Profese budoucnosti

zážitkové hodiny
pro 8. a 9. třídy základních škol
a 2. - 3. ročníky gymnázií

Cílem programu je zážitkovou formou prostřednictvím projektových her seznámit žáky s trendy budoucích povolání a různými možnostmi uplatnění, podpořit je v proaktivním přístupu k výběru střední nebo vysoké školy. Program se skládá z:
Projektová hra "Atlantida"
Cíl hry – uvést žáky do tématu výběru povolání, významu různých odvětví, různorodosti profesí, jejich propojení a užitečnosti pro společnost. Seznámení žáků s tématem profesních a osobnostních kompetencí a smyslu výběru střední / vysoké školy pro jejich osobní život.
"Profese budoucnosti" - práce v malých týmech
Cíl aktivity – přenést téma výběru profese do menších skupin, blíž individuální volbě žáků, zajímavou formou ukázat trendy budoucích povolání, zejména automatizace, robotizace a obory STEM/STEAM.
7 principů výběru (designu) povolání. Autoportrét budoucnosti
Lektor provede žáky všemi sedmi principy výběru budoucího povolání a pomůže jím si představit, jak jedna z variant, o které uvažují, může ovlivnit jejich budoucí život.
K dispozici jsou originální pracovní listy a další pomůcky.
Učitel, výchovný nebo kariérní poradce bude mít další podněty pro skupinovou nebo individuální práci s žáky.
Motivace k proaktivnímu
výběru střední školy
Pružnost
myšlení
Týmová spolupráce
Kybernetická
bezpečnost
Vhled do profesí
budoucnosti
Dárek
e-brožura "Robotika"
zdarma
Ing. Kateřina Málková
lektorka a autorka programu
Osobní web katerinamalkova.cz
V roce 1998 promovala v oborech "Finance a bankovnictví" se specializací "Oceňování podniků" a "Hospodářská politika a správa". Později si doplnila vzdělání v oboru Aplikovaná diplomacie na Diplomatické akademii Cyrila Svobody a pedagogické minimum (prozatím nedokončeno).

Od roku 2002 byla jednatelkou soukromé stavební společnosti (7 let).
Mentorovala technologický start-up Takeplace v rámci projektu CzechInvest. Do roku 2016 byla ředitelkou IT start-upu Bezones, kde vytvářela sociální síť pro firemní spolupráci, komunikovala s oborovými asociacemi, hospodářskou komorou a podnikateli různého zaměření. Od roku 2016 se aktivně věnuje zážitkovému kariérnímu poradenství pro mládež, je absolventkou výcviku ve skupinovém kariérním poradenství pro mládež, absolvovala několik kurzů u Heleny Košťálové z EKS a další více než desítku kurzů nejen v ČR, ale i v zahraničí.
2 x 40 - 45 min
ucelený koncept v průběhu dvou vyučovacích hodin
pro jednu třídu
v rámci vyučování
v Brně nebo v Praze
700 - 1250 Kč
50 Kč za jednoho žáka
úhrada na fakturu
Žáci o programu
"Když budu vzpomínat na dnešní odpoledne..."
"...především si vzpomenu na zajímavý přínos informací, které jsme získali, a na profese, které by se v budoucnosti mohly stát skutečností."
...
"...na našeho dokonalého zemědělce a skvělou zábavu, kterou jsme u toho měli."
...
"...na Gartnerovu křivku inovací a inspiraci a motivaci se posunout dál, pracovat na sobě."
...
"...především si vzpomenu na přátelské lidi a pohodovou atmosféru."
...
"...především si vzpomenu na interaktivní činnost a to hlavně na "kdybych byl kamenem". Dozvěděla jsem se, co je pro mne nejdůležitější."
...
"...především si vzpomenu na zážitkový psychologický test, který jsme prováděli."
...
"...především si vzpomenu na profese, které mohou existovat v budoucnosti."
...
"...vzpomenu si na týmovou spolupráci, návrhy lidí, jak dokážeme společně zrealizovat myšlenku."
...
"...nebát se být kreativní a také na to, jak je týmová spolupráce náročná."
...
"...především si vzpomenu na týmovou práci a určování priorit v životě."
...
Potřebujete se na něco zeptat?
Kontaktujte mne na
+420 732 244 333
volba@smart-course.cz
Click to order
Cart
Vaše objednávka
Total: 
Chcete objednat program pro více tříd? Potřebný počet navolíte tlačítkem plus u ceny programu.

Po odeslání objednávky se s Vámi spojím, abychom se domluvili na datu a dalších podmínkách provedení akce u Vás ve škole.
Jméno a příjmení
kontaktní osoba
Váš e-mail
Telefonní číslo
Název školy
Vzkaz

Smart Course ČR

zážitkové programy volby budoucího povolání
Generujeme nápady
Naše programy jsou moderní, zážitkové, originální, out-of-the-box a užitečné
Zaměřujeme se na budoucnost
Věříme, že vize pomáhají hory přenášet, cíle pomáhají nacházet cesty a dívat se do budoucnosti s optimizmem
Podporujeme spolupráci
Každý člověk má více schopnosti než "matematika-fyzika-chemie". Pomáháme je objevit, pojmenovat, rozvíjet ve spolupráci s ostatními.