"8 mýtů o volbě budoucího povolání.
Vyber si střední školu"

Pracovní sešity
pro žáky 7. - 9. tříd základních škol
Výběr střední školy pro většinu žáků základních škol je velmi stresující úkol. Kromě přípravy k přijímacím zkouškám, kterým se věnuje velká pozornost, je nejméně důležité teenagery podpořit ve správném výběru oboru. Na rozhodnutí o výběru střední školy a oboru nejčastěji mají vliv rodiče žáků a jejich prospěch. Nelze podceňovat ani roli pedagogů a kariérových poradců na základních školách, kteří žákům mohou významně pomoci rozhodnout se pro vzdělávací směr, který bude odpovídat jejich schopnostem a zájmům, v kterém se jím bude dařit a který zároveň nastartuje jejich profesní budoucnost.

Tyto sešity jsou moderním průvodcem výběru budoucího povolání, díky kterému nezapomenete na žádnou důležitou otázku a kritérium volby, v němž najdete inspiraci pro témata a aktivity, které můžete nabídnout svým žákům v hodinách občanské výchovy, pracovních činností nebo třídnických hodinách.

Sada pro kariérového poradce na škol
obsahuje:

 • papírový výtisk oboustranného pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání" s profesionálními radami a cvičeními určenými pro žáky posledních ročníků základních škol na celkem 72 stránkách,
 • elektronická verze sešitu (2 soubory ve formátu pdf), časově neomezená licence pro 1 pedagoga pro tisk pracovních listů,
 • 9 audionahrávek ve formátu MP3 v celkové délce 80 minut,
 • metodického průvodce k pracovním sešitům pro pedagogy (32 str.)
 • ve všech materiálech jsou odkazy na další zdroje, užitečné portály, videa, knihy a pomůcky.

Sešity v prostředí kariérového poradenství v České republice:

 • Sešity byly prezentovány na Mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG 11. - 13. září 2019 v Bratislavě v rámci Tool Fair (trhu nástrojů).
 • Tyto sešity patřily k jednomu z 25 prezentovaných příspěvků na konferenci Národní cena kariérového poradenství v Praze 3. října 2019.
 • Pilotní hromadné využití sešitů pro výuku na ZŠ - září 2019, region Tišnovsko, 500 žáků 8. tříd na 7 základních školách. Spolupráce v rámci MAP pro vzdělání včetně krátkého zaškolení pedagogů.
 • Sešity posloužily podnětem pro projekt "Inovace kariérového poradenství a vzdělávání na 2. stupni základní školy v regionu Tišnovsko", který v současné době čeká na schválení.
 • Sešity a využité metody jsou základem seminářů "Kariérové poradenství na základních školách" a "Kreativní techniky pro kariérové vzdělávání", které lektoruji ve spolupráci s různými pobočkami NIDV.

CENA sady vč. metodického průvodce
950 Kč (vč. poštovného)


Můžete pořídit zvlášť (pouze pro školy):
 • Pracovní sešit s možností neomezeného tisku pracovních listů (1 papírový výtisk, sešity v elektronické podobě - 2 soubory pdf) - 800 Kč (vč. poštovného)
 • Metodický průvodce pro pedagogy (bez sešitů) - 550 Kč (+ poštovné)

Obsah sešitů

2 části - 11 témat - 32 navazujících na sebe úkolů

První sešit je věnován 8 stereotypům o výběru školy,

které velmi často zužují náš výběr. Hlavní cíl prvního sešitu – motivovat žáky k přemýšlení, zasadit brouka do hlavy, vybídnout k diskuzi. Cvičení na konci každé z 8 kapitol pomáhají utvářet vlastní názor na to, která kritéria a informace jsou důležité pro výběr střední školy.
Obsah 1. sešitu (38 str.)
Tento díl je věnován diskuzi o nejčastějších mýtech a stereotypech o volbě budoucího povolání, které až příliš často vedou k chybným rozhodnutím V něm se dozvíte o tom:

 • co ve skutečnosti znamená „studuj, co tě baví",
 • jak se vypořádat s výběrem školy mimo místo bydliště, k čemu je dobré vycestovat na zahraniční stáž již na střední a kde hledat informace,
 • jak odhadnout své šance na přijetí objektivně a zbytečně nepodceňovat své schopnosti, jak se nevzdávat při prvních neúspěších,
 • proč při výběru školy je důležitější se zaměřovat na téma nebo obor více než na konkrétní profese,
 • které trendy na trhu práce nebo v ekonomice má smysl brát v potaz, co znamenají trendy digitalizace, automatizace, robotizace pro každého konkrétního člověka,
 • proč IT není jen pro kluky,
 • že diplom a školní prospěch není měřítkem profesní úspěšnosti, přesto vzdělání hraje důležitou roli,
 • jak se naučit neodkládat důležitá rozhodnutí a včas si všimnout příležitostí.

Na otázku "Jak vybírat?" pomůže odpovědět druhý sešit,

který obsahuje promyšlenou a ověřenou praxí metodiku, která se v sešitu skládá z praktických, navazujících na sebe úkolů / témat. Tyto úkoly rozdělí velký cíl výběru střední školy a přípravy k přijímačkám na menší jednoduše zvládnutelné kroky. Z výběru školy se stane zajímavý a smysluplný proces, který podpoří víru ve vlastní schopnosti.
Obsah 2. sešitu (38 str.)
Tyto úkoly pomohou:

 • naučit se nejen snít, ale zapisovat své sny a cíle, objektivně ocenit jejich realističnost, potřebný čas a zdroje k jejich dosažení;
 • plánovat svůj čas, uvědomovat si, které činnosti přináší pozitivní emoce, a které činnosti takové emoce sice nevzbuzují, ale i přesto jsou přínosné, které jsou jen ztrátou času;
 • uvědomovat si svá nadání a předpoklady nejen jednotlivě, ale systémově, pochopit, které schopnosti může pomoci rozvíjet středoškolské vzdělání;
 • seznámit se s koncepcí mnohočetné inteligence, lépe rozumět sobě a svým individuálním schopnostem a motivaci;
 • naučit se činit uvážlivá rozhodnutí na základě osobních hodnot a priorit;
 • zamyslet se nad životním stylem, ke kterému může napomoci se přiblížit středoškolské vzdělání a budoucí profesní činnost;
 • pochopit, jakou roli hraje finanční motivace, v jakých případech vzdělání je investicí, čím se liší příjmy zaměstnance, živnostníka, majitele firmy;
 • seznámit se s aktuální koncepcí „osobní značky", která pomůže jasně chápat, které znalosti a návyky je užitečné získávat pro dosahování svých osobních a profesních cílů, a také jak se výhodně prezentovat na trhu práce;
 • na základě těchto informací vybrat nejvhodnější obory a střední školy a učinit rozhodnutí, vidět alternativy, kdyby nevyšla ta nejlepší varianta;
 • samostatně vytvořit akční plán přípravy k přijímačkám a podpořit vnitřní motivaci ke studiu.

Nově! Metodický průvodce pro poradce a pedagogy

k objednání samostatně nebo v sadě se sešity
12 témat, 12 vyučovacích hodin
Popis každé vyučovací hodiny včetně cvičení a domácích úkolů na celkem 26 str., které žákům pomohou cestou sebepoznání dospět k výběru oboru a střední školy.
Praktická cvičení, otázky a domácí úkoly
Všechny informace a úkoly z pracovních sešitů jsou rozdělené do tematických okruhů a doplněné o další aktivity vhodné do Občanské výuky, hodin volby povolání nebo třídnických hodin.
Doplňující materiály (odkazy na video, literatura)
Pro interaktivní zapojení žáků v každé hodině najedete odkazy na animovaná videa, doporučenou literaturu a další zdroje.

Aktualizace metodiky po dobu jednoho roku zdarma ve formátu pdf.
Prezentace sešitů na mezinárodní konferenci IAEVG 2019, Career Guidance in Inclusive Society, 11. - 13. září 2019 v Bratislavě
500 účastníků ze 40 zemí světa

Objednání sešitů

Z důvodu zajištění tisku objednání sešitů je časově omezeno.

PŘIJÍMÁM PŘEDBĚŽNÉ OBJEDNÁVKY S DODÁNÍM V ROCE 2020
 • Sada - papírový sešit 2-v-1, 76 str., obálka křída mat, 300 g/m2, offset 80 g/m2, plnobarevný tisk; 2 soubory ve formátu pdf (pro tisk jednotlivých pracovních listů).
 • Metodický průvodce - sešívaná brožura, 32 str., černobílý tisk, offset 80 g/m2
Pro zaslání v rámci ČR poštovné je v ceně (kromě Metodického průvodce).
Nejsem plátce DPH.
zakladatelka Smart Course ČR, kurzy volby povolání pro mládež,
autorka sešitů, lektorka seminářů pro pedagogy, vedoucí zážitkových programu pro mládež
Kateřina Málková

Mým cílem je podpořit 100 000 teenagerů v České republice v uvědomění si svých talentů a schopností a výběru odpovídajících vzdělávacích možností. Projekt Smart Course jsem založila v roce 2016 na základě svých 20letých zkušeností v podnikatelské sféře. Vystudovala jsem obory "Hospodářská politika a správa" a "Finance a bankovnictví" se specializací "Oceňování podniků". Jsem absolventkou hlavního programu Aplikované diplomacie Diplomatické akademie Cyrila Svobody. V oblasti kariérního rozvoje a rozvoje osobního potenciálu se pohybují 10 let. Mám za sebou více jak 500 hodin různých kurzů, školení a tréninků.

7 let jsem byla jednatelkou společnosti ve stavebnictví, 7 let jsem se věnovala poradenství pro začínající podnikatele, byla jsem mentorkou start-upu pro agenturu CzechInvest, spolupracovala jsem se společnostmi Minebox, Blockchain.info, ŽSD, Otherm, Service Climax, Trido aj. Poslední moji pozicí byla pozice ředitelky pro rozvoj Bezones a.s.

V současné době jsem členkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj ČR. Ke dnešnímu dni mými školeními prošlo 148 pedagogů z 103 základních a středních škol České republiky.

Informace a dodací podmínky

Jak uhradit sešity?
V současné době sešity je možné uhradit pouze bankovním převodem. Na základě Vaší objednávky Vám vystavím fakturu.
Kdy Vám budou dodány
Sešity nejsou a nebudou distribuovány přes knihkupectví, takže je jinde nekoupíte.
Sešity v elektronické podobě Vám budou dodány na e-mail uvedený v objednávce hned po připsaní platby.
Dodání papírových sešitů bude probíhat v první polovině listopadu 2019.
Poštovné
Poštovné v České republice je v ceně. Při zaslání na Slovensko k ceně bude připočteno 272 Kč poštovného.
Obchodní podmínky a kontaktní údaje
Ing. Kateřina Málková
IČ: 76450180, Nejsem plátce DPH
Jiráskova 845, Tišnov

Tel: (+420) 732 244 333
volba /a/ smart-course.cz

Úplné znění obchodních podmínek
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.