Trénink volby povolání pro žáky základních a středních škol v Brně 16. - 17. září
Close

PROBLÉMY S VÝBĚREM ŠKOLY?

POMŮŽEME VYBRAT SPRÁVNÝ PROFESNÍ SMĚR
NÁŠ INTERAKTIVNÍ PROGRAM PROFESNÍ ORIENTACE #VOLBA
PRO MLADÉ LIDI OD 14 DO 19 LET
STARTUJE KAŽDÝ MĚSÍC V BRNĚ
«Musíš si pamatovat, kým ve skutečnosti jsi. To je velmi důležité. Není možné dovolit jiným lidem a věcem, aby se rozhodovali místo tebe, pochop. Ty věčně něco popletou.»
Terry Prattchet
Blíží se 8. třída a člověk se ocitá pod tlakem milionů otázek: "Už víš, kam půjdeš?" "Kterou školu sis vybral(-a)?" Očekává se, že k tomuto rozhodnutí se má přistupovat zodpovědně, protože na tom záleží celý váš život. Na gymnáziu toto rozhodnutí můžete na pár let odložit, ale volitelné předměty připomenou, že je potřeba si vybrat.

2/3 studentů gymnázií maturitních ročníků na začátku školního roku nevědí, kterou školu si vybrat, jaký obor studovat dál. Polovina studentů bakalářských programů školu buď nedokončí, nebo změní obor v průběhu studia, protože zjistí, že si vybrali špatně. Více než polovina absolventů středních a vysokých škol najde uplatnění mimo vystudovaný obor.
Náš výběr má mnohem více důsledků, než si často uvědomujeme. Volba stát se chirurgem může znamenat záchranu mnoha životů, ale také to, že budete vidět mnoho umírajících lidí. Volba jedné školy znamená mnoho plusů, ale určitě i nějaké minusy, o kterých nevíme dopředu. Kromě toho pochopitelně nepoznáme, kolik pozitiv do našeho života by bývaly mohly vnést školy, které jsme si nevybrali. Každý člověk se mnohokrát bude přehodnocovat své postoje a plány včetně profesních.

Když si vybíráme budoucí povolání v interaktivním programu #VOLBA, poznáváme sebe, své silné a slabé stránky, učíme se rozhodovat, plánovat, určovat priority a cíle, vytváříme představy o budoucím životě a hledáme cesty, jak realizovat svoje sny. Studijní a profesní plán se stává nástrojem k jejich dosažení.
Pokud hledáte-li způsob, jak si usnadnit a zefektivnit náročný výběr správné školy, aby zvolená profese naplňovala a uživila a studium mělo smysl, máme pro vás řešení. Jedinečný program profesní orientace pro mládež od 14 do 19 let pomůže hravě zvládnout jedno z nejsložitějších období života, vyznat se v sobě, svých schopnostech a předpokladech, naučit se přistupovat k důležitým rozhodnutím s rozvahou a s jistotou si poradit s různými životními situacemi. Náš program podporuje vnitřní motivaci, která člověku umožňuje dosahovat cílů, rozvíjet své vlohy a talenty, pomáhá zodpovědně rozhodnout o svém budoucím povolání.
Chcete se vyznat ve svých zájmech, schopnostech, talentech a zaměřeních?
Potřebujete pochopit, kým ve skutečnosti chcete být?
Která volba bude ta správná? Jak se rozhodnout a neudělat chybu?
Kde hledat vhodné informace o oborech, školách, perspektivách uplatnění a jak se v nich vyznat?
Jak se naučit plánovat kariéru a nastartovat svůj úspěšný profesní život?
SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM V PĚTI SPRINTECH V BRNĚ

#VOLBA: Jak si vybrat aktuální povolání?

výběr budoucí profese a plánování kariéry
založený na moderních metodách design-thinking
Sprint 1. "Kde jsem?"
Před každým důležitým rozhodnutím je důležité se zastavit a zorientovat se v tom, kde se ve skutečnosti nacházíš. Na volbu povolání a výběr školy má vliv spousta faktorů, lidí, názorů, předsudků, informací a míst. Když se zastavíš a rozhlédneš se, pomůže to zmapovat aktuální situaci a uvidět jasněji varianty, které jsi neviděl(a) nebo o kterých jsi neuvažoval(a).

 • Začínáme stanovením svých cílů a očekávání.
 • Poznáme, co znamenají „kritéria volby", jakou roli hrají v procesu vědomého rozhodování.
 • Zjišťujeme, že možností pro volbu oboru je mnohem více, než jsme si mysleli doposud.
 • Poznáváme hranice informačním prostoru, kde získáváme informace.
 • Analyzujeme své možnosti.
 • Nově získané znalosti a uvědomění uplatňujeme ve formě hry.
 • Uvědomujeme si, že abychom našli informace, potřebujeme vědět které a chtít je získat.
 • Teď už víme, jak to můžeme udělat.
Sprint 2. "Kdo jsem?"
Jaké schopnosti, vlastnosti a návyky máš? Jaké oblasti života tě zajímají? Jaké možnosti jsou pro tebe otevřené? Jak se změní pracovní trh za 5 - 7 let a co s tím můžeš udělat? Co je pro tebe úspěch? Jak to všechno skloubit s tím, co tebe baví a zajímá? Co tě v poslední době nadchlo? V tomto sprintu objevíš a lépe si uvědomíš svoje silné stránky, o které se můžeš opřít dnes a které můžeš a potřebuješ rozvíjet v budoucnu. Cílem je objevit a jasně popsat své profesní předpoklady. Pokud se to podaří, zvolená profese nebude pouhým nástrojem k dosažení vytyčených cílů, ale práce sama o sobě bude motivující a úchvatnou činností.

 • Uvědomujeme si svoji jedinečnost, různé stránky své osobnosti.
 • Poznáváme, co je vnější a vnitřní motivace.
 • Přijímáme svoje slabé stránky.
 • Rozvíjíme své silné stránky.
 • Uvědomujeme si své klíčové vnitřní zdroje, poznáváme, jak je maximálně využít.
Sprint 3. "Kam jít?"
Najdeš v tom všem současném dění svoje vlastní místo. Je to přechod od stavu "Pochybuji" ke stavu "Rozhodl(a) jsem se". Protože už chápeš, jak se vlastně rozhoduješ, které motivační faktory ovlivňují tvoje volby, dokážeš si vybrat nejlepší způsob pro výběr budoucí profese a uděláš první kroky na cestě hledání povolání. Mimo jiné se na tréninku učíme transformovat vnitřní bloky a překážky v zdroj síly a ponaučení.

 • Poznáváme, co znamená rozhodovat, vybírat a přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Zjišťujeme, že mezi pocitem viny a zodpovědností existuje velký rozdíl.
 • Chápeme, že úspěch je velmi subjektivní pocit. Nacházíme svoje vlastní kritéria úspěchu.
 • Formulujeme svoje cíle pro výběr správného oboru.
 • Učíme se mechanismu vědomé volby.
 • Jsme připravení stanovovat cíle a hledat způsoby jejich dosažení.
 • Správná škola je na dosah ruky.
Sprint 4. "Mám plán"
První praktický krok. Každá teorie musí projít ověřením. V tomto bloku tento krok uděláme. Popřemýšlíš, kde můžeš získat více praktických znalostí o profesích, které sis vybral(-a). Uvědomíš si vnitřní odezvu na zvolený směr, pochopíš, jestli to je to, co jsi hledal(-a). Vytvoříš si akční plán. Hlavním tvým poznáním je souvislost mezi výběrem, jeho dopady a odpovědností.

 • Umíme prezentovat svůj budoucí záměr.
 • Představujeme si sebe v roli profesionála v oborech, které nás zajímají.
 • Vytváříme vizi budoucnosti a plán reálných kroků, které potřebujeme realizovat na cestě k úspěchu.
 • Přemýšlíme, co můžeme udělat hned pro tréninku.
 • Sdílíme svá poznání.
Sprint 5. "Sdílím"
To je vyšší pilotáž. Etapa s hvězdičkou. Schopnost sdílet svůj názor a vyslechnout názor někoho jiného znamená schopnost sebereflexe a naslouchání. Tento návyk je klíčový pro spolupráci a (nejen) podnikání. Vytváříme přátelský prostor (a to platí i po celou dobu tréninku) pro sdílení svých poznatků, zkušeností, uvědomění a plánů. Po tomto kroku dokážeš chápat svoji situaci, rozhodovat a nacházet nejlepší cesty svého rozvoje. Tímto krokem náš trénink končí, ale chceš-li si vytvořit promýšlený individuální profesní a studijní plán, můžeš pokračovat ve sdílení s tutorem v 4 týdenním programu.
KDY
2 dny (so - ne)
9:00 - 16:00
16. - 17. září 2017
KDE
BRNO
JAK
Program začíná online konzultací. Po tréninku navazuje společná konzultace a možnost pokračovat v individuálních konzultacích v programu #Kariéra
Dva nezapomenutelné dny sebepoznání, noví přátele, nová inspirace a náboj pozitivní energie.

VYBERTE SI SVOJI VARIANTU PROGRAMU

VYTVOŘTE SI INDIVIDUÁLNÍ PLÁN STUDIJNÍHO A PROFESNÍHO ROZVOJE
Trénink #VOLBA
 • Úvodní konzultace s rodiči a budoucím účastníkem tréninku. (45 min + 45 min.) - online
 • Komplexní program vědomé volby povolání (trénink) (15 hod.)
 • Pracovní sešit, didaktické materiály a pomůcky
 • Občerstvení v průběhu dne. Oběd není v ceně tréninku, zajistíme po dohodě.
 • Závěrečná společná osobní konzultace (tutor, žák, rodič) (60 min.)
 • CELKEM 17,5 hod. jedinečného programu pod vedením zkušeného trenéra
3 700 Kč
REGISTROVAT
Plán #PRAXE
 • Plán #KARIÉRA
 • +
 • Individuální setkání se zástupcem vybrané profese, seznámení se s vybranou profesí v praxi, zajištění stáže
individuálně
MÁM ZÁJEM

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Jiří, program #KARIÉRA
Program mi pomohl si vybrat povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Anna, program #VOLBA
"Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě."
-
Aneta
"Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním."
*
"Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama."
"Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace."
-
Dagmar
"Dozvěděl jsem se, čím bych se v budoucnu mohl zabývat. Vím, co by mne bavilo."
*
"Pochopení toho, co přesně chci a co je pro mne důležité."
"Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná!"
*
"Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního."
"Částečně vím, jakým mám jít směrem. Přimělo mne to zamyslet se nad tím , co mne baví, na co se hodím."
*
"Nové vlastností, které při výběru zohledním."
Made on
Tilda