Publikace

Elektronické publikace a pracovní sešity
Zpět na přehled
Kurzy a konzultace
Click to order
Cart
VAŠE OBJEDNÁVKA
Total: 
V tuto chvíli e-knihy je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Máte-li e-mailovou schránku na Seznamu nebo v Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", nebo v nové verzi Gmailu - složky "Aktualizace" nebo "Promoakce"
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Fakturační adresa / adresa dodání
Dodací podmínky digitálních produktů
(vyňatek z Obchodních podmínek)
3.1. Cenu zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Uvedená cena je konečná a je bez DPH (nejsem plátce).

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.1. Objedná-li si kupující dodání elektronické publikace (digitálního obsahu bez dodání na hmotném nosiči), objednaná publikace mu bude dodána ve formátu uvedeném na webu po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodů (viz. čl. 5.1 ).

4.2. Kupující má možnost zažádat o dodání objednané publikace před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaškrtnutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři. Zároveň bere na vědomí, že pokud výslovně požádá o dodání elektronické publikace, která není na hmotném nosiči, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku. V tomto případě publikace bude dodána kupujícímu nejpozději do 2 dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9.1. Kupující / Student výslovně bere na vědomí, že všechny materiály poskytnuté ze strany prodávajícího jsou předmětem práv duševního vlastnictví prodávajícího. Za tímto účelem se kupující/ student výslovně zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu prodávajícího zasahovali do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek