PROBLÉMY S VÝBĚREM ŠKOLY?

POMŮŽEME VYBRAT SPRÁVNÝ PROFESNÍ SMĚR
HRAVĚ A ZAJÍMAVĚ, BEZ NUDNÝCH TESTŮ A TEORIE
V SOULADU SE SOUČASNÝMI TRENDY
A RYCHLE SE MĚNÍCÍMI PODMÍNKAMI NA TRHU PRÁCE
PROGRAM #VOLBA STARTUJE KAŽDÝ MĚSÍC V BRNĚ
«Musíš si pamatovat, kým ve skutečnosti jsi. To je velmi důležité. Není možné dovolit jiným lidem a věcem, aby se rozhodovali místo tebe, pochop. Ty věčně něco popletou.»
Terry Prattchet
Dvě třetiny studentů gymnázií maturitních ročníků na začátku školního roku nevědí, kterou školu si vybrat, jaký obor studovat dál. Polovina studentů středních škol pokračuje ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Polovina studentů bakalářských programů školu buď nedokončí, nebo změní obor v průběhu studia, zkoušejí stále něco jiného. Strategie pokus - omyl se nevyplácí. V bouřlivých vodách pracovního trhu se pak plave velmi nejistě.
Hledáte-li způsob, jak si usnadnit a zefektivnit náročný výběr správné školy, aby zvolená profese naplňovala a uživila a studium mělo smysl, máme pro vás řešení. Jedinečný program profesní orientace pro mládež od 14 do 19 let pomůže hravě zvládnout jedno z nejsložitějších období života, vyznat se v sobě, svých schopnostech a předpokladech, naučit se přistupovat k důležitým rozhodnutím s rozvahou a s jistotou si poradit s různými životními situacemi. Náš program pomáhá se lépe vyznat ve svých schopnostech a předpokladech a pochopit, které obory jim odpovídají, podporuje vnitřní motivací, která člověku umožňuje dosahovat cílů, rozvíjet své vlohy a talenty, učí efektivně rozhodovat.

DESIGN KARIÉRY

Design kariéry je vědomý přístup k vytvoření individuálního vzdělávacího a profesního plánu přes sebepoznání a analýzu existujících možností. Kombinujeme moderními metody Design-Thinking, teorie motivace Davida McClellanda, narrativním poradenstvím a zážitkovou pedagogiku.
Chcete se vyznat ve svých zájmech, schopnostech, talentech a zaměřeních?
Potřebujete pochopit, kým ve skutečnosti chcete být?
Která volba bude ta správná? Jak se rozhodnout a neudělat chybu?
Kde hledat vhodné informace a jak se v nich vyznat?
Jak se naučit plánovat kariéru a nastartovat svůj úspěšný profesní život?

V našem programu

během 4 týdnů a cestou pěti kroků si vytvoříte pevné základy pro úspěšný život. Nezávazná konzultace, trénink a 4 týdny profesionální podpory na cestě k povolání. Didaktické materiály a pomůcky. Online konzultace s tutorem.
Škola nebude vybrána náhodně
Poznáte svoje nadání, vlastní kritéria úspěšnosti a co doopravdy motivuje
Výběr povolání se stane doslova investicí na celý život
Existuje mnoho různých profesí, každá z nich je po svém jedinečná. Když si vybíráme povolání, všichni se nám snaží radit: rodiče, učitelé, kamarádi. Některé rady mohou být užitečné, ale není možné na ně stoprocentně spoléhat. Podle mne, vybírat je potřeba samostatně. Proto potřebuji více informací o možnostech. Nakonec si vybereš takovou profesi, která nejvíc odpovídá tobě, přesně tak by měla rozhodovat většina lidí. Ale někteří si vybírají povolání ne proto, že nejvíc odpovídá jejich předpokladům, ale protože se dobře platí. Pak člověk pracuje a vynakládá spoustu sil, ale nemá z toho radost. Když jsem byl v 9. třídě už jsem si vybral. Hodně mne podpořili rodiče a jsem za to vděčný. Snil jsem o práci v cestovní kanceláři, protože jsem chtěl cestovat. Ale postupem času se moje volba změnila. Proto můžu říci, že vybírat povolání není jednoduché. Bez možnosti volby si nedovedu představit svůj život. Kdybych si představil, že neexistuje možnost výběru, život bude nudný. Samozřejmě volba povolání není jediná volba, ale jedna z hlavních. Je potřeba se rozhodnout správně. Když se rozhoduji, nemusí to být jednoduché, ale když vím, čeho chci dosáhnout, pak také vím, že to zvládnu.
Viktor, 1. ročník SŠ
Co má vliv na volbu povolání? Charakter, individuální vnímání, představy o své budoucnosti. Vybírat si povolání je potřeba zodpovědně, nedělat ukvapené závěry, protože čím se budeš zabývat v budoucnu, přímo souvisí s touto volbou. V současné době je obrovské množství profesí, je těžké se vyznat a vybrat to, co se hodí tobě. V mém případě mne ovlivnilo umění. Studuji na umělecké škole a plánuji svoji budoucnost spojit s výtvarném. Profese, která mne láká, je designer interiérů. Připadá mi velmi tvůrčí, plná nových úkolů a výzev, není šance se nudit. Myslím si, že správná volba povolání je jednou z podmínek štěstí. Doufám, že se ve svém životě dokážu rozhodnout správně.
Julie, 7. třída ZŠ
Od dětství se mne všichni ptají "Kým se chceš stát, když vyrosteš?" Odpovídala jsem bez rozmýšlení: "Doktorem, budu pomáhat lidem." Každý rok se moje volba měnila. Ale přijde čas, kdy škola skončí, už teď o své volbě začínám vážně přemýšlet. Jaké povolání si vybrat? Existuje spousta povolání. Máme z čeho vybírat. Ale každý z nás má svoje povolání. Mně například pomohlo určit si svůj směr to, že jsem odhodila své dětské sny. Chci se stát právníkem. Možná je to nebezpečná profese, vyžaduje od člověka určité vlastnosti, ale mně se líbí. V ní uplatním svoje analytické a logické schopnosti, psychickou odolnost a komunikativnost. Doufám, že to zvládnu. Myslím, že budu skvělým právníkem. Ráda vyhledávám informace, spojuji fakta. Nejdůležitější je to, že ráda pomáhám lidem. Pro svoji budoucnost udělám maximum, budu se snažit na sobě pracovat, abych svým dětem, o kterých také sním, byla příkladem.
Aneta, 2. ročník SŠ
Myšlenky o budoucím povolání mám už od 5. třídy. Tisíckrát jsem měnil varianty. Nakonec jsem se cestou logického uvažování rozhodl, že si vyberu obor soudní lékařství. Co mne přivedlo k této specifické volbě? Vždy mne bavila biologie, poznávání možností lidského organismu, jeho stavby a specifik. Ale zároveň rád čtu detektivky a řeším logické úkoly. Když jsem se rozhodoval, co studovat dál - medicínu nebo si vybrat práci u policie, vytvořil jsem si seznam "plusů" a "minusů". Podle toho jsem chtěl vyhledat školy, které by byly nejvhodnější pro obě povolání. Ve výsledku jsem si uvědomil, že ty "plusy" a "minusy" mi vychází nastejno. Začal jsem přemýšlet, co dál? Když jsem jednou četl detektivku, dozvěděl jsem se o tom, že existuje profese soudní znalec, která právě spojuje oba tyto směry.

Daniel, 18 let
ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ORIENTACE V PĚTI SPRINTECH

Jak si vybrat aktuální povolání?

program startuje každý měsíc
Sprint 1. "Kde jsem?"
Před každým důležitým rozhodnutím je dobré se zastavit a zorientovat se v tom, kde se ve skutečnosti nacházíš. Na volbu povolání a výběr školy má vliv spousta faktorů, lidí, názorů, informací a míst. Když se na chvíli zastavíš a rozhlédneš se, pomůže to zmapovat aktuální situaci, podívat se objektivně na to, v jakém prostředí žiješ, kdo jsou tví přátelé, které profese znáš, o čem diskutuješ s rodiči, jak dopadly testy profesní orientace, jaké máš představy o budoucím životě?

 • Seznámíme se s programem, vyslovíme své cíle a očekávání.
 • Poznáme, co znamenají „kritéria volby", jakou roli hrají v procesu vědomého rozhodování.
 • Zjišťujeme, že možností pro volbu oboru je mnohem více, než jsme si mysleli doposud.
 • Poznáváme hranice informačním prostoru, kde získáváme informace.
 • Analyzujeme své možnosti.
 • Nově získané znalosti a uvědomění uplatňujeme ve formě hry.
 • Uvědomujeme si, že abychom našli informace, potřebujeme vědět které a chtít je získat. Teď už víme, jak to můžeme udělat.
 • Všechny znalosti a návyky získáváme prostřednictvím her a vyprávění příběhů.
Sprint 2. "Kdo jsem?"
Jaké schopnosti a návyky máš? Jaké jsou tvoje zájmy? Jaké možnosti jsou pro tebe otevřené? Jak se změní pracovní trh za 5 - 7 let a co s tím můžeš udělat? Co je pro tebe úspěch? Jak to všechno skloubit s tím, co tebe baví a zajímá? Co tě v poslední době nadchlo? Jaká jsou tvoje očekávání a názory? V tomto sprintu objevíš a lépe si uvědomíš svoje silné stránky, o které se můžeš opřít dnes a které můžeš a potřebuješ rozvíjet v budoucnu. Cílem je objevit a jasně popsat své profesní předpoklady. Pokud se to podaří, zvolená profese nebude pouhým nástrojem k dosažení vytyčených cílů, ale práce sama o sobě bude motivující a úchvatnou činností.

 • Uvědomujeme si svoji jedinečnost, různé stránky své osobnosti.
 • Poznáváme, co je vnější a vnitřní motivace.
 • Přijímáme svoje slabé stránky.
 • Rozvíjíme své silné stránky.
 • Uvědomujeme si své klíčové vnitřní zdroje, poznáváme, jak je maximálně využít.
Sprint 3. "Kam jít?"
Najdeš v tom všem současném dění svoje vlastní místo. Je to přechod od stavu "Pochybuji" k stavu "Rozhodl(a) jsem se". Protože už chápeš, jak se vlastně rozhoduješ, které motivační faktory ovlivňují tvoje volby, dokážeš si vybrat nejlepší způsob pro výběr budoucí profese a uděláš první kroky na cestě hledání povolání. Mimo jiné se na tréninku učíme transformovat vnitřní bloky a překážky v zdroj síly a ponaučení.

 • Poznáváme, co znamená rozhodovat, vybírat a přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Zjišťujeme, že mezi pocitem viny a zodpovědností existuje velký rozdíl.
 • Chápeme, že úspěch je velmi subjektivní pocit. Nacházíme svoje vlastní kritéria úspěchu.
 • Formulujeme svoje cíle pro výběr správného oboru.
 • Učíme se mechanismu vědomé volby.
 • Jsme připravení stanovovat cíle a hledat způsoby jejich dosažení.
 • Správná škola je na dosah ruky.
Sprint 4. "Mám plán"
První praktický krok. Každá teorie musí projít ověřením. V tomto bloku tento krok uděláme. Popřemýšlíš, kde můžeš získat více praktických znalostí o profesích, které sis vybral(-a). Uvědomíš si vnitřní odezvu na zvolený směr, pochopíš, zda to je to, co jsi hledal(-a). Vytvoříš si akční plán. Hlavním tvým poznáním je souvislost mezi výběrem, jeho dopady a odpovědností.

 • Umíme prezentovat svůj budoucí záměr.
 • Představujeme si sebe v roli profesionála v oborech, které nás zajímají.
 • Vytváříme vizi budoucnosti a plán reálných kroků, které potřebujeme realizovat na cestě k úspěchu.
 • Přemýšlíme, co můžeme udělat hned pro tréninku.
 • Sdílíme svá poznání.
Sprint 5. "Sdílím"
To je vyšší pilotáž. Etapa s hvězdičkou. Schopnost sdílet svůj názor a vyslechnout názor někoho jiného znamená schopnost sebereflexe a naslouchání. Tento návyk je klíčový pro spolupráci a (nejen) podnikání. Vytváříme přátelský prostor (a to platí i po celou dobu tréninku) pro sdílení svých poznatků, zkušeností, uvědomění a plánů. Po tomto kroku dokážeš chápat svoji situaci, rozhodovat a nacházet nejlepší cesty svého rozvoje. Tímto krokem náš trénink končí, ale chceš-li si vytvořit promýšlený individuální profesní a studijní plán, můžeš pokračovat ve sdílení s tutorem v 4 týdenním programu.
Dva nezapomenutelné dny sebepoznání, noví přátele, nová inspirace a náboj pozitivní energie.
POTŘEBUJETE ZÍSKAT INDIVIDUÁLNÍ PLÁN STUDIJNÍHO A PROFESNÍHO ROZVOJE?

VYBERTE SI SVOJI VARIANTU PROGRAMU

Konzultace #ONLINE
 • Nezávazná vstupní konzultace
 • - s rodiči (45 min)
 • - s žákem (45 min.)
 • Určení výchozího stavu, očekávání a cílů. Odpovím na otázky, které se týkají tréninku a způsobů práce.
 • (Standardní sazba jednorázové konzultace je 2 000 Kč vč. následných doporučení - 60 min.)
Zdarma
REZERVOVAT TERMÍN
Plán #KARIÉRA
 • 6 konzultací s tutorem (3 osobních, 3 online), individuální úkoly na míru mezi konzultacemi (celkem 6 hod.)
 • Výsledkem je vytvoření individuálního studijního a profesní plánu.
 • Podmínkou je absolvování tréninku #VOLBA
 • + možnost absolvovat trénink ještě jednou
+ 5 200 Kč
MÁM ZÁJEM

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ

Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Jiří, 4 týdenní program
Program mi pomohl si vybrat povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Anna, trénink Vědomé volby
"Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě."
-
Aneta
"Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním."
*
"Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama."
"Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace."
-
Dagmar
"Dozvěděl jsem se, čím bych se v budoucnu mohl zabývat. Vím, co by mne bavilo."
*
"Pochopení toho, co přesně chci a co je pro mne důležité."
"Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná!"
*
"Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního."
"Částečně vím, jakým mám jít směrem. Přimělo mne to zamyslet se nad tím , co mne baví, na co se hodím."
*
"Nové vlastností, které při výběru zohledním."
Proč trénink?
O čem je trénink?
Podmínky
Proč trénink?
Trénink je velmi efektivní forma práce se svými představami, plány a cíli, která umožňuje vytvořit bezpečné, produktivní, inspirující a podporující prostředí, obzvlášť důležité pro dospívající mládež. Kvalitní trénink by měl vygenerovat mnoho nových odpovědí a nových otázek.

Náš přístup je komplexní a individuální, vytváříme komfortní prostředí pro komunikaci mezi vrstevníky, které se doposud neznali. Holky a kluci individuálně a společně pracují na různých úkolech a mini-projektech, aktivity se střídají tak, aby přinášely co největší užitek, přitom si málokdo všimne, že dva dny už jsou za námi.

Po kvalitním tréninku účastník bude mít nové otázky, které neměl předtím, ale zároveň pochopení toho, kde se nachází a co s tím má dělat. Po tréninku může změnit svůj pohled na věc, přehodnotit činy, názory, postoje - to je normální.

Kvalitní trénink poskytuje nástroje a naučí je používat, proto kvalitní řešení účastník najde sám ve správný okamžik kdy bude připraven. Řada věci bude "docvakávat" nějakou dobu po tréninku. Po tréninku bude mnohem blíž k volbě svého oboru, konkrétních odpovědí dosáhneme v průběhu následujících osobních konzultací.

V České republice je pouze pár organizací, které nabízí promyšlené ověřené mimoškolní programy profesní orientace, jejichž cílem je podpořit samostatnost volby, naučit se volit nejlepší variantu, podporovat rozvoj individuálních talentů a schopností bez nutnosti testů.
O čem je trénink?
Židle dokolečka a zářící trenér chrlící motivační monology... Ne, tak to není, i když tento stereotyp může utkvět v hlavách dospělých unavených z různých školení a přednášek osobního rozvoje. Ano, židle máme dokolečka proto, že jsme si všichni rovní a jsme na jedné lodi.

Žádné přednášky, memorování a poučování. Promyšlený, ucelený a ověřený více než 4000 účastníků v šesti zemích koncept vychází z osvědčených a moderních poznatků zážitkové pedagogiky, sociální psychologie a podnikatelské praxe. Trénink je veden jako sebepoznávací proces v přátelském a podporujícím prostředí, trenér je průvodcem a mentorem.

V průměru 10 účastníků. Menší skupina poskytuje více prostoru, respektuje osobní tempo a situaci každého účastníka, umožňuje individuální přístup a ověření výsledků všech úkolů a programu jako celku.

Vyhýbejte se tréninkům nebo osobním konzultacím, které Vám slibují během dvou hodin vybrat konkrétní školu. Toto je výsledek, který očekáváte, který se může stát jen za předpokladu, že člověk, který přichází, již je rozhodnutý, jen si chce ověřit, zda se nemýlí. Ale posuďte sami, když vy sami žijete se svým dítětem celý život a nejste si jistí volbou (ani ono, ani Vy), jak může cizí člověk, který vás vidí poprvé v životě, s jistotou říci, kým by se měl stát Váš potomek?
Podmínky
Účast na tréninku je zajištěna po odeslání závazné objednávky a uhrazení kurzovného. Objednávku na trénink vyplňuje rodič společně se svým synem nebo dcerou. Společně s výzvou k úhradě obdržíte Podepsaný rodičem Souhlas zákonného zástupce s účastí na tréninku, který účastník odevzdá trenérce před zahájením 1. dne tréninku.

V případě, že účastník z jakýchkoli důvodů nebude moci se zúčastnit tréninku v dohodnutém termínu, má právo:
- od smlouvy odstoupit (viz. storno podmínky)
- dohodnout se s trenérem na náhradním termínu.

Na tuto objednávku uzavřenou cestou online objednání se nevztahuje právo objednatele odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodů (využití volného času na určený termín).

Před odesláním objednávky si prosím přečtěte prosím úplné znění Podmínek poskytnutí služby.
Call Close
Zanechte na Vás kontakt. Zavolám zpět!
Anebo mne můžete kontaktovat na telefonním čísle:
(+420) 732 244 333
Volba povolání vyvolává velké množství otázek v hlavách dospívajících, mladých dospělých a jejich rodičů. Variant jak přistupovat k výběru budoucí profese je nespočet. Určit, které povolání se mi hodí, nemusí být složité. Proto Vám nabízím bezplatný návod "4 kroky k volbě aktuální profese", s jehož pomocí je možné se naučit velmi cennému návyku sebepoznání.
Přihláška
Vědomá volba budoucí profese
plán #KARIÉRA, 4 měsíční program volby povolání
Trénink víkend: 17. - 18. června 2017
Kurzovné 8 900 Kč

Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů dle pravidel uvedených na těchto stránkách.
Přihláška
Vědomá volba budoucí profese
balíček Nastartujeme, dvoudenní trénink
Víkend: 17. - 18. června 2017
9:00 - 16:00, Brno
Kurzovné 3 700 Kč

Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro provedení tréninku
Zajímá Vás nezávazná konzultace, nebo nevyhovuje termín nebo místo?
Napište mi, budu se snažit odpovědět tentýž den.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle pravidel uvedených na těchto stránkách.
Made on
Tilda