7 klíčových kompetencí
pro úspěšnost v budoucnosti
3 000 účastníků
v 8 zemích
profesionální metodika profesního sebeurčení pro teenagery
od roku 2013
O projektu Smart Course ČR
kariérové poradenství a vzdělávání pro mládež
Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu o výběru střední (vysoké) školy, že je to stres. Stres pro rodiče, stres pro teenagera. Dotahování známek, testy studijních předpokladů, příprava k přijímačkám, orientace ve velkém množství nabídek škol a oborů, spousta letáčků, mini- a velkých veletrhů, finanční náklady a obavy. Výběr oborů, snaha nakouknout do budoucnosti a "předpovědět" uplatnitelnost. V neposlední řadě otázka: "Bude mne to bavit?", "Budu na to stačit?", "Dostanu se tam, kam chci?"
Zásadním rozdílem mezi dospíváním rodičů a obdobím dospívání současných teenagerů je prostředí, ve kterém se to odehrává. Prostředí má velký vliv na utváření vlastích představ o životě, na náš výběr a naši úspěšnost.

Dynamika změn prostředí je natolik velká, že k inflací (znehodnocení) znalostí a zkušeností dochází každých 2,5 roku. Co to znamená? Znamená to, že získané profesních znalosti nejsou na celý život, každý člověk v jakémkoli věku potřebuje umět se učit, být otevřený změnám, učit se novým věcem.
Víte o tom, že rychlost digitalizace a robotizace v České republice je vyšší než v sousedním Německu? Mnohé znalosti a informace, kterým se učíme ve školách, budeme schopní předat robotům, všechny opakující se úkony a analýzy stroj vykoná mnohem efektivněji, bezchybněji a rychleji než člověk.

Několik let strávených na škole nerozvíjející Vaše silné stránky a neodpovídající představám o budoucím životním stylu v dnešní době je velkou ztráta času a sil. Má smysl studovat nějaký obor a vystudovanou specializaci hned po škole pověsit na hřebík?

Přesně toto dnes dělá více než polovina Čechů!

Čím se řídit při výběru školy?

Odpovězte si na tyto 3 otázky
CO?
JAKÉ ZNALOSTI ZÍSKÁM?
JAK?
JAKÉ DOVEDNOSTI BUDU ROZVÍJET?
PROČ?
ČÍM SE ŘÍDÍM VE SVÉM VÝBĚRU?
Mimoškolními vzdělávací programy Smart Course připravuji na život v budoucnosti
zabýváme se rozvojem dovedností pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy (CMS).
Zní to složitě a škrobeně?

U nás je to zábavné a smysluplné.
Sebeurčení a motivace
V období dospívání výběr střední a/nebo vysoké školy je jedním z důležitých vývojových úkolů. Patří k rozhodnutím, která mají vliv na formování osobnosti, na motivaci ke studiu, na sebedůvěru, na schopnost řídit svoji profesní cestu v budoucnu, na pocit vlastní hodnoty. Na cestě k tzv. správné škole leží spousta otázek - nedostatek informací o sobě, o možnostech a oborech, formální podmínky příjetí na školách, touha jít na školu s partou kamarádů, v neposlední řadě různé stereotypy, názorové neshody a myšlenkové pasti, které mají vliv na rozhodnutí teenagerů, ale i dospělých lidí. Přijde nám jako samozřejmost, že po biatlonistovi nechceme, aby vzpíral v těžké váze, nebo že rybu nenutíme létat. Při výběru budoucího povolání u teenagerů na to často zapomínáme.
Program #Volba pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Samoorganizace a sebeřízení
Svět, kterého jsme součástí, je nejednoznačný a komplexní. Dnes v každé domácnosti máme přístroje a zařízení, která nejsme schopní opravit sami, které mají mnohem více funkcí, než na které můžeme přijít intuitivně bez návodů. V době klipového myšlení, odevšud vyskakujících notifikací a online v režimu 24/7, schopnost organizace vlastního času, profesního života, ujasnění si životních priorit a hodnot, pečlivého výběrů oblastí znalostí, které dávají smysl jsou nezbytné. Proto na evropské úrovni vznikl koncept Career Management Skills (CMS), který vychází z poznání sebe sama a vlastní sebereflexe, které vedou k vytvoření realistického a pozitivního sebeobrazu. Že v 15ti nemůžete vědět co od života očekáváte? To si nemyslíme.
Program #Kariéra pro středoškoláky
Sebeprezentace a komunikační schopnosti
Chceme-li působit tak, aby se k našemu názoru přihlíželo, potřebujeme-li o svém životě rozhodovat samostatně a prosadit svůj názor a být uslyšen, měli bychom si srovnat v hlavě svoje cíle a uvědomit si jak nás vnímá naše okolí - přátelé, spolužáci, rodina nebo absolutně cizí lidé. Co chceme vyjádřit svým stylem chování, svými komunikačními projevy? Odpovídá zvolený způsob komunikace našim cílům, nebo bychom měli na tom zapracovat? Komunikační schopnosti jsou základem sebejistoty a zdravého sebehodnocení. Úspěšní lidé na svém projevu pracují celý život. Pro žádného z nás není k zahození vědět co chci a umět to srozumitelně říci na správném místě ve správný čas.
Program #Volba pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Samostatné, uvážlivé a zodpovědné rozhodování
Život každého člověka je posloupnost různých voleb a rozhodnutí. Právě proto, když se ohlédnete zpět, většina události vám může dávat smysl, ale kdybyste to bývali museli naplánovat dopředu, sotva byste to dokázali. Každý den činíme tisíce rozhodnutí. Některé z nich mají zásadní vliv na náš život. První volba povolání, výběr školy, orientace v oboru, první kariérní rozhodnutí jsou důležitými životnímu milníky, které upevňuji návyk samostatného uvědomělého rozhodování. Pokud se umím samostatně rozhodnout, převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, s velkou pravděpodobností se dokáží vypořádat a poučit se z neúspěchů, radovat se úspěchům a prožívat svůj život naplno.
Program #Kariéra pro středoškoláky
Ing. Kateřina Málková
kariérová poradkyně, zakladatelka projektu Smart Course CŘ
K původním metodikám Smart Course a později i k vlastním metodikám kariérového poradenství a práce s mladými lidmi mne přivedla moje vlastní potřeba. Hledala jsem způsob jak zvýšit motivaci mého staršího syna ke škole, jak ho přimět přistupovat zodpovědně ke studiu v pubertě, jak pochopit k čemu má vlohy a kde tyto vlohy, schopnosti a zájmy může uplatnit. Je to hluboká práce plná vnitřních konfliktů, nedorozumění, střídavá péče vyžaduje diplomatickou komunikaci mezi rodiči a jejich novými partnery, zpracování a opuštění všech případných neshod, protože hlavním cílem je výchova zdravé a sebevědomé osobnosti spokojené se sebou a svoji životní cestou.

Pro oba rodiče přesvědčení, že se Vaše dítě umí o sebe postarat, umí se rozhodnout, uvědomuje si životní hodnoty, uklidňuje, poskytuje prostor pro vlastní rozvoj, prohlubuje vztah s vlastním dítětem založený na respektu a důvěře. Moc mne těší, že se mohu podílet na osobnostním rozvoji mladých lidí a zároveň otevírat cesty k vzájemnému pochopení a podpoře mezi rodiči a dětmi.
MOJE PROFESNÍ KVALIFIKACE
Odborné konference
 • V září 2018 po dvou letech fungování projekt Smart Course ČR se zúčastní "Národní ceny kariérového poradenství" pořádané společností Euroguidance
 • Mezinárodní konference "Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí", 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK
 • Řečník na konferenci "Technické vzdělání dětí a mládeže", 9. 11. 2017, České Budějovice
 • mezinárodní konference "Kariérové poradenství v měnícím se světě" - 10. - 11. 11. 2017;
 • konference "Kariérové poradenství ve školní praxi", Brno, 2017
 • konference "Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školy", 2016;
 • konference TEDxBrnoWomen, Brno, 2016;
 • konference "Národní cena kariérového poradenství 2016", Euroguidance;
 • konference "Kam kráčí management? Očekávání zaměstnavatelů od absolventů VŠ", ČMA, Vídeň, 2016
Kurzy a vzdělání
 • Úvod do kariérového poradenství, Helena Košťálová, akreditovaný kurz, Evropská kontaktní skupina, 2016
 • Storytelling v kariérovém poradenství, Helena Košťálová, akreditovaný kurz, Evropská kontaktní skupina, 2016
 • Certifikovaný výcvik v kariérovém poradenství pro mládež Smart Course, Moskva, 2016, srpen - prosinec;
 • Career Options: Exploring a New Career, by University System of Georgia, 7 týdenní online kurz (Corsera.org);
 • Systém managementu kvality podle ISO 9001:2008 QMS 1
 • Principy úspěchu. Jack Canfield. Bratislava, červen 2010
 • Epistemologické metafory a zraněné vnitřní dítě. Norman Vaughton
 • Etika a psychologie komunikace v obchodních vztazích (1995, roční kurz)
 • Mravně etická výchova a základy praktické psychologie (1993, dvouletý kurz)
Praxe a VŠ vzdělání
 • v roce 2016 založení projektu Smart Course ČR, kariérové poradenství pro mládež a dospělé,
 • poslední pozice Head of Business Development české firemní sociální sítě Bezones;
 • 20 let praxe v oblasti řízení malých podniků a začínajících projektů (jednatelka, ředitelka pro rozvoj, mentorka) v oborech stavebnictví, online marketing, vývoj mobilních a webových aplikací;
 • 7 let jednatelka společnosti VP Okna ve stavebnictví s 2,5 tisíci zákazníků;
 • 7 let mentoring startupů v rámci projektu CzechEkoSystem agentury CzechInvest; vedení začínající firemní sociální sítě; spolupráce na průzkumech trhu pro různé společnosti;
 • Financial University under the Government of the RF. Dvouoborové studium "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", specializace Business Appraiser, 1998
 • Diplomatická akademie Cyrila Svobody. Hlavní program. Aplikovaná diplomacie, 2013
Máte dotaz? Napište mi