PROBLÉMY S VÝBĚREM ŠKOLY?

POMŮŽEME VYBRAT SVŮJ SPRÁVNÝ PROFESNÍ SMĚR,
POCHOPIT, JAK SI VŠÍMAT PŘÍLEŽITOSTÍ A ROZHODOVAT VĚDOMĚ

JEDINEČNÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM PROFESNÍ ORIENTACE
PRO MLÁDEŽ OD 14 DO 19 LET
STARTUJE KAŽDÝ MĚSÍC V BRNĚ
Katěrina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
«Život má přesně tu hodnotu, kterou do něj vkládáme. Vytvářejte svoje vlastní povolání, hledejte svoje poslání. Pokud totiž člověk ví PROČ , pak určitě najde způsob JAK.»
Blíží se 8. třída nebo maturita a člověk se ocitá pod palbou milionů otázek: "Už víš, kam půjdeš?" "Kterou školu sis vybral(-a)?" Očekává se, že volba povolání je zodpovědné rozhodnutí, protože na tom záleží celý váš život. Ale jak můžete vědět, co chcete dělat, když je vám 15 a svět teprve čeká na to, aby byl objeven?

PROGRAM #VOLBA:
JAK NAJÍT SVOJE POVOLÁNÍ?

Otázka volby povolání může být velmi stresující a zneklidňující. Člověk se musí vyznat v sobě, vyslechnout všechny názory kolem sebe a o sobě, najít obory, které by ho mohly zajímat, a dokázat si představit v nich svoji profesní budoucnost. Bez pomoci se jen těžko obejdeš, ale rozhodnout se musíš samostatně. Náš tréninkový program je zábavný, zážitkový, zapojující, podporující. Je postaven na moderních metodách design-thinking. Je to prostor, kde se naučíš klást otázky, jasně vidět profesní cíle a nacházet správná řešení.
1. KROK - "Kde jsem?"
Před každým důležitým rozhodnutím je potřeba se zastavit a zorientovat se v tom, kde se ve skutečnosti nacházíš. Na volbu povolání a výběr školy má vliv spousta faktorů, lidí, názorů, předsudků, informací a míst. Když se zastavíš a rozhlédneš se, pomůže to zmapovat aktuální situaci a uvidět jasněji varianty, které jsi neviděl(a) nebo o kterých jsi neuvažoval(a).
2. KROK - "Jaký jsem?"
Jaké schopnosti, vlastnosti a návyky máš? Jaké oblasti života tě zajímají? Jaké možnosti jsou pro tebe otevřené? Jak se změní pracovní trh za 5 - 7 let a co s tím můžeš udělat? Co je pro tebe úspěch? Jak to všechno skloubit s tím, co tebe baví a zajímá? Co tě v poslední době nadchlo? V tomto kroku objevíš a lépe si uvědomíš svoje silné stránky, o které se můžeš opřít dnes a které můžeš a potřebuješ rozvíjet v budoucnu. Cílem je objevit a jasně popsat své profesní předpoklady. Pokud se to podaří, zvolená profese nebude pouhým nástrojem k dosažení vytyčených cílů, ale práce sama o sobě bude motivující a úchvatnou činností.
3. KROK - "Moje priority"
Najdeš v tom všem současném dění svoje vlastní místo. Je to přechod od stavu "Pochybuji" ke stavu "Rozhodl(a) jsem se". Protože už chápeš, jak se vlastně rozhoduješ, které motivační faktory ovlivňují tvoje volby, dokážeš si vybrat nejlepší způsob pro výběr budoucí profese a uděláš první kroky na cestě hledání povolání. Mimo jiné se na tréninku učíme transformovat vnitřní bloky a překážky v zdroj síly a ponaučení.
4. KROK - "Můj smysl a plán"
První praktický krok. Každá teorie musí projít ověřením. V tomto bloku tento krok uděláme. Popřemýšlíš, kde můžeš získat více praktických znalostí o profesích, které sis vybral(-a). Uvědomíš si vnitřní odezvu na zvolený směr, pochopíš, jestli to je to, co jsi hledal(-a). Vytvoříš si akční plán. Hlavním tvým poznáním je souvislost mezi výběrem, jeho dopady a odpovědností.
5. KROK - "Sdílím"
To je vyšší pilotáž. Etapa s hvězdičkou. Schopnost sdílet svůj názor a vyslechnout názor někoho jiného znamená schopnost sebereflexe a naslouchání. Tento návyk je klíčový pro spolupráci a (nejen) podnikání. Vytváříme přátelský prostor (a to platí i po celou dobu tréninku) pro sdílení svých poznatků, zkušeností, uvědomění a plánů. Po tomto kroku dokážeš chápat svoji situaci, rozhodovat a nacházet nejlepší cesty svého rozvoje. Tímto krokem náš trénink končí, ale chceš-li si vytvořit promýšlený individuální profesní a studijní plán, můžeš pokračovat ve sdílení s tutorem v 4 týdenním programu.
Registrace na 30. září bude ukončena
Dní
Hodin
Minut
Vteřin
Proč je to důležité?
Protože budoucnost, do které vstoupí dnešní absolvent základní nebo střední školy za 5 - 10 let, bude na míle vzdálená té, kterou si dnes představuje. Současné systémy profesní orientace, které vznikly v polovině minulého století pro účely industrializace, neodpovídají vývoji ve 21. století. Ve věku 15 - 18 let člověk má více předpokladů naučit se návykům, které jsou důležité pro život v budoucnosti, a zajistit si tak schopnost být úspěšný v prostředí, které je vysoce dynamické, proměnlivé a nepředvídatelné.
CO SE S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZMĚNÍ?
Budeme žít déle, po celou dobu 60 let dlouhého pracovního života změníme několik kariér možná i v několika oborech.
Staneme se součástí specializovaných poolů (sítě nezávislých firem). Všichni se staneme podnikateli.
Tradiční schéma "vzdělání - praxe - důchod" nebude aktuální. Celoživotní vzdělání a řízení vlastních kompetencí se stane nezbytnou podmínkou profesní úspěšnosti.
Častá změna pracovního místa nebude nic neobvyklého. Může se stát, že obor, který vystudujeme, přestane existovat.
Komunikace uvnitř pracovních týmů bude založena na jiných principech, stejně jako systém odměňování.
Síťování a interakce s pracovníky z jiných společností se stane významnou částí pracovních vztahů.
Budeme hledat svoji unikátní kombinaci profesních návyků a prohlubovat svoji specializaci jako transprofesionálové.
Práce přestane být rutinou, mnohé projekty budou vznikat spontánně a měnit se pružně podle potřeb společnosti.

Jak to u nás na tréninku obvykle vypadá?

Pusťte si toto video a dozvíte se více
Určitě se ptáte, co získáte absolvováním tréninku
Bezesporu se správnou podporou dokážete hravě zvládnout jedno z nejsložitějších a nejdůležitějších období života, pochopíte, jak se vyznat v sobě, svých schopnostech a předpokladech a vybrat si školu, která pomůže rozvíjet správné profesní návyky, vidět možností profesního rozvoje a plánovat svoji pracovní cestu.
Dokážete odlišit cíle a očekávání. Vaše profesní cesta, která výběrem školy teprve začíná, bude mít jasný směr a smysl.
Pochopíte jak přistupovat k důležitým rozhodnutím s rozvahou, a to vám pomůže s jistotou si poradit s různými životními situacemi.
Poznáte, jakou hodnotu mají pro vás informace. Jak vaše rozhodnutí ovlivňují stereotypy o úspěchu, o práci, o vzdělání, cizí názory. Toto poznání vám pomůže v uvědomělém rozhodování o výběru školy, profese, v budoucnosti zaměstnavatele, partnera... na základě vašich vlastních kritérií.
Naučíte se vážit si své individuality a také vidět v ostatních jejich jedinečnost a schopnosti. Vzájemná podpora a spolupráce vytváří prostředí, ve kterém se člověk cítí spokojeně, těší se na každý nový den.
Pro úspěšnost v každém počínání je důležitá motivace. Znalost svých klíčových motivačních faktorů je spolehlivým vodítkem při stanovení životních a profesních cílů, umožní nestřílet naslepo a efektivně zacházet se svým časem a sílami.
Seznámíte se s takovými pojmy jako emoční pružnost, která je základem úspěchu a životní spokojenosti.
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." - Zig Ziglar

Potřebujete se o tomto programu dozvědět více?

Zanechte na sebe kontakt, abyste mohli dostávat
aktuální informace o termínech kurzů, jejich obsahu a cílech
Dva nezapomenutelné dny (nebo měsíce) sebepoznání,
noví přátele, nová inspirace a náboj pozitivní energie...
a samozřejmě certifikát :-)
PLÁN STUDIJNÍHO A PROFESNÍHO ROZVOJE PRO TY, KOMU ZÁLEŽÍ NA SVÉ BUDOUCNOSTI

VARIANTY PROGRAMU a termíny

30. září - 1. října 2017
2 dny (so - ne) 9:00 - 16:00
v Brně
Zpět na stránku tréninku
Click to order
Cart
VAŠE REGISTRACE
Total: 
Pokud u položky není uvedeno datum, znamená to, že se objednáváte na nejbližší otevřený termín. Po odeslání objednávky obdržíte podrobné informace o dalším postupu. Pokud se přihlašujete ve skupině, prosíme, aby každý účastník prošel registrací samostatně. Pro uplatnění promo kódu do formuláře zapište jména a příjmení dalších účastníků, kteří přijdou s Vámi.
Jméno, příjmění
Váš e-mail
Telefonní číslo
Fakturační adresa
Jména dalších účastníků, kteří se přihlašují společně s Vámi
vyplňte pro uplatnění promo kódu
Zadejte PROMO kód
Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude účastník zařazen do mimoškolního programu "Vědomá volba povolání" ve zvoleném termínu. Dnem zařazení přijímáte na vědomí storno podmínky uvedené v Podmínkách poskytnutí služby, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Katěrina Málkové, Smart Course, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course.
Naši účastníci o programu
Aneta, program #VOLBA
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Jiří, program #KARIÉRA
Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Anna, program #VOLBA
Program mi pomohl vybrat si povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Tereza, program #VOLBA
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, program #KARIÉRA
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě.
Michal, program #KARIÉRA
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace.
Made on
Tilda