PROGRAM #KARIÉRA
Do práce, gap year nebo na vejšku?

Měj jistotu ve svých rozhodnutích

kurz pro středoškoláky od 15 let
Vsadím se, že velmi často si kladeš otázku "K čemu se mi to bude hodit? Proč to všechno studujeme?" Teď je na čase si říci "Jak se rozvíjet dál (studovat, pracovat), aby to dávalo smysl Tvému životu?"
Pravděpodobně...
už Ti nedává smysl studovat to, pro co nenajdeš praktické uplatnění. Máš různorodé zájmy, věnoval(a) ses různým činnostem, kroužkům a sekcím, jenže ty nejde spojit s budoucí profesí.
Možná...
už jsi prožil(a) zklamání z oboru, který sis vybral(a) na střední škole, anebo výběr střední byl cestou na vysokou, a teď už víš, že další volba nemůže být náhodná.
Možná...
jsi četl(a) knihu"Designérem vlastního života" nebo jiné knihy o tom, jak správně najít svoji vlastní cestu, jak realizovat svůj potenciál a žít spokojený život.
Pravděpodobně...
nechápeš, proč Tví rodiče chodí do neoblíbené práce a vůbec nic na tom nechtějí změnit.
Samozřejmě...
přemýšlíš o vlastní budoucnosti, znepokojuje Tě, že nevidíš cestu mezi svým snem a současnou realitou, proto vytvářet plány na několik let dopředu Ti nepřijde jako dobrý nápad.
Nejspíš...
uvažuješ o výběru vysoké školy podle toho, která práce je dobře placená. Ale ve skutečnosti právě toto kritérium mnoho lidi přivádí k tomu, že už v 2. ročníku pochopí "Ne, to není nic pro mne. Ale co dál?"
Program #KARIÉRA

  • Ti dává nástroje pro pochopení jak propojit schopnosti, talenty, zájmy a možností profesního rozvoje,
  • rozšíří představy o existujících povoláních, zajímavou formou seznámí s trendy budoucnosti a různými formami zaměstnání a podnikání,
  • odstraní pochybnosti a podpoří pozitivní sebehodnocení, které je klíčem ke šťastnému životu,
  • soustředí pozornost na získání užitečných znalostí a pochopení toho, jak tyto znalosti nejlépe uplatňovat v profesním a osobním životě,
  • pomůže naplánovat vzdělávací a profesní trajektorii, která odstartuje úspěšný profesní život.
“Jinak formulovaná verze otázky: „Čím chceš být, až vyrosteš?" zní takto: „Do jaké podoby chceš dospět?" Život spočívá pouze v růstu a změně. Není statický. Nejde v něm o nějaký konkrétní cíl. Nestojí na zodpovězení jedné otázky jednou a provždy. Nikdo ve skutečnosti neví, čím chce být. Dokonce ani ti, kteří zaškrtli kolonku doktor, právník nebo inženýr. To jsou pouze neurčité směry budoucího vývoje životní cesty. Na každém kroku je mnoho přetrvávajících otázek. Lidé potřebují proces – designérský proces – aby zjistili, co chtějí, do jaké podoby chtějí dospět a jak si vybudovat život, který budou milovat."
— Bill Burnett a Dave Evans "Designérem vlastního života"
Klíčové bloky programu
1
Kde jsem dnes a kam směřuji. Cíle a očekávání od vzdělání a budoucího uplatnění.
2
Oblasti talentů a rozvoje. Jak rozvíjet silné a co dělat se slabými stránkami. Osobní brand.
3
Souvislosti „Profese – Úspěšnost – Dostatek – Štěstí". Vlastní představy o úspěšnosti. Technologie volby a osobní hodnoty.
4
Kariérní a životní cykly. Jak nesprintovat celý život, ale zároveň využívat svůj čas efektivně.
5
Tajemství klíčových rozhodnutí. Fokus pozornosti a pravidlo 10000 hodin. Rozhodovací paralýza a syndrom promarněných možností.
6
Trendy a profese budoucnosti. Jak odhadnout perspektivy uplatnění v různých oborech a začít vytvářet svůj velký profesní cíl.
7
Profesní kompetence a studijní cesta. Projektování různých variant profesního rozvoje a jejich vyhodnocení.
8
Ikigai – cesta ke štěstí v digitálním světě. Osobní plán rozvoje svých talentů pro uplatnění na reálném trhu práce. Kariérní portfólio. Rovnováha osobního a profesního života.

Jak probíhá program #KARIÉRA?

Samostatný úkol
Na začátku ode mne dostaneš jeden úkol, díky kterému poznáš svých "high 5" - 5 universálních kompetencí, silných stránek, které je důležité brát v potaz v kariérním rozvoji, díky kterým se Ti v něčem daří lépe než ostatním. Těchto 5 talentů Ti pomohou vybírat obor, specializaci v rámci oboru a v budoucnosti profesní uplatnění. Na víkendovém programu budeme s nimi pracovat.
2denní víkendový
program
Z čeho se skládá?
  • raketový sobotní start, projektové hry, individuální úkoly, zajímavé historie, společné obědy, různé informace o oborech, o které máš zájem,
  • pohodová atmosféra a spousta důvodů se zamyslet,
  • noví přátelé a důležitá skupina podpory,
  • na konci nikdo nechce, aby to skončilo.

Projektový sešit s poznámkami nedovolí na nic zapomenout i po skončení programu.
Online konzultace
(60 - 90 min.)
Závěrečná konzultace je důležitá. V průběhu programu se vygeneruje hodně nápadů, přijde se na spoustu věcí, které nebyly na začátku zřejmé.
Na této konzultaci získáš individuální zpětnou vazbu, promluvíme si o tom, co není možné rozebírat na programu.
Proč si vybrat tento program?
Tento program je jediným podobným komplexním kurzem v České republice, který se věnuje volbě povolání moderním, zajímavým způsobem, který odpovídá současné době a skutečné praxi.
Zpřehlední kritéria výběru a alternativy v oborech, o které máš zájem. Pomůže vytvořit celkovou představu o budoucím životě a činit vzdělávací a profesní rozhodnutí v souladu s těmito představami.
Pomůže vyřešit názorové konflikty a předcházet chybným rozhodnutím z důvodu nedostatku informací, předsudků, stereotypů, příliš velkého výběru atd.
Pojmenuješ svoje silné stránky, pochopíš jak je rozvíjet, ale také jak využít svých slabin ve svůj prospěch, seznámíš se s koncepcí kariérových kompetencí a s trendy budoucích povolání.
Získáš jasný návod jak krok za krokem vytvářet život, který chceš žít, jak se stát dobře placeným profesionálem v oblasti, kterou si nakonec vybereš. Budeš připraven(a) na změny, které život přináší, a také se naučíš určovat dlouhodobé a krátkodobé cíle.
Budeš vědět, jak plánovat svoji studijní cestu, na co myslet v průběhu studia vysoké školy, co znamená "projektová kariéra" a jaké jsou možnosti profesního uplatnění (zaměstnání, podnikání, freelance, home office, digitální nomádství aj.), jak zvládnout přechodná období mezi školami nebo mezi školou a prací.
Společně s dalšími účastníky vytvoříš skupinu vzájemné podpory. Při práci na mini-projektech začneš chápat, jaká role v týmu Ti sedí nejvíc, v čem se necítíš příliš komfortně a proč.
Budeš mít jasno v tom, proč studovat. Budeš připraven(a) řídit svoji vlastní profesní budoucnost, pochopíš jak neztrácet čas a vytěžit maximum z diplomu a odborných znalostí, i když se může stát, že budeš hledat práci v jiném oboru.

Jak to u nás na tréninku obvykle vypadá?

Pusťte si toto video a dozvíte se více
O Smart Course ČR
Smart Course je jediným specializovaným projektem, který poskytuje komplexní služby profesního sebeurčení pro teenagery. Nabízí mimoškolní programy, které pomáhají probudit motivaci, převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, podporují proaktivní přístup k životu a seznamují s budoucími trendy různých povolání.

Registrace na program
je otevřená

1. - 2. prosince 2018
2 dny (sobota + neděle)
9:00 - 17:00
COWO Brno, Moravské nám. 4
Maximální počet účastníků: 15

4 500,00 Kč

Tyto peníze můžeš utratit i jinak

Kroužek parkouru
Ve skutečnosti parkour má velmi blízko k našim kurzům svoji filosofií. David Belle o něm mluví jako o jiném způsobu myšlení a pohledu na svět. Učí Tě vnímat okolní prostředí jako tréninkový prostor bez umělých hranic a pohybovat se v něm díky schopnostem vlastního těla, které vědomě rozvíjíš.
Jazykové kurzy
Tvoje generace žije a bude žít a pracovat v mezinárodním prostředí, proto bys měl(a) umět alespoň 2 cizí jazyky. Angličtina je standardním požadavkem u většiny pracovních inzerátů, cestování a hraní PC her ani nezmiňuji.
Taneční
Kde můžeš sbalit holku, nebo potkat toho pravého? A teď trochu vážně. V profesní oblasti ty nejdůležitější obchody se uzavírají mimo práci. Na plese můžeš potkat svého budoucího kolegu, šéfa nebo obchodního partnera. Když se teď naučíš pár kroků, vždy se Ti to bude hodit. Plesové sezóny dnes jsou překrásné.
Účastníci o programech
Vítek, 15 let, program #VOLBA
komentář táty, Michal Navrátil, majitel firmy Picas
Dobrý den paní Málková, slíbil jsem vám zpětnou reakci na Váš kurz.
Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvování vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace.
Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost.
Ještě jednou děkuji za to.
Tea, 15 let, program #VOLBA
komentář maminky
Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka.Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek.
Adam, 18 let, program #VOLBA
student gymnázia Matyáše Lercha, Brno
Odcházím s jistotou, že budoucnost závisí jen na mně, vytvoří ji moje vědomá volba.
Lukáš, 15 let, program #VOLBA
Odcházel jsem z kurzu s tím, že vím, který další krok mám udělat. Mám jistotu, kterou střední školu chci studovat, takže teď budu zjišťovat další informace, abych si vybral dobře. Mám více motivace se učit, protože teď už chápu, jaký to má smysl, i když občas to může být nuda.
Aneta, program #VOLBA
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Jiří, 16 let, program #VOLBA
Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Anna, 15 let, program #VOLBA
Program mi pomohl vybrat si povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Tereza, program #VOLBA
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, 14 let, program #VOLBA
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě.
Michal, 14 let, program #VOLBA
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace.
Click to order
Cart
VAŠE REGISTRACE
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte podrobné informace o dalším postupu, žádost o vyplnění podrobných údajů o účastnících a fakturu na kurzovné. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Datum kurzu
Zadejte kód certifikátu

Máte dotazy k programu?
Chcete vědět více?
Máte zájem o nezávazný telefonát?
Napište mi

Více informací o programu
a odpovědi na časté dotazy