Průvodce výběrem oborů budoucnosti
E-book pro žáky 8. - 9. tříd základních škol a studenty gymnázií (40 str.)
Když začíná druhé pololetí 8. třídy, ještě sice není rozhodnuto o průměru na vysvědčení, ale zdá se, že už můžete ocenit šance Vašeho teenagera na přijetí na různé střední školy. Někdo se obává, že nebude přijat na vybraný obor kvůli velkému počtu přihlášek, někdo se naopak smíří s tím, že s trojkami může jen na učňák. Všichni jsou ve stresu – děti, rodiče a učitelé. Jak se připravit k přijímacím zkouškám? Jak motivovat teenagera k lepším známkám? V mediálním prostoru velmi často probírají chyby v testech a na vyplnění přihlášky na střední pomalu potřebujete mít doktorát.

Od narození se snažíme rozvíjet svoje děti, přihlašujeme je do různých kroužků, zajišťujeme jazykové nebo počítačové kurzy, tance, balet, sport, divadlo. Fandíme na všech soutěžích, prožíváme všechny výhry a prohry. Až nakonec přijde puberta a první důležitá volba povolání, najednou chápeme, že vědět, že dítě rádo kreslí nebo má matematické nadání, nestačí.

Ani pro něj není jednoduché pochopit, kterým studijním směrem se vydat a jaký dopad to bude mít na jeho budoucnost. Jak neudělat chybu? Co dělat, když se nedostane tam, kam si přeje? Naprostá většina teenagerů nedokáže vysvětlit, proč se rozhoduje mezi dvěma absolutně odlišnými obory, například celní deklarant a zubní technik, nebo uměleckomanažerský obor a robotika. Někteří odloží svoje rozhodnutí a zvolí všeobecný studijní směr. Jenže v předmaturitním ročníku je stihne úplně stejný problém volby.
Tento e-book pomůže
zorientovat se ve výběru budoucího povolání, ve středoškolských nebo vysokoškolských oborech, aby vybraný studijní směr plně odpovídal zájmům, nadáním a schopnostem Vašeho dítěte.

Vytvoří seznam potenciálních oborů
které ho / jí zaujmou a ke kterým může mít studijní předpoklady, zájem se rozvíjet v této oblasti. Seznámí se se základními trendy budoucích povolání, které budou mít vliv ne jeho / její profesní cestu.
Prozkoumá jejich plusy, minusy, příklady profesí
aby vybral(a) pro sebe to nejlepší a nepochyboval(a) o svém výběru ani teď, ani v budoucnu. Dozví se, jak zjistit více o různých oborech přímo od zástupců konkrétních profesí.
Pochopí svoji motivaci a určí si kritéria pro výběr
dokáže si představit různé varianty uplatnění získaných znalostí a kompetencí v praxi. Konečně uvidí smysl v tom, proč studujeme.
Naplánuje si přípravu k přijímacím zkouškám
V e-booku mimo jiné najdete informace o přijímacích zkouškách, o vyplnění přihlášek, termínech a užitečné odkazy, které Vám pomohou se zorientovat v nutných administrativních úkonech.

Díky informacím, úkolům a cvičením
v tomto e-booku Vašemu teenagerovi

  • odpadne otázka "Na co se hodím?"
  • bude schopen odůvodnit svůj výběr nejen Vám, ale především sobě, a pokud mu (nebo jí) nevyjde jedná varianta, dokáže vidět alternativy,
  • střední škola ani obor nebude vybrán náhodně, a tak s velkou pravděpodobností studium ho (jí) bude bavit, nebude patřit mezi 57 % přeběhlíků na vysokých školách nebo mezi tzv. zaměstnance-fluktuanty, protože svoji vzdělávací a profesní cestu bude plánovat cílevědomě,
  • stejný přístup dokáže uplatnit v budoucnu při hledání profesního uplatnění
KOUPIT E-BOOK - 150 Kč
zakladatelka Smart Course, kurzy volby povolání pro mládež
autorka pracovních sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání"
přednášející na konferenci "Technické vzdělání dětí a mládeže" a mezinárodní konferenci "Celoživotní kariérové poradenství v globální a lokální síti"
bývalá ředitelka pro rozvoj akciové společnosti Bezones
Kateřina Málková
Líbí se mi úhel pohledu, který Bill Burnett a Dave Evans popisují ve své knize "Designérem vlastního života", když obvyklou otázku „Čím chceš být, až vyrosteš?" pokládají úplně jinak „Do jaké podoby chceš dospět?" Z nějakého důvodu my dospělí, ministři, učitelé, podnikatelé si myslíme, že víme nejlépe, jaké povolání se hodí současným teenagerům. Ale nalijme si čistého vína, nevíme vůbec nic o budoucnosti, která na ně čeká, nevíme, jak se změní ekonomika za 4 roky, nevíme, jak přesně ovlivní technologie trh práce a jaké profese budou aktuální, až děti dostudují. V 8. nebo v 9. třídě je strašně těžké odpovědět na tu druhou otázku, ale naučit se být designerem vlastního života je možné v jakémkoli věku.
Click to order
Cart
VAŠE OBJEDNÁVKA
Total: 
V tuto chvíli e-knihy je možné uhradit pouze bankovním převodem. Potvrzení objednávky s platebními údaji bude odesláno na e-mail uvedený v objednávce.

Máte-li e-mailovou schránku na Seznamu nebo v Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", nebo v nové verzi Gmailu - složky "Aktualizace" nebo "Promoakce"
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Fakturační adresa