Vědomá volba povolání

"Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci."
Friedrich Schiller
35%
maturantů najde uplatnění ve vystudovaném oboru
70%
lidí v produktivním věku nejsou spokojení s prací, kterou vykonávají
53%
absolventů vysokých škol ročně vystudují obory, ve kterých nenachází uplatnění
„ Podle známých fyzikálních zákonů není možné, aby včela byla schopná létat. Její křídla jsou příliš malá na to, aby zvedla své baculaté tělíčko ze země. Ale včely samozřejmě přesto létají. Protože včelám je fuk, co lidé považují za nemožné."
Pán Včelka
Bee Movie
Co?

VĚDOMÁ VOLBA POVOLÁNÍ
V 5 PROMYŠLENÝCH KROCÍCH

1
ZASTAV SE
Pro začátek se jednoduše zastavíme. Zmáčkněte PAUSE. Vzpomeňte si, kdy se vám to povedlo naposledy? Je jedno, kolik vám je. V 15-ti, i ve 30-ti, i v 55-ti jste již učinili spoustu nepromyšlených rozhodnutí. Je třeba riskovat a nadále používat "obvyklé" způsoby v důležitých životních etapách? Bez zastavení je těžké pochopit, kde se vlastně nacházíte, a vidět, co doopravdy máte na výběr.
2
ZKOUMEJ
Podívejte se dovnitř sebe bez předsudku a obvyklých stereotypů. Víte, že když každého z vás požádám, abyste nakreslili úspěšného člověka, všechny obrázky budou mít hodně společného. Ale váš vlastní obraz se od těchto bude výrazně lišit. Naučím vás, jak přistupovat k volbě povolání a pochopit, co vás motivuje, dává smysl a energii jít kupředu.
3
VYBER
Po tréninku si dokážete vědomě a uvědoměle vybrat směr studia nebo pracovní směr, který se nachází na průsečíku vašich znalostí, schopností, zájmů a jejich využitelnosti ve společnosti. Někteří tomu říkají ikigai - činnost, která dává smysl. Ale na terminologii až tak nezáleží.
4
JEDNEJ
Volba povolání je obtížný úkol. Velmi často není jasné, čeho se chytit, podle čeho vybírat. V tomto kroku to již jasné je. Je na čase přistoupit k realizaci v praxi. Sny se neplní samy od sebe. Pro to je potřeba něco udělat.
5
SDÍLEJ
Sdílíme své úspěchy, ale i neúspěchy. Každý uskutečněný krok a každý výsledek je důležitý. Ten, kdo sdílí svoje zkušenosti, začne si uvědomovat hlouběji jejich význam. Získaná zpětná vazba poskytuje možnost podívat se na svoji situaci z jiného úhlu pohledu. Vzájemná podpora pomůže neuhnout z vysněné cesty a mezi nemožným nacházet možnosti.
Jak?

PROGRAMY A KURZY PROFESNÍ ORIENTACE

Proč?

ÚVAHY O VOLBĚ POVOLÁNÍ

Foto: Unsplash, Joshua Earle; Freepik
Made on
Tilda