopnostem. Kniha je napsána dostupným jazykem, velmi čtivě tak, aby žákům posledních ročníků základních škol ukázala, kterými směry v robotice se mohou vydat, aby neztráceli čas a také aby studium je bavilo a již na střední škole se dokázali zorientovat v oboru a najít si perspektivní uplatnění. Příklady konkrétních lidí ukazují cesty kariérního rozvoje.

Veškeré informace vychází z doporučení mnoha odborníků z různých zemí pracujících v této oblasti.
E-knihu doporučuji také těm, kdo uvažuje o jiných oborech, protože robotika se dotkne každé oblasti lidské činnosti.

Obsah e-knihy (43 str., formát pdf):
 • Stručná historie robotiky
 • Kvůli robotům lidé přijdou o práci
 • 3 pilíře robotiky
 • Příklady profesí a specializací budoucnosti
 • Profesní a univerzální kompetence a rozvoj
 • Umělá inteligence jako samostatný obor
 • Kde studovat? Střední a vysoké školy. Studium v Německu.
 • Jak najít svůj vlastní směr v robotice a podle čeho si vybírat střední školu
 • Ženy v robotice
 • Robotizace různých odvětví a perspektivy uplatnění
 • Checklist výběru oboru
 • STEAM ve vzdělání a volbě povolání
Uvedena cena je bez DPH (neplátce daně).
Knihu je prozatím možné uhradit pouze bankovním převodem.
Dodací podmínky digitálních produktů
(vyňatek z Obchodních podmínek)
3.1. Cenu zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.1. Objedná-li si kupující dodání elektronické publikace (digitálního obsahu bez dodání na hmotném nosiči), objednaná publikace mu bude dodána ve formátu uvedeném na webu po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodů (viz. čl. 5.1 ).

4.2. Kupující má možnost zažádat o dodání objednané publikace před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaškrtnutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři. Zároveň bere na vědomí, že pokud výslovně požádá o dodání elektronické publikace, která není na hmotném nosiči, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku. V tomto případě publikace bude dodána kupujícímu nejpozději do 2 dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9.1. Kupující / Student výslovně bere na vědomí, že všechny materiály poskytnuté ze strany prodávajícího jsou předmětem práv duševního vlastnictví prodávajícího. Za tímto účelem se kupující/ student výslovně zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu prodávajícího zasahovali do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek
Kateřina Málková
autorka e-knihy
spíkr konference "Technické vzdělání dětí a mládeže"
vedoucí kurzů volby povolání pro teenagery #Volba
ředitelka pro rozvoj IT společnosti Bezones (do roku 2016)
mentorka IT start-upu Takeplace (2014 - 2015)
spolupráce se společnostmi Blockchain.info, Minebox aj.
20 let podnikatelské praxe
Click to order
Cart
VAŠE OBJEDNÁVKA
Total: 
V tuto chvíli e-knihu je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Protože není fyzicky možné zajistit, aby elektronická publikace v zákonné 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy nebyla přečtena, e-kniha Vám bude odeslána po uplynutí této výpovědní lhůty, anebo nejpozději do dvou dnů po uhrazení v případě zaškrtnutí volby rychlého dodání. Pokyny k uhrazení Vám přijdou po odeslání objednávky na Váš e-mail.
Máte-li e-mailovou schránku na Seznamu nebo v Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", nebo v nové verzi Gmailu - složky "Aktualizace" nebo "Promoakce"
Jméno
Příjmení
Váš e-mail