"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.

Vybíráte střední školu? Nezůstaňte na začátku

Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course
kariérový kouč a trenér
21. ledna 2019
doba čtení 5 minuty
V 8. třídě se začínáte rozhlížet po středních školách, sbíráte informace o přijímacích zkouškách, zvažujete různé varianty, v rodině si povídáte o různých povoláních. Někdo se rozhodne a využije možnosti konzultace u kariérového poradce ve škole, někdo absolvuje profesní testy. Celková úspěšnost, tj. spokojenost s výběrem oboru je v České republice přesto velmi nízká.

Na úvod vysvětlím, co mám na mysli, když říkám "úspěšnost". To znamená, že vybraný obor vás zajímá, budete se v něm chtít rozvíjet dál, budete hledat další informace, využijete svých zájmů a silných stránek a také si dovedete představit, jaké máte perspektivy, budete schopní si plánovat profesní rozvoj a prohlubovat svoje znalosti i po škole.

Hlavní problém, proč se to nedaří, je to, že rozhodování o výběru oboru a střední školy začíná a končí někde uprostřed první úrovně rozhodování, kdy se většinou snažíme vybrat z existující nabídky škol tu nejvhodnější .

Tři úrovně v rozhodování

1. Formálně adaptivní
V tomto případě cílem podpory je "napasovat" člověka do konkrétní struktury, přiřadit k nějaké profesi, nebo do předem určeného kolektivu. Tento přístup se používal v dřívější době pro volbu povolání v 8. - 9. třídě ZŠ, kdy všechno v ekonomice bylo jasně předurčeno. Jedním z hlavních nástrojů tohoto přístupu jsou profesní testy. S takovým postupem se setká každý člověk, který si hledá zaměstnání, v reakci na inzerát odešle svůj životopis. Cílem formálně adaptivní podpory je najít co nejlepšího kandidáta na konkrétní místo. Ale potřeby samotného člověka, jeho životní cíle v tomto případě jsou odsunuty do pozadí. Na této úrovni se soustřeďujeme na profesní kompetence, formální vzdělání a zkušenosti.
2. Sociálně adaptivní
Cílem této úrovně podpory je pomoci člověku se začleněním do společnosti. Znamená to umět si představit jak chce žít, svůj budoucí životní styl, ke kterému chce směřovat. Důležité není jenom povolání, které si vybírá, ale také to, co mu toto povolání umožní. Nemusíme si tu představovat jachty a Bali, ale jde o prostředí, ve kterém bude žít a pracovat, o lidi, s kterými bude v častém kontaktu, o možnosti osobnostního rozvoje a nejen, které mu dá práce. Tady hraje roli subjektivní představy člověka o úspěšnosti, o hmotném zajištění, o kvalitě vztahů atd. Můžete namítnout, že finanční zajištění není všechno, a že úspěchu člověk může dosáhnout různými cestami, které nemusí být vždy etické. Je to tak.
3. Úroveň životních hodnot
Proto je důležitá další úroveň, která v kariérovém poradenství vyžaduje důvěrný vztah mezi poradcem a klientem. To je úroveň smyslu v práci, úroveň životních hodnot. A je zajímavé, že i ve věku 15 let mnozí teenageři už tento smysl hledají. Nicméně životní hodnoty se teprve budou formovat na základě prožitých zkušeností. Je důležité se naučit je brát v potaz, protože právě konflikt v hodnotách způsobuje ztrátu motivace, vyhoření v zaměstnání, to, že se člověk neztotožní s firemní kulturou, nenachází společnou řeč s kolegy. Taková neshoda na prvním pracovním místě se může stát příčinou, že člověk odejde z obru úplně, aniž by to zkusil jinde, kde to může fungovat jinak.
Kdybychom chtěli provést komplexní diagnostiku na všech třech úrovních pomocí testů, jsem si naprosto jistá tím, že by žádný žák nebo žákyně 8. třídy nám všechny ty existující testy nevyplnila. Je to nudné a komplikované. Jen test silných stránek obsahuje zhruba 150 otázek. Upřímně také docela pochybuji o přesnosti výsledků a osobně nejsem zastáncem rozhodování na základě testů. Je to přístup "shora", který dětem říká "já vím lépe, kdo jsi ty", což je jasný nesmysl.

Jsem přesvědčená o tom, že člověk potřebuje sám vědět, jak se má rozhodnout v klíčových situacích, jak pochopit, že například určitá příležitost je to, co se už nikdy nemusí opakovat, a překonat svůj strach. Může udělat chybu, ale také v klidu tuto chybu může napravit, protože bude vědět, že on je designerem vlastního života.

Práce má vliv na všechny oblasti života, na sebevědomí, sebehodnocení, proto potřebujeme všichni umět vidět za roh, představovat si perspektivy svého rozvoje, nezůstávat na místě, neztratit celistvost v případě změny, být si jistí sami sebou a svoji profesionální úrovní. Těmto návykům nás nikdo speciálně neučí, dokonce naopak nastavení vzdělávacího systému nám vštěpuje přesvědčení, že když budeme mít všechny jedničky, dosáhneme úspěchu. Řekneme si upřímně, tak to vždycky není, dokonce většinou je to jinak.

Ve Smart Course a celkově v životě razím cestu "méně je více". Člověk se nepotřebuje rozebírat po kousíčkách, zbytečně se analyzovat, aby dospěl k dobrému rozhodnutí. On toto rozhodnutí může zažít a prostřednictvím zkušenosti si uvědomit tyto komplexní faktory, které jsou důležité pro jeho volbu. Navíc zážitková forma vzdělání je přirozená jak pro teenagera, tak i pro dospělé.

Proč je důležité tímto způsobem uvažovat už o výběru střední škole, přečtete si v tomto e-booku.
8 mýtů o výběru střední školy
Pracovní sešit pro žáky 8. - 9. tříd základních škol. Ukáže, na co se soustředit při výběru budoucího povolání a střední školy.

Správná střední
Online kurz pro žáky 8. - 9. tříd, kteří chtějí se naučit plánovat svoji profesní cestu. Podpoří v rozhodování "na poslední chvíli". Pomůže si zvážit různé varianty oborů a vybrat z nich ty nejlepší.