KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

"Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám
strávit zbytek života."

Charlie Chaplin
„ Podle známých fyzikálních zákonů není možné, aby včela byla schopná létat. Její křídla jsou příliš malá na to, aby zvedla své baculaté tělíčko ze země. Ale včely samozřejmě přesto létají. Protože včelám je fuk, co lidé považují za nemožné."
Pan Včelka (Bee Movie)
Svět se za poslední desetiletí hodně změnil. Jedny profese zanikají, jiné vyžadují celoživotní vzdělávání, další se teprve objevují, ve mnoha oborech je mezinárodní konkurence. Díky technologiím dnes můžete mít asistentku třeba z Indie. Volba povolání, její způsoby a metody, jak je známe již z 60. let minulého století, značně zastaraly. Svět se mění příliš rychle, proto vypadá jako nemožné si vybrat profesi jednou a provždy, možná to není ani potřebné, ačkoli existují obory, ve kterých je nutné rozpoznat své předpoklady co nejdříve.

Jak vybíráme povolání? Obvykle si vybíráme z toho, co je "vystaveno", co je v nabídce, ale ve skutečnosti svět je mnohem větší výloha a také mnohem různorodější, než si dovedeme představit. Mnozí lidé (podle některých studií většina pracující populace) chodí do práce neradi a sní o tom, aby se jejich život změnil, jenže i nadále prošlapávají stejné cesty.
53%
maturantů a absolventů vysokých škol nenajde uplatnění ve vystudovaném oboru
40%
pracovních míst zmizí kvůli automatizaci a robotizaci
70%
lidí se podle některých studií do práce netěší a chodí "jen pro peníze"
Dospělí lidé poměrně často mívají problémy s určením své profesní budoucnosti. Pro dospívajícího člověka je tato volba o to těžší. Rodiče si kladou otázky "K čemu má vlohy? Na co se nejvíc hodí?" snad již od narození dítěte. A čím blíž je termín podávání přihlášek na střední školy, tím větší neklid to vyvolává u všech zúčastněných.

Výběr vhodné školy v rodině často doprovází debaty a zvažování. Kritérií výběru je mnoho: vzdálenost od místa bydliště, úspěšnost přijetí, výše školného, kvalita a pověst školy, obor odpovídající trendům pracovního trhu, předpoklady k humanitním / technickým aj. oborům, rodinná tradice atd. V přístupu rodičů se můžeme setkat s dvěma extrémy: někteří velmi aktivně doporučují takovou cestu, která z jejich pohledu je pro jejich dítě ta nejvhodnější, jiní zase zaujímají stanovisko, že důležité je, aby jejich dítě bylo spokojené a dokázalo se o sebe postarat a ve volbě povolání mu nechávají volnou ruku.

Kdo má pravdu? A jak je to správně? Volba povolání není o výběru školy. Tomuto kroku musí předcházet proces sebepoznání, pochopení svých schopností, vlastností, předpokladů, vloh a jedinečnosti, samostatné uvědomění si představ o vlastní budoucnosti. Na základě tohoto pochopení se vybírá obor a potažmo škola.

Stejný člověk se může stát výjimečným designerem nebo geniálním neurobiologem, úspěšným architektem nebo projektantem virtuální reality. Cítíte, kam mířím? Ideálních profesí je více než jedna. Je důležité naučit se vybírat. Právě s tím Vám pomůže dobrý kariérový poradce.
Víme, že volba profese, studijního oboru, pracovního zaměření neproběhne jednou a provždy. V životě každého člověka nastávají "zlomové" okamžiky, tzv. pivoty, které často doprovází přehodnocení životního záměru a cílů, přechod od jedné životní etapy k druhé. Mým cílem v roli kariérového poradce je podporovat tento proces a vytvářet prostor pro pozitivní životní start nebo změnu, protože jsem přesvědčena o tom, že člověk má dělat to, co ho naplňuje, dává smysl a pocit vlastí hodnoty. Období dospívání je ideálním obdobím začít s vědomou volbou, ale i v dospělosti se dá leccos změnit.
Katěrina Málková, partner Smart Course
potřebujete podpořit s První volbou povolání?
Uvažujete o pracovní změně a nevíte, kde začít?
Foto: Unsplash, Joshua Earle; Noah Hinton; Freepik
Made on
Tilda