V novém roce s novým názvem. Dříve Smart Course, dnes Smartee.
Sada pro kariérového poradce

Sešity "8 mýtů o volbě budoucího povolání" včetně metodického průvodce pro pedagoga

Průvodce žáka a pomocník učitele. Harmonické spojení různých přístupů a metod na jednom místě. Od prvních kroků sebepoznání k výběru středoškolského oboru
Více informací
Ve spolupráci s institucemi DVPP, MAP aj.

Kurzy kariérového poradenství a vzdělávání (DVPP)

akreditované vzdělávací programy pro učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, učitele VOŠ, učitele 2.stupně ZŠ
Více informací

Semináře v roce 2020

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání
27. září 2019, NIDV Zlín (proběhlo)
1. října 2019, NIDV Jihlava (proběhlo)
15. října 2019, NIDV Brno (proběhlo)
17. října 2019, NIDV Karlovy Vary (proběhlo)
4. února 2020, ZŠ Švermova, Liberec
17. března 2020, NIDV Jihlava Registrace >>
Kariérové poradenství pro střední školy
23. září 2019, NIDV Praha (proběhlo)
Kariérové poradenství pro základní školy
17. října 2019, NIDV Karlovy Vary (proběhlo)
8. listopadu 2019, Město Děčín (proběhlo)
22. listopadu 2019, HK Třeboň (proběhlo)
12. prosince 2019, MAP Znojmo (proběhlo)
3. února 2020, NPI (NIDV) Liberec, Registrace >>
3. března 2020 NPI (NIDV) Liberec Registrace >>
10. března 2020, NIDV Olomouc, Registrace >>
24. března 2020, NIDV Olomouc, Registrace >>
20. března 2020, HK Třeboň
29. dubna 2020, seminář pro Středisko služeb školám, Znojmo
25. srpna 2020, ZŠ pro tělesně postižené Liberec
Výuka podnikání
ve školách
11. a 25. října 2019, NIDV Praha (proběhlo)
30. a 31.10.2019, NIDV Brno (proběhlo)
13. a 27. března 2020, NIDV Brno, Registrace >>
11. a 12. května 2020, NIDV Zlín, Registrace >>