Informace o programu

odpovědi na nejčastější otázky
Jak probíhá trénink?
Trénink, nebo dvou- (tří-) denní sebezkušenostní program, je velmi efektivní forma práce se svými představami, plány a cíli, která umožňuje vytvořit bezpečné, produktivní, inspirující a podporující prostředí, obzvlášť důležité pro dospívající mládež. Kvalitní trénink by měl vygenerovat mnoho nových odpovědí a nových otázek.

Náš přístup je komplexní a individuální, vytváříme komfortní prostředí pro komunikaci mezi vrstevníky, které se doposud neznali. Holky a kluci individuálně a společně pracují na různých úkolech a mini-projektech, aktivity se střídají tak, aby přinášely co největší užitek, přitom si málokdo všimne, že dva dny už jsou za námi.

Po kvalitním tréninku účastník bude mít nové otázky, které neměl předtím, ale zároveň pochopení toho, kde se nachází a co s tím má dělat. Po tréninku může změnit svůj pohled na věc, přehodnotit činy, názory, postoje - to je normální.

Kvalitní trénink poskytuje nástroje a naučí je používat, proto kvalitní řešení účastník najde sám ve správný okamžik když bude připraven. Řada věci bude "docvakávat" nějakou dobu po tréninku. Po tréninku bude mnohem blíž k volbě svého oboru, konkrétních odpovědí dosáhneme v průběhu následujících osobních konzultací.

V České republice je pouze pár organizací, které nabízí promyšlené ověřené mimoškolní programy profesní orientace, jejichž cílem je podpořit samostatnost volby, naučit se vybírat nejlepší variantu, podporovat rozvoj individuálních talentů a schopností bez nutnosti testů a s důrazem na vztahy v rodině.
Kdy a kde probíhá trénink?
Program začíná online konzultací, která je nezávazná a zdarma. Tréninky probíhají v BRNĚ vždy SOBOTA - NEDĚLE od 9:00 do 16:00, v jiných městech po dohodě. Po dohodě jsou možné i víkendové skupiny (sobota - neděle), ale pátek-sobota jsou vybrány tak, aby žák toho moc nezmeškal ve škole a zároveň aby mu z víkendu zůstal jeden den na přípravy a odpočinek. Konkrétní termín upřesníme po přihlášce. Na trénink navazuje společná konzultace a následný individuální plán (v případě programu KARIÉRA).
Kdo vede program?
Všechny programy Smart Course vedou certifikovaní trenéři se zkušenostmi práce s dětmi ve věku 13 - 18 let, s vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie nebo pedagogika (prvním nebo dalším). V současné době všechny tréninky vede zakladatelka Smart Course.
Jaký je cíl tréninku a individuálních konzultací?
Existuje několik typů otázek, které se v tomto věku snaží řešit rodiče a děti. Pro některé otázka volby povolání je velmi aktuální, je to nutnost tady a teď, pro některé to je jen začátek cesty, první pokusy, protože je dost času. Workshop je správná volba pro ty, kdo se chce naučit vybírat, kdo chce pochopit, o která kritéria a motivační faktory se opírá, když činí svoje rozhodnutí. Individuální konzultace je potřeba, pokud jsou pokládány konkrétní otázky, kdy zbývá málo času a otázka volby je velice aktuální. My negarantujeme konkrétní řešení v rámci jedné konzultace, ale směr bude zvolen určitě.

Vyhýbejte se tréninkům nebo osobním konzultacím, které Vám slibují během dvou hodin vybrat konkrétní školu. Toto je výsledek, který očekáváte, který se může stát jen za předpokladu, že člověk, který přichází, již je rozhodnutý, jen si chce ověřit, zda se nemýlí. Ale posuďte sami, když vy sami žijete se svým dítětem celý život a nejste si jistí volbou (ani ono, ani Vy), jak může cizí člověk, který vás vidí poprvé v životě, s jistotou říci, kým by se měl stát Váš potomek?
Jak často jsou přestávky a je zajištěn oběd?
V průběhu každého dne děláme přestávky na oběd a dvě občerstvení. Drobné občerstvení zajišťujeme v místě konání tréninku. Oběd lze zajistit po dohodě se skupinou. Po celý den je rovněž zajištěn pitný režim. Každý účastník je jiný, určitě se nic nepokazí, když s sebou budou mít i svoje nápoje. Občerstvení je součástí ceny programu, oběd se hradí nad rámec kurzovného.
Kolik je obvykle účastníků?
V průměru 10 účastníků. Menší skupina poskytuje více prostoru, respektuje osobní tempo a situaci každého účastníka, umožňuje individuální přístup a ověření výsledků všech úkolů a programu jako celku.
Program je intenzivní, budou účastníci unavení?
Ano i ne. Je to pro ně nová zkušenost, proto dva dny utečou velmi rychle. Díky tomu, že program je velmi intenzivní, ke konci druhého dne účastníci mohou pociťovat mírnou únavu, jiní jsou naopak nabití energií.
Co dělat, pokud moje dítě je stydlivé?
Absolutně nic - 40 % populace jsou introverti. Je možné, že mezi ně také patříte. To znamená, že několik hodin na začátku tréninku věnujeme tomu, abychom se naladili na téma, poznali se, vytvořili takovou atmosféru, která bude komfortní pro všechny.
Mému dítěti je 13 let, může se zúčastnit tohoto tréninku?
Věk není to podstatné, důležité je to, zda si on sám (nebo ona sama) klade otázky "Kdo jsem?", "Co budu dělat?", "Co chci dělat?". Pokud tyto otázky jsou, Vaše dítě je připravené. Pokud tyto otázky si kladete jenom Vy, pak není třeba spěchat. Nebude-li účastník vědět, s čím přichází (nebo, že vůbec nevěděl, že má někam jít), ani my to nepochopíme.
Mému dítěti je 18 let, budou tam jeho vrstevníci? Nebude se nudit s mladšími teenagery?
V naších skupinách jsou mladí lidé různého věku záměrně. To vytváří atmosféru sdílení zkušeností, vzájemného učení se a generuje nové nápady.
Mohu přijít na trénink společně s dítětem?
Ne. Dospělí na tyto tréninky mohou jen dovézt a vyzvednout svoje dítě. Účast dospělých společně s dětmi spouští jiné dynamiky. Úkolem trenéra je aktivovat děti. Přítomnost rodičů nebo jakýchkoli jiných dospělých proces zkomplikuje. Po programu se setkáme na individuální konzultaci společně s rodičem a dítětem. Konzultace je součástí ceny kurzu.
Je potřeba, aby teenager souhlasil s účastí?
Ano, měl(a) by o tom vědět a vědět, proč tam jde. Program předpokládá aktivní zapojení účastníků. Vaše dítě může přijít skepticky naladěno, ale nemělo by být nuceno. Zúčastnit se tréninku by měla být jeho / její volba.
Co s sebou?
Dobrou náladu určitě. Poskytujeme psací potřeby, papír a všechny potřebné materiály a pomůcky. Podle ročního období doporučujeme si vzít přezuvky. Strávit dva dny v těsné nebo neprodyšné obuvi není příjemné. Před zahájením tréninku vybíráme vyplněné rodiči formuláře Souhlasu s účastí na tréninku a pravidly vyzvednutí dítěte, které Vám budou zaslány po přihlášce.
Made on
Tilda