Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

praktický seminář pro učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, učitele VOŠ, učitele 2.stupně ZŠ
Program semináře odpovídá obsahu akreditovaného programu „Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání". Program je koncipován tak, aby všechny techniky měly jasnou na sebe navazující logiku a plnily účel právě soustavného kariérního vzdělání žáků. Učitelé a výchovní / kariérní poradci v hodinách "Světu práce" na ZŠ, nebo v rámci jiných aktivit na SŠ mohou využít tento ucelený program sestávající z různých technik (tvorba koláží, asociativní cvičení, storytelling, projektové hry, mapování kompetencí aj.) v rozsahu 8 vyučovacích hodin, mohou si vybrat jednotlivé aktivity, mohou doplnit dalšími aktivitami, které jím přijdou vhodné.

Program je veden sebezkušenostní formou, to znamená, že účastníci všechny techniky vyzkouší, každá aktivita je uzavřená reflexí a rozborem přínosů a také úskalí. Po semináři účastníci obdrží všechny originálně vytvořené pracovní listy v elektronické podobě ve formátu pdf pro neomezený tisk a použití na školách.

Účastníci si odnesou 20 stránkový pracovní sešit / manuál a přibližně podle mého pozorování 3-4 stránky vlastních poznámek. Seminář mívá výborné hodnocení a zpětnou vazbu, zaznívají slova „seminář předčil moje očekávání", „určitě použiji všechny techniky" apod.
V průběhu semináře účastníci získají celkem 8 na sebe logicky navazujících zážitkových aktivit v délce 45 minut pro práci v třídních kolektivech. Všechny aktivity jsou vhodné pro teenagery od 12 let , tj. pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

Budou ukázány způsoby použití těchto nástrojů, možnosti i možná rizika a zásady jejich použití. Program je veden sebezkušenostní formou.
Ing. Kateřina Málková
lektorka
Kateřina Málková je absolventkou Finanční Univerzity při Vládě RF v oborech Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa a hlavního programu Diplomatické akademie Cyrila Svobody. Jako jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví spolupracovala s firmami Sulko, Trido, Otherm, ŽSD, REKO, Servis Climax. S vývojáři webových a mobilních aplikací v roli ředitelky pro rozvoj stála u zrodu nové firemní sociální sítě Bezones, prováděla průzkum trhu pro americkou společnost Blockchain.info a zakladatele Minebox.io.

Dnes své téměř 20leté zkušenosti realizuje v projektu Smart Course, který se zaměřuje na mimoškolní kariérové poradenství pro mládež ve věku 13-18 let. Moderní metodiky Smart Course mají za cíl rozvíjet kariérovou gramotnost a návyky pro 21. století zážitkovou, sebezkušenostní formou, která je pro tento věk přirozená, zajímavá a efektivní.
Ing. Kateřina Málková
lektorka
Kateřina Málková je absolventkou Finanční Univerzity při Vládě RF v oborech Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa a hlavního programu Diplomatické akademie Cyrila Svobody. Jako jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví spolupracovala s firmami Sulko, Trido, Otherm, ŽSD, REKO, Servis Climax. S vývojáři webových a mobilních aplikací v roli ředitelky pro rozvoj stála u zrodu nové firemní sociální sítě Bezones, prováděla průzkum trhu pro americkou společnost Blockchain.info a zakladatele Minebox.io.

Dnes své téměř 20leté zkušenosti realizuje v projektu Smart Course, který se zaměřuje na mimoškolní kariérové poradenství pro mládež ve věku 13-18 let. Moderní metodiky Smart Course mají za cíl rozvíjet kariérovou gramotnost a návyky pro 21. století zážitkovou, sebezkušenostní formou, která je pro tento věk přirozená, zajímavá a efektivní.
Jak probíhal
seminář pro NIDV v Českých Budějovicích
Semináře pro školní rok 2018 / 2019
pro Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
2. října 2018
2. října 2018
Zlín
16. října 2018
16. října 2018
Hradec Králové
13. listopadu 2018
13. listopadu 2018
Liberec
Další seminář proběhne ve ZLíně 2. října 2018
Máte-li zájem o účast na semináři ve Vašem krajském NIDV,
zanechte na sebe kontakt
Váš e-mail
Jméno a příjmení
Název školy