PROGRAM #KARIÉRA
PROGRAM KARIÉRNÍHO SEBEROZVOJE
vytvaruj si svoji profesní cestu

PRO STŘEDOŠKOLÁKY OD 15 DO 19 LET
Když se blížila promoce, těšila jsem se na to, že konečně budu rozhodovat sama o sobě. V posledním ročníku už jsem pracovala v oboru, který jsem studovala. Můj kariérní start vypadal velmi dobře. Bylo mi 21 let. Moji rodiče mne nikdy neomezovali v mém výběru ani svými představami, ani svými pochybnostmi. Proto jsem si vybrala velmi prestižní školu s tím, že i kdybych se tam bývala nedostala, přihlásím se, abych si později nevyčítala, že jsem to nezkusila. Vystudovala jsem ji s červeným diplomem. Ale co je nejdůležitější, 5 let jsem strávila s podobně smyšlejícími lidmi ve velmi podporujícím prostředí.

Výběr školy a dalšího profesního směřování je rozhodnutí. Právě rozhodnutí a akceschopnost, životní optimismus a vztahy s důležitými lidmi jsou klíčem k úspěchu a spokojenosti v práci a v životě. Je důležité umět se zastavit, zvážit si varianty, ve svém výběru zakládat na svých hodnot a představách o budoucím životě a nezapomenout každý den dělat alespoň jeden malý krok směrem ke své budoucnosti. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Současné znalosti neurovědců o vývoji mozku toto české přísloví potvrzují.
Program #KARIÉRA je inovativní zážitkový mimoškolní program profesního rozvoje pro středoškoláky, který byl vytvořen týmem odborníků - psychologů, kurátorů, profesionálů z jiných oblastí a oborů, kteří spojili svoje znalosti a zkušenosti, protože vědí, nakolik je v životě důležité dělat to, co vás naplňuje.

Hlavním cílem kurzu je sebepoznání, sebedůvěra a rozhodnutí založené na jasné představě o svém budoucím rozvoji. Výběr oboru a školy nebude náhodný, probereme alternativy pro případ, že se nedostanete tam, kam budete chtít, prioritou studia nebude "diplom", ale "znalosti - dovednosti - seberealizace - životní styl". Znalost svých předpokladů a silných stránek a cílevědomí neohrozí ani Průmysl 4.0, ani blížící se změna 46 % profesí a pracovních míst v ČR.

Zážitkovou formou v bloku interaktivních cvičení, projektových her a diskuzí se zaměřujeme na otázky, které pomohou lépe se zorientovat v možnostech, vybírat vysokou školu nebo profesní dráhu po maturitě, která nejlépe připraví na budoucí profesní život, pochopit jak plánovat svoji studijní a profesní cestu a získat návyky, které jsou důležité pro úspěšné profesní uplatnění a spokojený a produktivní život.

Jak to probíhá?

1. Rozhovor s rodičem / rodiči
Společně si popovídáme o tom, jak probíhá výběr střední školy u Vás v rodině. Jak to vnímáte Vy, co si myslíte o výběru svého dítěte. Souhlasíte s nim, nebo máte výhrady? Co vidíte jako problém a v čem byste chtěli svoje dítě podpořit. Budete mít možnost se zeptat na obsah programu, jeho průběh a výstupy. Rozhovor je nezávazný. Po něm se rozhodnete, jestli do toho jdete.
2. Online konzultace s účastníkem (60 min.)
Výsledkem úvodních konzultací s budoucím účastníkem programu je ujasnění individuálního záměru a představ o tom, kam by mělo směřovat hledání školy. Poskytnu Vám zpětnou vazbu, zpřehledním informace, které máte k dispozici, doporučím obory a školy, na které se můžete zaměřit a prozkoumat, upozorním na plusy a minusy výběru a nabídnu několik cvičení před programem, které pomohou se naladit na správnou vlnu.
3. Dvoudenní víkendový program (16 hod.)
Naučí jak rozhodovat efektivně, jak plánovat svoji budoucnost, správně vybírat cíle a činit vědomá rozhodnutí. Po absolvování programu účastník bude mít jasné představy o tom, který typ školy a oboru hledá, která kritéria jsou důležitá pro jeho výběr a proč. Výběr bude mnohem jednodušší a motivace mnohem větší.

Pracovní sešit s poznámkami nedovolí na nic zapomenout i po absolvování programu.
4. Online konzultace s teenagerem a rodiči (60 - 90 min.)
Závěrečná konzultace s teenagerem a rodiči/rodičem je obzvlášť důležitá, když si vybíráte střední školu. V průběhu programu se vygeneruje spousta nápadů, přijde se na spoustu věcí, které nebyly na začátku zřejmé.

Za původní odpovědí "nevím" se často skrývá velmi konkrétní představa, kterou zavrhujeme, protože si nevěříme, nebo nemáme dostatek informací, nebo naše okolí není k tomu nakloněno. Právě proto je velmi důležité dát hlavy dohromady a prodiskutovat všechny možnosti realizace různých představ bez předsudků a stereotypů. Je důležité se nevzdávat svých snů a zároveň se dívat realitě do tváře.
Přínosy programu
Usnadní rozhodnutí, zpřehlední kritéria výběru a alternativy v oborech, o které máte zájem. Pomůže vytvořit představu o uplatnění znalostí a dovedností v profesním a osobním životě.
Pochopíte, jak jít svoji vlastní cestou, jak propojovat teorii s praxí. Profesní cesta, která výběrem školy teprve začíná, bude mít jasný směr a smysl.
Pochopíte jak stavět na svých silných stránkách, jak využít svých slabin ve svůj prospěch, seznámí se s koncepcí kariérových kompetencí a s trendy budoucích povolání.
Uvidíte jak naše rozhodnutí ovlivňují stereotypy o úspěchu, o práci, o vzdělání, cizí názory. Toto poznání vám pomůže v uvědomělém rozhodování o výběru školy, profese, v budoucnosti zaměstnavatele, životního partnera... na základě vlastních kritérií.
Naučíte se vážit si své individuality a také vidět v ostatních jejich jedinečnost a schopnosti. Vzájemná podpora a spolupráce vytváří prostředí, v kterém se člověk cítí spokojeně, těší se na každý nový den.
Pro úspěšnost v každém počínání je důležitá motivace. Znalost svých klíčových motivů umožní nestřílet naslepo a efektivně zacházet se svým časem a sílami.
Budete vědět, jak plánovat svoji studijní cestu, na co myslet v průběhu vysoké školy, co znamená "projektová kariéra" a jaké jsou možnosti profesního uplatnění (zaměstnání, podnikání, freelance, homeoffice, digitální nomádství aj), jak zvládnout přechodná období mezi školami nebo mezi školou a prací.
V rámci týmové spolupráce při práci na mini-projektech začnete chápat, jaká role v týmu vám sedí nejvíc, v čem se necítí příliš komfortně. Představíte si prostředí, ve kterém byste chtěli v budoucnosti pracovat a žít.
Bude mít jasno v tom, proč studovat. Budete připravení řídit svoji vlastní profesní budoucnost. "Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." - Zig Ziglar

Jak to u nás na tréninku obvykle vypadá?

Pusťte si toto video a dozvíte se více
Cíle a výsledky programu #VOLBA
1
Sebepoznání
Cílené sebepoznání, pochopení svých silných a slabých stránek, svých představ a zájmů. Pochopení své motivace, seznámení se s hlavními motivy důležitými pro profesní seberealizaci.
2
Představa o budoucím uplatnění
Pochopení, v jaké profesní oblasti bude zajímavé a perspektivní se rozvíjet. Naučím, jak si vytvořit objektivní představu o budoucím povolání a začít vědomě vytvářet kariérní cestu ve vybrané oblasti.
3
Návyk efektivního rozhodování
Návyk uvědomělého rozhodování, který používáme pro výběr budoucího povolání, je univerzální. Tento návyk je důležitý v jakékoli oblasti života, protože celý náš život je výsledkem našich rozhodnutí.
4
Spolupráce v rodině
Podpora rodičů v době výběru studijní a profesní cesty je důležitá. Efektivní způsob podpory teenagerů v období formování osobnosti a výběru životní cesty. Podpora vzájemného pochopení a důvěry v rodině.
Kateřina Málková
kariérové poradenství pro mládež
www.katerinamalkova.cz
Patřím k lidem, kteří si přejí, aby každý člověk dokázal najít takový profesní směr, který mu dovolí realizovat a rozvíjet své schopnosti a nadání, který mu umožní žít šťastný a spokojený život. Každé semínko vyklíčí, když bude mít dobré prostředí. Záleží mi na tom, aby každý člověk dokázal pochopit, které prostředí je pro něj to nejlepší, která profese naplní jeho poslání.

Když vstupujete do prostoru Smart Course, stáváte se součástí komunity lidí hledajících svoji autentickou cestu, kteří věří v to, že svůj život nežijeme pro práci, ale pracujeme proto, aby náš svět byl hezčím místem pro náš život.

- Ing. Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
autorka minikurzu "8 mýtů o výběru školy"
Zkušenosti našich absolventů
Vítek, 15 let, program #VOLBA
komentář táty, Michal Navrátil, majitel firmy Picas
Dobrý den paní Málková, slíbil jsem vám zpětnou reakci na Váš kurz.
Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvování vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace.
Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost.
Ještě jednou děkuji za to.
Tea, 15 let, program #VOLBA
komentář maminky
Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka.Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek.
Adam, 18 let, program #VOLBA
student gymnázia Matyáše Lercha, Brno
Odcházím s jistotou, že budoucnost závisí jen na mně, vytvoří ji moje vědomá volba.
Lukáš, 15 let, program #VOLBA
Odcházel jsem z kurzu s tím, že vím, který další krok mám udělat. Mám jistotu, kterou střední školu chci studovat, takže teď budu zjišťovat další informace, abych si vybral dobře. Mám více motivace se učit, protože teď už chápu, jaký to má smysl, i když občas to může být nuda.
Aneta, program #VOLBA
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Jiří, 16 let, program #VOLBA
Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Anna, 15 let, program #VOLBA
Program mi pomohl vybrat si povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Tereza, program #VOLBA
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, 14 let, program #VOLBA
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě.
Michal, 14 let, program #VOLBA
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace.

Aktuální termín programu

22. - 23. září 2018
2 dny (sobota + neděle)
9:00 - 17:00
COWO Brno, Moravské nám. 4
Maximální počet účastníků: 15

Kurzovné: 3 490,00 Kč
Click to order
Cart
VAŠE REGISTRACE
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte podrobné informace o dalším postupu, žádost o vyplnění podrobných údajů o účastnících a fakturu na kurzovné. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Zadejte promo kód
Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude účastník zařazen do mimoškolního programu "Vědomá volba povolání" ve zvoleném termínu. Dnem zařazení přijímáte na vědomí storno podmínky uvedené v Podmínkách poskytnutí služby, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Katěrina Málkové, Smart Course, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course.
Máte dotaz? Napište mi

Více informací o programu
a odpovědi na časté dotazy