VĚDOMÁ VOLBA BUDOUCÍ PROFESE

Dvoudenní workshop v Brně pro žáky 7. - 9. tříd, studenty víceletých gymnázií a středních škol
Poznáš svoje silné stránky
Naučíš se činit vědomá rozhodnutí
Pochopíš, jak zvolit svůj profesní směr
Připravuje se Váš syn nebo dcera
na střední nebo vysokou školu,
ale ještě neví, co studovat?
Nejlepší dárek, který rodič může dát svému dítěti k plnoletí, je naučit ho převzít odpovědnost za svá rozhodnutí.
— John Whitmore, uznávaný britský poradce
a jeden z nejvyhledávanějších evropských koučů
dvoudenní interaktivní workshop
Pro žáky 2. stupně základní školy, studenty středních škol a víceletých gymnázií.

VĚDOMÁ VOLBA BUDOUCÍ PROFESE

Náš program pomůže dobře zvládnout jedno ze zásadních období života dospívajícího člověka. Na workshopu v 5 krocích naučíme, jak pochopit, co se v něm děje v kontextu současné situace a vztahů, jak poznat sebe sama a své silné stránky, naučit se zodpovědnému a vědomému přístupu k důležitým životním rozhodnutím a získat schopnost sebevědomě a s jistotou překonávat výzvy dospělého života. Ve světě, který se rychle mění a je méně a méně předvidatelný, umění volby se stává klíčovým návykem a základem pro spokojený a produktivní život.

5 kroků vědomé volby
1. ZASTAV SE
Zorientuj se, kde se nacházíš teď. Vytvoř prostor pro nový pohled na různé profesní možnosti, na sebe sama a představy o svém budoucím životě. V procesu rozhodování se naučíš soustřeďovat pozornost do přítomného okamžiku, aby se důležitá rozhodnutí opírala o aktuální situaci, odpovídala Tvým schopnostem a motivačním faktorům a nebyla činěna reaktivně.


2. POZORUJ
Kdo jsi? Jaké schopnosti a návyky máš k dispozici? Jaké jsou Tvé zájmy? Jaké možnosti jsou pro Tebe otevřeny? Jaká jsou očekávání Tvoje a Tvého okolí? Kde začít?
Po absolvování bloku objevíš a lépe si uvědomíš svoje silné stránky tady a teď, o které se můžeš opřít dnes a které můžeš rozvíjet v budoucnu. Zamyslíš se, kde je možné tyto schopnosti uplatnit, pro koho tyto vlastnosti, návyky a zájmy jsou užitečné.
3. VYBER
Najdi v tom všem současném dění svoje vlastní místo. Je to přechod od stavu "Pochybuji" k stavu "Rozhodl(a) jsem se".
Protože už chápeš, jak se vlastně rozhoduješ, které motivační faktory ovlivňují tvoje volby, dokážeš svůj rozhodovací model použít při výběru profese a uděláš první kroky na cestě hledání povolání, kde uplatníš svoje znalosti, zájmy, schopnosti a hlavně budeš spokojený(á) a šťastný(á).

4. UDĚLEJ
První krok... Všechny předešlé kroky ztrácí smysl, pokud získané znalosti a uvědomění nebudou uplatněny v praxi. Každá teorie musí projít ověřením. V tomto bloku tento krok uděláme. Popřemýšlíš, kde můžeš získat více praktických znalostí o profesích, které jsi vybral(a). Uvědomíš si vnitřní odezvu na zvolený směr, pochopíš, zda to je to, co jsi hledal(a). Neuslyšíš-li tuto odezvu v sobě, vrať se k prvnímu kroku a pokračuj v hledání. Hlavním Tvým poznáním je spojitost mezi výběrem, jeho dopady a odpovědností.
5. SDÍLEJ
V tomto bloku vytváříme prostor pro sdílení zkušeností a zpětnou vazbu. Schopnost sdílet je vlastní našemu současnému světu protkanému sociálními sítěmi. Sdílení je důležité pro promýšlení své volby, zakotvení získaných poznatků, lepší pochopení vlastních rozhodovacích modelů a rozšíření obzorů. Jsi schopen(ná) rozhodnout se vědomě, naplánovat potřebné kroky a převzít odpovědnost za sebe a za svoje rozhodnutí.

KONZULTACE
Po workshopu se setkáme na individuální konzultaci: trenér, rodiče a Ty, abychom společně shrnuli, jaká uvědomění byla důležitá, k jaké volbě vedou Tvoje úvahy, s čím potřebuješ poradit a čím jsi absolutně jistý(á), jaké kroky je potřeba učinit na Tvé cestě k budoucí profesi teď a čím my dospělí můžeme být nápomocní.
KDY

26. - 27. října 2016
9:00 - 16:00
KDE

Brno, místo bude upřesněno
KAPACITA

do 15 účastníků ve věku
od 13 do 17 let
CENA

3 900 Kč
vč. studijních materiálů, oběda a občerstvení v průběhu dne
> 40
zkušených pedagogů,
psychologů a trenérů s nadšením
a plným nasazením pracují na tvorbě a realizaci programů Smart Course
> 3 000
mladých lidí
ve věku 14 až 17 let
se zúčastnilo tohoto kurzu
za poslední 4 roky
v 6
zemích probíhají programy
Vědomé volby povolání
Smart Course
Katěrina Málková
Oficiální partner Smart Course pro Českou republiku
Certifikovaný trenér Vědomé volby povolání
Partneři smart course

Kdo jsme?

Věříme, že volba profese nebo zaměstnání, ve skutečnosti znamená volbu způsobu a stylu života, okruhu lidí, s kterými trávíme společný čas, kteří ovlivní náš pohled na sebe sama a na svět. Situace volby se v průběhu života mnohokrát zopakují, ale první výběr profese v období dospívání hraje zásadní roli. Proto předáváme naše zkušenosti a návyky, které dětem a mladým lidem pomohou činit vědomá rozhodnutí v oblasti volby povolání pro šťastný a naplněný život.

JAK PODPOŘIT VOLBU DÍTĚTE

Přečtěte si, jak můžete být nápomocní Vašemu dítěti v tomto klíčovém období jeho života?
Přihláška na workshop
Vědomá volba budoucí profese
26. - 27. 10. 2016, 9:00 - 16:00,
Brno, místo bude upřesněno
Kurzovné 3 900 Kč
Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro provedení tréninku
Přihláška na workshop
Vědomá volba povolání 20+
8. - 9. 10. 2016, 9:00 - 16:00,
Brno, ateliér Libuše, Cihlářská 6
Kurzovné 3 900 Kč
(vč. studijních materiálů a coffee-breaků v průběhu dne. U dospělé skupiny oběd není v ceně tréninku a je otázkou volby každého účastníka.) Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro provedení tréninku
Jak podpořit dítě ve volbě povolání
Příručka, kterou Vám pošleme, je příležitostí podívat se na toto období z jiného úhlu pohledu.
Made on
Tilda